česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Muzejní noc

více informací

V ÚSTECKÉM MUZEU ZAČÍNÁ CYKLUS KOMORNÍCH KONCERTŮ

Ve středu 25. 5. od 19.00 začíná cyklus koncertů komorní hudby pořádaných v Muzeu města Ústí nad Labem. V podání ústeckého komorního ansámblu Severočeské smyčcové kvinteto zazní populární klasika z pera W.A.Mozarta – Malá noční hudba. Divertimento F dur a další „hity“ klasiky. Letos je to právě 260 let od narození W.A.Mozarta. „Malá noční je u veřejnosti velmi oblíbená a tak ji zahrajeme jako hlavní část programu“ říká umělecký vedoucí souboru ústecký kontrabasista Martin Říhovský. V rámci koncertu dále vystoupí vynikající sólotrumpetista pan Karel Vencour, dlouholetý člen Severočeské filharmonie. Koncertů v ústeckém muzeu bude letos celkem 10 a většina z nich probíhá v akusticky vynikajícím Císařském sále. Pro provozování komorní hudby je sál ideální a pochvaluje si jej také řada předních českých hudebních osobností jako např. houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který zde v  minulosti mnohokrát koncertoval s ústeckými hudebníky.

více informací

CESTY DO MINULOSTI

DOBA LUCEMBURSKÁ – díl 3 – 18.5.2016 v 17.00
Mgr. Eliška Wiesnerová (Muzeum města Ústí nad Labem): Kachel jako okno do života za Lucemburků.

V třetím díle přednáškového cyklu Cesty do minulosti – DOBA LUCEMBURSKÁ nám vedoucí archeologického oddělení Muzea města Ústí n. L. Mgr. Eliška Wiesnerová představí hmotnou kulturu daného období a umožní nám nahlédnout do každodenního života různých společenských vrstev. Co nám o životě v době lucemburské napoví nálezy z archeologických výzkumů?

více informací

Exponát měsíce května

Panoramatické Ústí Karla Gottsteina

Labské údolí odedávna fascinovalo malíře i fotografy a nejinak to bylo s Karlem Gottsteinem. Fascinovala ho podlouhlá široká panoramata Českého středohoří od Emila Filly. Kladl si otázku, zda si něco takového může dovolit i fotograf, a odpověděl na ni svými Bednaflexy. Nikdo mu nechtěl věřit, že do svého fotoaparátu dostane záběr 75° a považovali ho za podvodníka. I dnes, kdy jsou takovéto snímky relativně běžné, působí jeho fotografie ústecké krajiny úžasným dojmem.

více informací

Výstava Tenkrát na severozápadě nominována na prestižní cenu

Výsledky práce Muzea města Ústí nad Labem byly oceněny v rámci XIV.ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis nominací výstavního projektu „Tenkrát na severozápadě“ mezi pět nejlepších muzejních výstav roku 2015 v České republice. Hlavním kurátorem výstavy je historik Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. a hlavním autorem výtvarné koncepce výstavy je Mgr. Richard Loskot. O definitivním umístění  v soutěži se veřejnost a ústečtí muzejnící doví dne 18.května 2016 na slavnostním vyhlášení  v pražském Obecním domě při příležitosti oslav Mezinárodního dne muzeí. Soutěž je vyhlašována v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury.

více informací

Smlouva o spolupráci

Dne 7.dubna 2016 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Muzeem města Ústí nad Labem a Muzeem národního osvobození z Mariboru ve Slovinsku. Smlouvu podepsal ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václav Houfek a ředitelka Muzea národního osvobození v Mariboru Dr. Aleksandra Berberih-Slana. Smlouva vyjadřuje vůli pro další spolupráci, která naváže na úspěšný společný mezinárodní projekt, který byl věnovaný dokumentaci válečných památek moderních evropských dějin.

více informací

Městské části Klíše a Bukov na starých pohlednicích

Dříve samostatná obec Klíše vznikla asi ve 12.–13. století. Až do konce 19. století měla jednoznačně zemědělský charakter. V roce 1898 odkoupilo město Ústí nad Labem od Westphalenů celý klíšský velkostatek a o dva roky později byla Klíše připojena k městu. Do první světové války byl položen základ rozlehlé vilové čtvrti podle důmyslného urbanistického plánu a bylo vybudováno několik škol. Výstavba poté pokračovala i v meziválečném období. Postupně mizely pozůstatky zemědělské obce. V 60. letech byla zlikvidována náves staré Klíše s kaplí sv. Floriána, která stála v místech dnešních vysokoškolských kolejí.

více informací

Kolekce vzorků dekoračního kamene

Muzeum města Ústí nad Labem získalo unikátní kolekci vzorků dekoračních kamenů, která byla shromážděna v letech 2011 až 2015 v rámci projektu „Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví“. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím Ministerstva kultury ČR v rámci programu  NAKI. Projekt byl řešen ve spolupráci akciové společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum a UJEP v Ústí nad Labem (hlavním řešitelem projektu byl Ing. Petr Koutník). Cílem projektu bylo identifikovat, zmapovat a charakterizovat tuzemské surovinové zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek. Výsledky jsou prezentovány na webových stránkách, které jsou primárně určeny pracovníkům Národního památkového ústavu, restaurátorům a dalším odborníkům, kteří se obnovou památek profesně zabývají, k nahlédnutí jsou však i pracovníkům příbuzných oborů a laické veřejnosti (http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=list). V databázi je uvedena lokalizace lomů, popsány vlastnosti těžených surovin, jejich fotodokumentace a řada dalších informací.

více informací

Ema Destinnová převzala velení dívčí války v ústeckém muzeu

Exklusivní sbírkový předmět z Národního muzea obohatil tento týden výstavu Staré pověsti české v Muzeu města Ústí nad Labem. Téma dívčí války nově ilustruje originál divadelního kostýmu proslulé operní divy Emy Destinnové z opery Šárka z roku 1910. „Kostým představuje Šárčinu zbroj z dívčí války a je bohatě zdobený. Národní muzeum ho získalo v roce 1970 darem od potomků operní hvězdy. Speciálně pro ústeckou výstavu ho nyní naše konzervátorky krásně zrestaurovaly,“ komentoval zápůjčku historik Kryštof Vanča z divadelního oddělení Národního muzea. Ema Destinová ve vystaveném kostýmu odehrála na prknech Národního divadla celkem 13 repríz opery Šárka v průběhu necelých čtyř let. Kostým se dostal do Ústí v rámci plánu nezbytné pravidelné obměny vystavených textilních a papírových exponátů. „Vzácné předměty z papíru, jako byly v našem případě třeba originální kresby kostýmních návrhů pro operu Šárka od Mikoláše Alše, mohou být v kuse vystaveny jen tři měsíce.

více informací

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ“

proběhne v Muzeu města Ústí nad Labem v roce 2016, spojeném s rozmanitými připomínkami kulatého výročí narození Karla IV. Jeho cílem je poskytnout návštěvníkům souvislosti, které pomohou lépe pochopit nejen charizmatickou osobnost Karla IV., ale i jiné přislušníky rodu Lucemburků a jejich osobitý přínos pro evropské i české dějiny. Přednášky budou zaměřeny na různé aspekty, charakteristické rysy a jevy doby, poskytnou průhled do každodenního života i  způsobu dobového myšlení. Zavedou nás do světa tehdejšího slovesného, hudebního i výtvarného umění, doknou se duchovního rozměru doby a představí nám i podobu soudobé mediciny.

více informací

Kniha do vlaku z ústeckého muzea

Ústecká muzejní knihovna se 8. 2. 2016 připojila v rámci spolupráce se SVKUL k projektu Kniha do vlaku. V odbavovací hale na nádraží Ústí nad Labem - západ je umístěna malá knihovnička, kde si cestující mohou z uložených knih vybrat tu, která jim zpříjemní chvíle čekání na vlak, případně celou jízdu. Knihy si zde můžete bez registrace bezplatně půjčit a po přečtení dát zpět. Vrátit knihy lze i na těch nádražích, kde funguje podobná služba (Most, Žatec a další). Pokud se do knihy po cestě začtete a zalíbí se Vám, můžete si ji ponechat a přinést jako náhradu jinou.

více informací

Šikmou věž zaměřují specialisté

První krok ke zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí v centru Ústí nad Labem zajišťovala včera speciální firma Gefos při digitálním zaměření unikátní stavby. Připravovala tím podklady pro známého architekta Martina Rajniše. Ten má vypracovat tři návrhy, jak zpřístupnit věž, která při bombardování v dubnu 1945 přišla o původní schodiště a výrazně se naklonila. Zpřístupnění této přední turistické atrakce města představuje vizi s níž už před lety přišli místní historici a architekti. Po několika marných pokusech je nyní nejblíž ke svému zhmotnění. Majitel kostela Římskokatolická církev se totiž dohodl s Ústeckou komunitní nadací, která nabídla, že na zpracování projektu a případnou realizace získá peníze od soukromých dárců. "První dary už přišly ve výši zhruba 100 tisíc korun, za ně financujeme právě zaměření stavby. Je to velmi náročný proces a jen sehnat firmu, která byla technicky schopná tak složitou stavbu jako je šikmá věž precizně zaměřit, nebylo jednoduché. Dva předtím oslovení specialisté zakázku odmítli. Je to k tomu totiž nutné speciální zařízení v podobě 3D scaneru," poznamenala zástupkyně Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová.

více informací

SMLOUVA STVRDILA DLOUHOLETOU SPOLUPRÁCI UNIVERZITY A MUZEA

Smlouvu o spolupráci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s Muzeem města Ústí nad Labem podepsali rektor UJEP a ředitel ústeckého muzea dne 15. 12. 2015.

Historicky první smlouva tohoto druhu ukotvuje budoucí spolupráci obou institucí v oblastech rozvoje vzdělávání, výzkumu, vývoje, umění a další tvůrčí činnosti k celkovému zlepšování kvality života v regionu.
„Předchozí smluvní ujednání univerzity a muzea, například s pedagogickou nebo filozofickou fakultou, se týkala konkrétních projektů. Nová smlouva vytváří rámec pro množství společných aktivit, které jsou a dále budou společně realizovány,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

více informací

Poklad z Mariánské skály

Ústecké pověsti v podobě animované pohádky právě dostaly třetí pokračování. Po Pekelném stroji na Větruši a Labské královně rozhýbal tým tvůrců příběh o trpaslících s názvem „Poklad z Mariánské skály“. V neděli bude mít premiéru v Muzeu města Ústí nad Labem. Příběh čerpá ze dlouho tradovaných regionálních legend a zároveň odhaluje možné stopy v současném městě.

více informací

Stromový velikán z třetihor

Náročný transport si vyžádal ojedinělý nález z hnědouhelného dolu Vršany. Zkamenělý kmen o úctyhodném průměru přes 130 cm doputoval až na dvůr Muzea města Ústí nad Labem. Jde o torzo třetihorního stromového velikána objevené na jaře letošního roku během těžby v meziloží uhelné sloje. Představuje nejmohutnější nález z této oblasti. Obnažená část kmene měla výšku kolem pěti metrů, jde však pouze o zlomek mohutného zuhelnatělého stromu, který ještě pokračuje hlouběji do podloží. Jeho stáří geologové odhadují na přibližně 20 miliónů let. Pracovníci z přírodovědného odd. ústeckého muzea spolupracují s lomem Vršany nejen v oblasti geologie, ale už více než pět let především v oblasti ochrany ptačích společenstev a při monitoringu vzácných druhů živočichů, které jsou vázány právě na aktivní těžební oblasti. Torzo kmene bylo muzeu v rámci dobrých vztahů darováno Vršanskou uhelnou společností za symbolickou částku 1 Kč.

více informací

Amoniti do sbírek

Po dvou týdnech od nálezu obřích amonitů v řece Ohři se muzejníci vypravili zkameněliny vydobýt. Vybavili se rybářskými holinami, těžkými pajzry a dalším ručním nářadím. Záchranná akce trvala přes čtyři hodiny. Jeden z vydolovaných amonitů měřil více než 80 cm, druhý byl jen o deset cm menší.  Vzhledem ke křehkosti opuky a rozpukanému říčnímu dnu se zkameněliny bohužel nepodařilo vyjmout celistvé, ale v několika částech; ze třetího získalo muzeum jen středovou část.

více informací

Amonit

Podmořskou archeologii včera s nadsázkou připomínala snaha ústeckých muzejníků najít na dně řeky Ohře obří prehistorické amonity. Ty letos odhalilo extrémní sucho, avšak před příjezdem muzejníků se hladina mírně zvedla a unikátní objevy opět schoval říční tok.„Žiju v Křesíně přes šedesát let a myslela jsem si, že řeku znám dokonale. Co jsem ale letos na dne objevila mě zaskočilo, proto jsem k nám pozvala muzejníky,“ uvedla nálezkyně Jaroslava Vogelová. Pracovníci muzea a jejich křešínští průvodci si museli vyhrnout nohavice a brodit se ve studené vodě. První dvě obří zkameněné ulity vyhynulých hlavonožců rozpoznali na dně poměrně rychle. Šlo o exempláře s průměrem zhruba 60 cm. Prozradilo je charakteristické spirálové zatočení. „Mohou být staré asi 90 miliónů let. Dno řeky tady tvoří druhohorní opuka, ve které se nacházejí často zkameněliny,“ komentovala objev geoložka ústeckého muzea Zuzana Vařilová.

více informací

Skrýš vydala po 70 letech poklady

K unikátnímu odkrytí skrýše z roku 1945 došlo v úterý 28. července v Libouchci na Ústecku. Místní rodák Rudi Schlattner informoval obecní úřad, že v budově mateřské školy jsou pod střechou ukryty předměty, které zde jeho rodina zanechala po skončení války. Za účasti liboucheckého starosty, ředitelky mateřské školy, archeologa z Archeologického ústavu Akademie věd a dvou zaměstnanců Muzea města Ústí nad Labem byly předměty vyzvednuty a odvezeny do ústeckého muzea. O jejich dalším osudu se bude jednat v příštích dnech.

více informací

Aktuality

25.05.2016

2. 6. / ČT / 17.00 h
PLAVBA NA PÁŘE

Vernisáž výstavy u příležitosti výročí 175 let paroplavby na českém Labi - od připlutí prvního parníku do Ústí nad Labem roku 1841. Vstup volný

25.05.2016

4. 6. / SO / 14.00 h
KAREL PLECHAČ - ZEMĚ, LIDÉ, HORY

Poslední komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem Karlem Plechačem. Vstupné 50/30 Kč

13.05.2016

10. 6. / PÁ / 18.00-24.00 h
MUZEJNÍ NOC - PLAVBA NA PÁŘE

Bohatý noční zábavný program na téma kdysi velmi rušného života říčního přístavu v Ústí nad Labem. Vstupné 30 Kč

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.