česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Exponát měsíce března

Hudebniny v muzeu

Součástí sbírek muzeí jsou i takzvané „hudebniny“, mezi něž počítáme historický notový materiál, historické hudební nástroje a jejich torza, památky na významné hudebníky a další předměty, upomínající na hudební aktivity našich muzikálních předků. Ty jsou reprezentovány například prapory hudebních spolků, fotografiemi z hudebních produkcí a od určité doby i nahrávkami z některých vystoupení. Ve sbírkách muzea v Ústí nad Labem mezi nejstarší hudebniny patří notové materiály. Hned za nimi jsou dechové a klávesové nástroje z přelomu 18. a 19. století, získané hned v počátcích existence muzea. Většina sbírkových hudebnin pochází z darů občanů.
V této vitríně se nachází ukázky posledních přírůstků sbírky hudebnin Muzea města Ústí nad Labem získané jako dary od občanů a akviziční činností pracovníků muzea.
Muzeum má zájem nejen o hudebniny s vazbou na Ústí nad Labem nebo lidi, kteří zde žili a hudbu provozovali, případně s hudebninami obchodovali nebo zde či v okolí hudební nástroje zhotovovali, ale i o zbytky hudebních nástrojů, využitelné pro opravy nástrojů již získaných.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.