česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Demonstrace

PETROGRAFICKÉ VÝBRUSY J. E. HIBSCHE

Důležitou součástí sbírek muzea je odkaz Josefa Emanuela Hibsche, konkrétně výsledky jeho dlouholetého mapování v oblasti Českého středohoří. Jsou to nejen geologické mapy v měřítku 1:25 000, ale také soubor dokladových horninových vzorků spolu s petrografickými výbrusy. Kolekce obsahuje 7 543 výbrusů uložených v 88 kazetách.

více informací

Mezinárodní den trpaslíků

U příležitosti Mezinárodního dne trpaslíků, který se připomíná 21.června, položil ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek kytici květů u plastiky největšího českého ležícího zahradního trpaslíka. 

Tento trpaslík má své bydliště již patnáct let v areálu ústecké zoologické zahrady. V současné době se v Muzeu města Ústí nad Labem koná výstava Trpaslíci, na které je tento jedinečný fenomén evropské kultury představen od nejstarších zmínek až po současnost.

více informací

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

12. červen 2019 (středa) v 17.00
Šestá přednáška cyklu„SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ“

Téma: Obrana Prahy za švédského vpádu roku 1648

Přednáší: Doc. PhDr. Zdeněk Hojda CSc. (katedra PVHAS FF UK Praha)

Vstupné 20 Kč

Přednášku, která nás zavede na samý konec třicetileté války, inspiroval obraz Schichtovy epopeje, jenž znázorňuje obranu Karlova mostu během švédského dobývání Prahy roku 1648. V časných ranních hodinách dne 26. července pronikli švédští vojáci pod velením Hanse Christopha Königsmarka Strahovskou branou do města a záhy opanovali městečko Hradčany s Pražským hradem, stejně jako Malou Stranu. Následovalo třídenní plenění a následná okupace pražského levobřeží. Veliteli pražské posádky Colloredovi se podařilo uniknout na Staré Město a rychle se zformovaly též měšťanské milice a studentská legie. V příštích čtyřech měsících se obě pravobřežní města, Staré a Nové Město pražské, obětavě bránila švédským obléhatelům a dobytí unikla jen o vlas.

více informací

Školení k památkovému zákonu

22. května se v přednáškové místnosti muzea uskutečnilo školení Policie ČR k památkovému zákonu a archeologickým nálezům. Přednášejícími byli archeologové z institucí působících v severozápadních Čechách, přítomen byl i zástupce Archeologického ústavu v Praze a zástupci Vojenského historického ústavu. Mluvilo se nejen o zákoně č. 20/1987 Sb., o státním památkové péči, ale i o problematice detektorářů.

více informací

Schichtův malíř Jaroslav Šetelík

Malíř a krajinář Jaroslav Šetelík se narodil 10. 8. 1881 v Táboře a zemřel 12. 12. 1955 v Praze. Několik měsíců se učil ve výtvarné škole u F. Engelmüllera. Později zanechal právnických studií a odebral se do Mnichova, odtud se vrátil do Prahy s úmyslem věnovat se malířství. Stal se žákem E. K. Lišky na uměleckoprůmyslové škole, poté přešel na akademii výtvarného umění, kde byl žákem prof. Ottenfelda.  Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze se vydal na cesty po Evropě a na delším studijním pobytu zakotvil ve Francii a v Itálii. Jeho tématy byly především staropražské motivy, maloval ale také například veduty měst Kutná Hora, Plzeň, Louny, Brna, Luhačovic, Piešťan nebo Františkových Lázní. Ve sbírce Muzea města Ústí nad Labem se nalézá malba na plátně z roku 1919 „Pohled na Malou Stranu“.

více informací

Nejstarší ústecká rozhledna tzv. Erbenka oslaví v neděli 130 let.

Muzeum města Ústí nad Labem se připojuje se svým blahopřáním nejstarší ústecké rozhledně ke Klubu českých turistů a k Ústecké muzejní a vlastivědné společnosti. Nejstarší ústecká rozhledna tzv. Erbenka totiž oslaví v neděli 130 let. Přijďte ji v neděli 26. 5. 2019 od 15.00 i Vy popřát k narozeninám a připít si na její další léta. Na návrší nad Doběticemi v dnešní ústecké čtvrti Severní Terasa vyrostla první rozhledna 26. 5. 1889 a byla pojmenována po císaři Františku Josefu I. Šlo o 20 metrů vysokou dřevěnou věž na kamenné podezdívce. Zbudoval ji místní turistický spolek. Vyvýšené místo s krásným výhledem je však zároveň také extrémně vystavené nepřízni počasí, což se projevilo drasticky po necelých devíti letech, kdy zimní bouře v lednu 1898 věž shodila. Obnovená stavba ustála nápor živlů ještě kratší dobu, pouhých pět let, než ji pro změnu v roce 1903 strhla vichřice. Zůstala jen kamenná podezdívka, která sloužila jako vyhlídka, než do ní uhodil v roce 1911 blesk.

více informací

CYKLUS PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI 2019“

Oznámení o změně programu páté části přednáškového cyklu „Schichtova epopej názorný průvodce českou historií“
Přednáška prof. PhDr. Lenka Bobková CSc. „Uherská královská koruna pro českého prince“, která měla proběhnout ve středu 15. 5. v 17. 00 se pro náhlé onemocnění  přednášející odkládá. Téma bude zařazeno do druhé poloviny přednáškového cyklu, o přesném termínu budou návštěvníci informováni. Místo původně ohlášeného námětu bude zařazena přednáška Mgr. Jany Hubkové Ph.D. „K obrazu bělohorské porážky nejen v Schichtově epopeji“. 

15. května 2019 (středa) v 17.00
Pátá přednáška cyklu „SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ“

Téma: Uherská královská koruna pro českého prince

Přednáší: Prof. PhDr. Lenka Bobková CSc. (Ústav českých dějin FF UK Praha)

Vstupné 20 Kč

Přednáška Prof. PhDr. Lenky Bobkové CSc. nás zavede do doby posledních Přemyslovců na českém trůně. Její téma vychází z námětu obrazu Schichtovy epopeje, na němž český a polský král Václav II. přijímá za přítomnosti svého syna vyslance, kteří nabízejí ještě nedospělému českému princi uherskou královskou korunu. Zobrazený výjev bude představen a zhodnocen zejména v kontextu východní politiky posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků.

více informací

Ukryté umění - Českoněmecké výtvarné umění 19. a 1.pol. 20.stol.

26. ústecké kolokvium

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Ukryté umění“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem dne 16. května 2019. 

I když se v posledních desetiletích postupně mění vztah českých dějin umění a českého muzejnictví k výtvarnému umění spojenému s německojazyčným obyvatelstvem českých zemí, stále se ve skutečnosti často pohybujeme v prostředí základního výzkumu. Naše letošní kolokvium by chtělo navázat jak na kvalitní dosavadní výsledky vědecké práce, tak otevřít některá další témata nebo přispět k prezentaci nových výsledků badatelské práce. Tématu se hodláme věnovat v jeho celé šíři, včetně například metodologických otázek.
V rámci tradičního kolokvia k dějinám německojazyčného obyvatelstva českých zemí se hodláme zaměřit jak na dílo a život uznávaných významných osobností výtvarného života 19. a 1.poloviny 20.století, tak ale také na život a díla méně známých regionálních osobností, které významným způsobem spoluvytvářely kulturní život své doby. Zajímají nás akademicky vzdělaní výtvarní umělci spolu s místními diletanty a amatéry, ale také například významní místní učitelé, redaktoři, architekti apod.

více informací

Země česká, domov můj!

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení putovní výstavy Země česká, domov můj! Němci a Češi v severních Čechách 1918–1945. Vernisáž se koná v úterý 14. května 2019 od 17.00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstava potrvá do 14. července 2019.

„Kde domov můj?“, ptá se česká národní hymna. Dříve mohli na tuto otázku samozřejmě pozitivně odpovědět i naši Němci: Čechy, neboť Čechy byly zemí, kterou obývaly společně dva národy. Také Československo, založené roku 1918, bylo domovem našich německy mluvících obyvatel.
 
Tato výstava vypráví o světlých i stinných stránkách vzájemného soužití, jež skončilo roku 1945 následným vyhnáním a odsunem německého obyvatelstva. Autory putovní výstavy Země česká, domov můj! jsou němečtí historici sdružení v Centru pro kulturu a dějiny (Zentrum für Kultur / Geschichte). 

více informací

Císařpán se povaloval v Ústí na ulici

Nečekaný nález připomněl ústeckým muzejníkům po 118 letech návštěvu císaře Františka Josefa I. v Ústí nad Labem v roce 1901. Na ulici se v roce 2019 povalovala historická velkoformátová fotografie slavnostního přivítání panovníka v ústeckém přístavu včetně dobových popisků nejvýznamnějších hostů této události. Po čerstvé renovaci ji Muzeum města Ústí nad Labem vystaví jako exponát měsíce května.
 
„Pod železničním mostem na střekovské straně ležel začátkem letošního roku opřený velký obraz s reprodukcí červených květin snad 14 dní, než nálezce napadlo ho otočit. Tam uviděl scénu, jak z parníku vystupuje císařpán a na nábřeží ho čekají uniformované sbory a svátečně oblečený dav Ústečanů,“ popsal okolnosti objevu dosud neznámého snímku ze slavné návštěvy historik Martin Krsek.

více informací

Potomci Schichtů předali muzeu dar

Britský občan Peter Schicht, vnuk posledního majitele proslulé továrny na mýdlo s jelenem Georga Schichta, navštívil v sobotu 27. 04. 2019, ve svých sedmdesáti letech poprvé rodné město svého slavného děda Georga Schichta, který se narodil v ústí nad Labem před 135 lety. V  kulisách výstavy „Schichtova epopej“ předal Muzeu města Ústí nad Labem několik vzácných rodinných památek. Dar osobně převzal ředitel muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek.

více informací

Třetihorní želvy a moderní technologie aneb fosilní exponáty pod CT skenem

Vědci z ČGS ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem zkoumají zbytky zkamenělých želv, které se vyskytovaly na našem území v období třetihor (ve spodním miocénu, před cca před 20 mil lety). Jedná se o dva rozdílné druhy želv z čeledi kožnatkovitých (Trionychidae), které doposud nebyly plnohodnotně studovány. V ústeckém muzeu je několik různě zachovaných lebek těchto pradávných tvorů, které byly nalezeny na lokalitě Břešťany u Bíliny (dnes již neexistující obci, která zanikla během těžby hnědého uhlí). Nálezy želv pocházejí ze starého fondu z 20. let minulého století.

více informací

Loď Beskydy poprvé v Ústí jako muzejní exponát!!!!

Mimořádná možnost poprvé vstoupit na palubu plovoucí technické památky se naskytne Ústečanům tuto neděli 28. 4. na vaňovském přístavišti. Zadokolesový remorkér Beskydy z roku 1956 tu stráví celý den a návštěvníkům ho představí odborní průvodci.Po nedávné výstavě v Praze se vrací Beskydy do domovského přístavu v Děčíně a při té příležitosti poprvé zavítají do krajského města jinak než pracovně.

více informací

CYKLUS PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI 2019“

24. dubna 2019 (středa) v 17.00
Čtvrtá přednáška cyklu „SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ“

Téma:
Nevyzpytatelný Albrecht z Valdštejna – muž mnoha tváří.

Přednáší: Mgr. Jana Hubková Ph.D. (Muzeum města Ústí nad Labem)

Vstupné 20 Kč

Albrecht z Valdštejna,jenž si zvolil heslo INVITA INVIDIA (Závisti navzdory), byl pozoruhodnou osobností celoevropského významu.Bezprostředně po své tragické smrti se stal předmětem pozornosti historiků, spisovatelů, dramatiků, pamfletistů i výtvarných umělců bez ohledu na jejich národnost. Tento zájem ještě vzrostl koncem 18. století zásluhou dramatické trilogie Friedricha Schillera a nevymizel ani v následujících staletích.

více informací

Proběhlo krajské kolo geologické olympiády (GO) 2019

V pondělí 8. dubna 2019 proběhlo v Muzeu města Ústí nad Labem krajské kolo geologické olympiády (GO). Z celkem 30 přihlášených žáků dorazilo 12 účastníků ze středních škol a 7 ze škol základních. V Císařském sále byli účastníci seznámeni s programem akce, poté následoval vědomostní test a poznávačka 25 geologických vzorků (minerálů, hornin, fosilií ad.) doprovázených 25 tematickými otázkami. 
V mezidobí si mohli spolu se svými kantory prohlédnout budovu muzea a právě otevřené výstavy. Program olympiády byl zakončen vyhlášením výsledků a prohlídkou poznávačky s geologem.

více informací

Reklamní dárky firmy Schicht

Co do reklamních aktivit patřila Ústecká továrna na mýdlo už od konce 19. století k nejvýraznějším průmyslovým podnikům v Evropě. Za monarchie bývala vyzdvihována na špici s firmami jako Odol nebo Maggi, za první republiky pak s Baťou či Alpou.  Výstava „Schichtova epopej“ věnuje celou místnost různým formám marketingu. V expozici ovšem nezbyl prostor pro jednu z nejdrobnější – reklamní dárky. Jde zejména o sběratelské kolekce, věci denní potřeby a hračky, které nesly loga legendárních výrobků.

více informací

Filmová hvězda z ulice Na Nivách míří do muzea

Těsně před demolicí legendární ústecké ulice Na Nivách dnes (28. 3. 2019) sejmuli historici Muzea města Ústí nad Labem domovní znamení z fasády někdejší restaurace „U Studánky“. Reliéf korbelu s pivní pěnou pochází z roku 1911 a bude v muzejních sbírkách reprezentovat nejen více než stoletou historii, ale i dramatickou současnost zdejších domů.
 
„Jde o specifickou ukázku výzdoby secesní architektury a zároveň o světově známou filmovou kulisu. Zrovna dnes bude mít premiéru velkofilm Británie, Německa a USA „Zraněná srdce“, kde ulice Na Nivách představuje rozbombardovaný Hamburk a domovní znamení zdejší hospody ční v čele jednoho z nejpůsobivějších záběrů,“ poznamenal historik Martin Krsek.

více informací

Krajské kolo geologické olympiády (GO) 2019

Termín: pondělí 8. 4. 2019

Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem - Císařský sál a určené prostory v budově, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

Soutěž ve znalostech z geologických disciplín je určena žákům základních a studentům středních škol. Cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.

více informací

Pražské "Studio ´39" připomene i osud pohraničí

Do speciálního vysílání k 80. výročí okupace Československa vojsky nacistického Německa přizval Český rozhlas i historika Muzea města Ústí nad Labem Martina Krska. Od sedmi ráno bude spolu s dalšími hosty ve "Studiu ´39" na Hlavním nádraží v Praze komentovat tehdejší dění. "Má role bude spočívat v přiblížení dobové situace v odtrženém pohraničí i osudů místních obyvatel, kteří pár měsíců předtím uprchli před nacisty do českého vnitrozemí a v březnu 1939 se jejich dočasný azyl z hodiny na hodinu stával nebezpečnou pastí," poznamenal historik, který loni vydal knihu "Zapomenutí hrdinové mluvili i německy" přibližující dramatické příběhy odpůrců nacistů z řad českých Němců. Stejný den po 22.00 hodině pak na podobné téma bude ústecký muzejník také diskutovat v pořadu Události a komentáře na ČT 24.

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

20. března 2019 (středa) v 17.00
Třetí přednáška cyklu „SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ“

Téma: Čechové vítají prvního pražského biskupa Dětmara aneb jak jsme se stali křesťany.

Přednáší: Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP)

Vstupné 20 Kč

Archeologa, historika a vysokoškolského pedagoga doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc. oslovily zejména tři obrazy z Schichtovy epopeje, jejichž náměty spojuje proces christianizace našeho území. Téma totiž mohlo zaujmout či eventuelně i stmelit různé skupiny obyvatel nově založeného Československa: Čechy, Slováky, Němce, Poláky, Rusíny i Maďary.  Název přednášky nejvíce ovlivnil obraz, jenž zobrazuje nejmladší z událostí – příjezd prvního biskupa Dětmara do Prahy (976). Založení zdejšího biskupství, o které Přemyslovci již delší dobu usilovali, by však bylo nemyslitelné bez kroků, k nimž došlo v minulosti.

více informací

Johann Schicht oslaví tento pátek 164.narozeniny

U majestátní hrobky rodiny Schichtů na střekovském hřbitově v Ústí nad Labem si v pátek 8. 3. 2019 připomenuli zástupci ústeckého muzea, pamětníci a veřejnost 164. narozeniny zakladatele slavné ústecké továrny na mýdlo s jelenem Johanna Schichta. Ve 14.00 položili přítomní květiny pod bustu světoznámého továrníka. Na místě promluvil ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek a vedoucí historického oddělení ústeckého muzea Martin Krsek, kteří také uctili památku Johanna Schichta položením květin a symbolické kostky mýdla s jelenem. Vzpomínková akce byla součástí doprovodného programu aktuální výstavy „Schichtova epopej – 100 let republiky a 170 let Schichtových závodů“, kterou je možné shlédnout v ústeckém muzeu až do 30.6.2019.

více informací

HISTORICKÝ PORCELÁN ZE SBÍREK RODINY SCHICHTŮ

Po roce 1945 se v rámci poválečných konfiskací dostal do sbírek Muzea města Ústí nad Labem i soubor porcelánových předmětů bohaté průmyslnické rodiny Schichtů. Stejně jako řada obdobně situovaných současníků, využívala rodina Schichtů bohatou nabídku luxusního porcelánu, nabízeného od poloviny 19. století výrobci z Čech i sousedního Saska nejen pro svou reprezentaci, ale i pro běžné užívání v každodenním životě. Často byla pořízena mnohakusová jídelní souprava (servis), jejímž sjednocujícím prvkem byl dekor. Ten se mohl objevit i na dalších předmětech, nesouvisejících se stolováním. Při používání docházelo k občasnému poškození nebo zničení některého kusu souboru a nenabízel-li výrobce možnost jeho dokoupení, byl servis postupně „spotřebováván“, až se z něj nakonec dochovalo jen několik kusů. Ty se nevyhazovaly, zvláště byl-li servis vyroben v některé z významných továren. Byly dále užívány individuálně některým členem rodiny a nedošlo-li k jejich poškození, staly se z nich časem sbírkové předměty.

více informací

Návštěva ministra kultury

V rámci návštěvy ministra kultury České republiky Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. na Ústecku si ministr kultury prohlédl výstavu „Schichtova epopej“, které je právě instalovaná v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstavou ho provedl ředitel ústeckého muzea Mgr. Václav Houfek, který ministra kultury stručně seznámil také s historií ústeckého muzea a jeho budovy, v rámci které se s podporou Ministerstva kultury ČR připravuje nová historická expozice „Naši Němci“.

více informací

Jednání o stálé expozici „Naši Němci“ v Ústí nad Labem

V úterý 15. 1. 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnilo za přítomnosti Ministra kultury České republiky Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. jednání ve věci realizace stálé historické expozice, kterou připravuje Collegium Bohemicum o.p.s. ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, p.o. Jednání se dále účastnili zástupci vedení Statutárního města Ústí nad Labem, které vedl primátor Mgr. Ing. Petr Nedvědický, zároveň se jednání účastnili členky a členové správní a dozorčí rady Collegia Bohemica včetně předsedkyně správní rady Doc. PhDr. Kristiny Kaiserové a předsedy dozorčí rady Collegia Bohemica Mgr. Václava Houfka. Přítomni byli zástupci všech zakladatelů Collegia Bohemica o.p.s. Jednání moderoval ředitel obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum PhDr. Petr Koura, Ph.D.

více informací

Kniha „140 let muzejnictví na Ústecku“

Muzeum města Ústí nad Labem vydalo novou knihu s názvem „140 let muzejnictví na Ústecku“. Jedná se o jedinečnou slovníkovou příručku o ústeckém muzejnictví, zpracovaná sice výhradně muzejníky, ale určená nejen pro muzejníky a ústecké patrioty, ale pro všechny zájemce o muzejní práci. Jak k tomu dodal ředitel ústeckého muzea Václav Houfek: „Tato kniha je jedinečná také tím, že je v ní otevřeně přiznán významný podíl na jejím vzniku ústeckým muzejním trpaslíkům“.

více informací

Hrozba stanného práva visí nad městem Ústí nad Labem

Přesně po sto letech byl v rámci oslav vzniku republiky vylepen v Ústí nad Labem plakát s vyhláškou o hrozbě stanným právem. Československé vojsko, které vstoupilo do města Ústí nad Labem 11.12.1918 a nejen připojilo město k Československé republice, ale také zavedlo pořádek do jeho ulic.

Originál vyhlášky se nachází ve fondech Archivu města Ústí nad Labem, jeho kopii vytvořilo Muzeum města Ústí nad Labem.

Bližší podrobnosti o všech velkých i malých událostech roku 1918 v Ústí nad Labem je možné získat v právě vydané publikaci Petra Karlíčka „Ústí nad Labem v roce 1918“.

Výzkum vyder v Krušných horách

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody? Dokáží naopak využít nově vytvořené vodní plochy vzniklé po těžbě hnědého uhlí? Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra, který právě rozjíždíme.

více informací

ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných

Projekt funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách. V rámci tříletého (2017–2019) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky.

více informací

XII. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je největší profesní organizací, sdružující muzea, galerie a další instituce a jednotlivce působící v oboru muzejnictví v celé České republice. V současné době má AMG celkem 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních a 16 čestných členů. 

Ve dnech 28.–29. listopadu 2018 se v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem, p. o., již podvanácté sešel její nejvyšší orgán – Sněm AMG, který se konal pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové a rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. Spolupracujícími institucemi AMG byly Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., a Dobrovolnické centrum, z. s. Partnery XII. Sněmu AMG se staly firmy AV MEDIA, a. s., Promotion and Education, s. r. o., a Testo, s. r. o.

více informací

Odhalení pamětní desky generálu Jaroslavu Klemešovi

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 byla na v parčíku nedaleko kapličky v centru Brné odhalena pamětní deska generálu Jaroslavu Klemešovi. Zhotovení pamětní desky pro Statutární město Ústí nad Labem zajistilo Muzeum města Ústí nad Labem. 

Autorem pamětní desky je ústecký výtvarník Karel O.Hájek. Pamětní deska byla odhalena za přítomnosti primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové, starosty městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov Petra Vinše, ředitele Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václava Houfka, vnučky Jaroslava Klemeše a dalších hostů, včetně dětí z místní školy.

více informací

Odhalení pamětní desky Jaroslavu Brodskému

Ve čtvrtek 8.11.2018 byla na budově základní školy v Brné odhalena pamětní deska bývalému řediteli a učiteli na této škole Jaroslavu Brodskému. Zhotovení pamětní desky pro Statutární město Ústí nad Labem zajistilo Muzeum města Ústí nad Labem. 

Autorem pamětní desky je ústecký výtvarník Karel O.Hájek. Pamětní deska byla odhalena za přítomnosti primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové, starosty městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov Petra Vinše, ředitele Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václava Houfka, členů rodiny J.Brodského a dalších hostů, včetně dětí z místní školy.

více informací

Ústecký hrdina v Praze

Na pražském hřbitově v Braníku visí od včerejška pamětní deska připomínající zapomenutého hrdinu druhé světové války, který byl smrtelně zraněn spolu s Janem Opletalem při velké protinacistické demonstraci 28. října 1939 v centru Prahy. Byl jím mladý pekařský tovaryš Václav Sedláček z Předlic.
„Příbuzní ho pohřbili v Braníku a když jsem po jeho hrobě začal letos pátrat, zjistil jsem, že už je hrobové místo dávno pronajaté jiné rodině. Překvapivě v něm ale tělo Václava Sedláčka stále leží, byť bez jakéhokoli označení. Chtěl jsem zviditelnit víc než jen novinovým článkem, jak významná persona je tu pohřbena,“ komentoval motiv včerejší piety redaktor Mf DNES Pavel Švec. Pamětní desku iniciovala redakce tohoto významného deníku a její finální podoba vznikala ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem.

více informací

Pamětní deska dragouna Friedricha Jordana

Příběh začíná během napoleonských válek 29. srpna 1813, kdy královské město Ústí nad Labem na dva dny obsadila francouzská vojska. Ta požadovala zajistit zásobování mužstva i krmivo pro koně. Když se 30. srpna odpoledne francouzští vojáci dověděli, že v bitvě u Chlumce nad francouzským sborem zvítězila spojenecká vojska Ruska, Rakouska a Pruska, tak sebrali Ústečanům, co mohli a rychle se s kořistí snažili město opustit. Na odchod se pokusili město Ústí nad Labem také zapálit. V tom jim zabránil náhlý útok rakouských vojáků, kteří přišli k Ústí nad Labem od Terezína. V jejich čele se do ulic města dostal také dragoun Friedrich Jordan, který hnal poslední Francouze Dlouhou ulicí až k tehdejší Drážďanské bráně. Poslední francouzské výstřely od této brány vzaly statečnému F. Jordanovi život. Padlý voják byl vzápětí pohřben na městském hřbitově u kostela sv. Materny na dnešním Lidickém náměstí.

více informací

Stěhování sochy od H. Zettlitzera

Soukromá sbírka umění Adolfa Hitlera, hlavně v této souvislosti bohužel rezonuje jméno duchcovského sochaře Hermanna Zettlitzera. A přitom jeho mimořádná díla nestála jen v obýváku nacistického zločince, ale zdobila a někde dodnes zdobí veřejný prostor v severních Čechách. V pátek ráno došlo ke stěhování jedné z jeho největších dochovaných plastik dvousoší ženského aktu ze Severočeské vědecké knihovny do objektu ústeckého muzea. Zhruba dvě tuny vážící socha se v pátek 20. 7. pomocí těžkotonážního jeřábu vznesla nad střechu knihovny, aby našla nové místo v atriu muzea. Vzácné dílo mezinárodně uznávaného severočeského umělce se stěhuje už po několikáté. Původně si ji v roce 1933 u Zettlitzera objednal majitel vily, v níž dnes knihovna sídlí, ústecký průmyslník Carl Wolfrum a sloužila jako venkovní kašna za okny pánského salónu.

více informací

Záchrana mozaiky

Muzeum města Ústí nad Labem po dohodě s vlastníkem nemovitosti zahájilo ve čtvrtek 12.7.2018 práce na transferu mozaiky, která je umístěna na vnější zdi budovy na Masarykově třídě v Ústí nad Labem, v místech u křižovatky před hotelem Clarion. Vlastník nemovitosti v těchto místech plánuje zahájit stavební práce v nejbližší možné době, což je důvod pro její sejmutí. Vlastní práce provádějí konzervátoři Muzea města Ústí nad Labem PhDr. Jiří Belis a Bc. Jakub Doležel ve spolupráci s restaurátorkou akademickou malířkou MgA. Magdalenou Kracík Štorkánovou, Ph.D. a ve spolupráci s členy odborného spolku Art & Craft Mozaika.

více informací

Nacistický tunel ožívá po 80 letech

Detaily o nacistickém projektu na velkorysý tunel skrz Mariánskou skálu v Ústí nad Labem prozrazuje nový objev ústeckého muzea. Do sbírek se dostal koupí dosud neznámý plán z roku 1944 se zakreslením částečně realizované stavby, která měla umožnit propojení středu města se čtvrtí Krásné Březno i v době největších povodní na Labi.
Tunel měl měřit cirka 620 metrů a měl být dvou tubusový jako u dnešních moderních dálničních tunelů s šířkou každého tubusu 6 metrů a výškou 4,2 metrů. Na jedné straně měl ústit za dnešním parkovacím domem do ulice Velká Hradební a na druhé straně do prostor dnešního kamenolomu. Po délce měl mít osm únikových a větracích štol, jejichž výstupy mířily směrem k Labi do kolejiště.

více informací

Poklad z Roztok

Po skrýši s pokladem šlapaly nevědomky přes sedmdesát let čtyři generace majitelů staré chalupy v Roztokách u Povrlů. Tedy až do minulého víkendu, kdy se pod podlahou obývacího pokoje podařilo najít šest truhlic s věcmi ukrytými na konci druhé světové války. Nález byl předán pracovníkům ústeckého muzea. „Zvětšovali jsme místnost v patře a bourali příčku. Přítel je takový hledač pokladů, takže říkal, že se podívá pod prkna podlahy, když už je všechno tak rozbourané. Překvapivě objevil něco jako poklop, no a když ho zvedl, opravdu ten poklad našel,“ popsala okolnosti nálezu Natálie Žáčková (depot společně našli Kryštof Horký a Vladimír Žáček). Ovšem obecné představě pokladu se tento nález poněkud vymyká. Šest různě velikých truhel a jeden hrnec totiž obsahovaly převážně textilie, ať už v podobě oblečení či ložního prádla, tak ve formě nepoužitých látek. „Za druhé světové války nebo v letech po ní, to přesto poklad byl.

více informací

Ústecké muzeum objevilo unikátní lehokolo z roku 1880

Bylo jich jen devět na světě a teď přibylo desáté. Ústecké muzeum nyní objevilo ve svých sbírkách jízdní kolo unikátní konstrukce. Leželo v depozitáři přes osmdesát let bez přesného určení. Teď se v něm podařilo identifikovat produkt rakouského pionýra výroby bicyklu vlastní konstrukce Josefa Erlacha. Jde de facto o předchůdce dnes populárního lehokola. 
„Letos máme dvousté výročí vynálezu bicyklu a kolegové z duchcovského muzea nás v létě požádali o zapůjčení nějakých historických kol na malou tematickou výstavu. Tam naše sbírkové kusy viděl přední český sběratel historických kol a historik Jan Králík, a když ho budu doslova citovat, sevřela se mu při tom pohledu pumpa,“ popsal cestu k objevu kurátor technických sbírek Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

více informací

Aktuality

08.07.2019

18. 7. / ČT / 17.00 hod. / ANTON G
Již tradiční letní koncert hudebního uskupení Anton G. Vstupné 20 Kč

08.07.2019

23. 7. / ÚT / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod. / TRPASLÍCI V ATRIU
Doprovodné aktivity k výstavě, tvoření, soutěže, airbrush tetování. Vstupné 50/30 Kč

28.06.2019

23. 7. / ÚT / 17.00 hod. / TAK JAKO V NEBI
Filmová projekce (Kay Pollak, Švédsko 2004). Film trochu jinak. Zamyšlení se nad obsahem uměleckého díla, jež by mohlo být objevováním sebe sama. S besedou – povídáním si o filmu i o tématech života, která nám film otevře, s Doc. PhDr. Vladimírem Suchánkem, Ph.D. Vstupné 20 Kč

08.07.2019

24. 7. / ST / 16.00 hod. / MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

28.06.2019

27. 7. / SO / 8.15 hod. / výlet do přírody
POZNEJTE LABSKÉ SVAHY - VÝLET ZA HMYZEM S MUZEJNÍM ENTOMOLOGEM
Sraz v 8:15 na autobusové zastávce Divadlo, v 8:22 odjezd na Novou Ves, autobus č. 9, dále pak Průčelskou roklí k MHD Brná. Délka kol. 6 km. Informace na emailu: novakova@muzeumusti.cz, telefon: 774 84 30 83. Vstup volný

28.06.2019

15. 8. / ČT / 17.00 hod. / ČESKÉ KORÁBY KUBÁNSKÝCH SILNIC
Zážitky z cest za českými auto-veterány na Kubu vypráví fotograf Vladimír Cettl. Vstupné 20 Kč

06.06.2019

od 26. 6. do 8. 9.
ZDENĚK LYČKA – LABE, DUNAJ, ODRA
Putovní výstava fotografií vznikla z trilogie vodáckých cestopisů. Zdeněk Lyčka si splutím tří řek splnil cíl doplout na mořském kajaku z bývalého Československa do tří okolních moří – Severního, Černého a Baltského. Každá řeka má svá specifika a své jedinečné kouzlo, pro které stojí za to překonat desítky peřejí, zdymadel, přehrad a plavebních komor, často v nesnesitelné výhni nebo naopak v průtrži mračen, silném protivětru a vysokých vlnách od projíždějících parníků a nákladních kontejnerů, vydržet nálety milionů komárů a poznat lidi, kteří kolem žijí.

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.