česky  |  deutsch  |  english
   hledat

MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

Stěhování sochy od H. Zettlitzera

Soukromá sbírka umění Adolfa Hitlera, hlavně v této souvislosti bohužel rezonuje jméno duchcovského sochaře Hermanna Zettlitzera. A přitom jeho mimořádná díla nestála jen v obýváku nacistického zločince, ale zdobila a někde dodnes zdobí veřejný prostor v severních Čechách. V pátek ráno došlo ke stěhování jedné z jeho největších dochovaných plastik dvousoší ženského aktu ze Severočeské vědecké knihovny do objektu ústeckého muzea. Zhruba dvě tuny vážící socha se v pátek 20. 7. pomocí těžkotonážního jeřábu vznesla nad střechu knihovny, aby našla nové místo v atriu muzea. Vzácné dílo mezinárodně uznávaného severočeského umělce se stěhuje už po několikáté. Původně si ji v roce 1933 u Zettlitzera objednal majitel vily, v níž dnes knihovna sídlí, ústecký průmyslník Carl Wolfrum a sloužila jako venkovní kašna za okny pánského salónu.

více informací

Záchrana mozaiky

Muzeum města Ústí nad Labem po dohodě s vlastníkem nemovitosti zahájilo ve čtvrtek 12.7.2018 práce na transferu mozaiky, která je umístěna na vnější zdi budovy na Masarykově třídě v Ústí nad Labem, v místech u křižovatky před hotelem Clarion. Vlastník nemovitosti v těchto místech plánuje zahájit stavební práce v nejbližší možné době, což je důvod pro její sejmutí. Vlastní práce provádějí konzervátoři Muzea města Ústí nad Labem PhDr. Jiří Belis a Bc. Jakub Doležel ve spolupráci s restaurátorkou akademickou malířkou MgA. Magdalenou Kracík Štorkánovou, Ph.D. a ve spolupráci s členy odborného spolku Art & Craft Mozaika.

více informací

Fluorit z Děčínského Sněžníku

Fluorit (CaF2) byl v letech 1955–1957 a 1968–1988 průmyslově těžen systémem štol v křídových pískovcích na ložisku Jílové v jižních svazích stolové hory Děčínský Sněžník (723 m).Mineralizace vyplňuje rozevřené pukliny a zlomy směru V–Z. Tyto tzv. rozsedlinové jeskyně jsou až desítky metrů dlouhé a vysoké. Jde o protáhlé kaverny, které mají často trojúhelníkový (nahoru se zužující) průřez. Fluoritová žilovina zde má podobu výplní puklin a povlaků o mocnosti až několika decimetrů, ale místy tvoří i tmel podrceného pískovce. Nejčastěji se pásky světle modrozeleného nebo nafialovělého fluoritu střídají s kaolinitem, opálem nebo kalcitem, a vytvářejí tak stavbu podobnou karlovarskému vřídlovci. Méně časté jsou krystaly čirého fluoritu: krychle a srůsty krychlí o velikosti prvních milimetrů.

více informací

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

13. červen (středa) v 17.00, Císařský sál
šestá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Přednášející:
Mgr. Jana Hubková, Ph.D. (Muzeum města Ústí nad Labem)

Téma:
1618: Souboj per a válka zbraní. Začátek třicetileté války v zrcadle letákové publicistiky.

Počátek třicetileté války je v našich představách obvykle spojen s pražskou defenestrací jako okamžikem spontánního výbuchu nespokojenosti, který je mnohdy vnímán jako prvotní příčina třicetiletého válečného stavu. K nábožensko-politickým konfrontacím se však schylovalo dávno předtím a na jejich eskalaci i prodlužování se podílela řada faktorů.

více informací

Konference „Svět s jelenem“

Proslulé české značce Schicht (později Setuza) se bude věnovat dvoudenní maraton přednášek 25. Ústeckého kolokvia „Svět s jelenem“ 17. a 18. 5. 2018 v Muzeu města Ústí nad Labem. V rámci programu ožijí i recepty z historických Schichtovo kuchařek, podle kterých se pokusili uvařit zaměstnanci Severočeské vědecké knihovny.
„Návštěvníci kolokvia budou moci ochutnat "Tisíciletý koláč" upečený podle tradiční Schichtovy kuchařky. K dispozici budou i recepty podle kterých jsme vařili v historické kuchyni Skanzenu Zubrnice. Promítneme spot "Schichtovy kuchařky aneb recepty, které přežily století", jenž přitom vznikl,“ poznamenal Jan Černecký z knihovny. Vedle vaření ožijí i další aktivity rodiny Schichtů, například vzduchoplavba, kterou připomene badatel aeronautiky Miroslav Pokorný. Litoměřický archivář Ivo Černý přiblíží zaměstnance šlechtického původu firmy Schicht. Ústecká historička Jana Hubková pak připomene cestu kolem světa, kterou podnikla Martha Schichtová jako první žena z Československa. Držitele světově užívaných patentů na ventilační techniku Friedricha Schichta představí vývojář ventilátorů ZVVZ Machinery Tomáš Hofer. O současnosti a budoucnosti nejslavnější Schichtovo značky Mýdla s jelenem poreferuje marketingový specialista firmy Schicht s.r.o. Petr Rydl.

více informací

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

16. květen  (středa) v 17.00, Císařský sál
pátá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Přednášející: Mgr. Jana Hubková,Ph.D. (Muzeum města Ústí nad Labem)

Téma: 1558: Český král vjíždí do Prahy opět jako císař. Slavný návrat Ferdinanda I. po císařské volbě ve Frankfurtu.

Z osmiček 16. století přichází na řadu událost, k níž došlo přesně 100 let po volbě Jiřího z Poděbrad českým králem. Český král Ferdinand I. byl kurfiřty zvolen císařem a 8. listopadu 1558 poprvé slavnostně vjel do Pražských měst jako hlava římské říše. Za koncepci, zdárný průběh a organizaci této festivity byl jako dlouholetý český místodržitel zodpovědný císařův syn arcivévoda Ferdinand Tyrolský.

více informací

ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ - projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky

Projekt Č a S stavby století si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ - hlasujte pro ty z našeho regionu, hlasujte pro ÚSTECKÝ KRAJ zde :)!

Nacistický tunel ožívá po 80 letech

Detaily o nacistickém projektu na velkorysý tunel skrz Mariánskou skálu v Ústí nad Labem prozrazuje nový objev ústeckého muzea. Do sbírek se dostal koupí dosud neznámý plán z roku 1944 se zakreslením částečně realizované stavby, která měla umožnit propojení středu města se čtvrtí Krásné Březno i v době největších povodní na Labi.
Tunel měl měřit cirka 620 metrů a měl být dvou tubusový jako u dnešních moderních dálničních tunelů s šířkou každého tubusu 6 metrů a výškou 4,2 metrů. Na jedné straně měl ústit za dnešním parkovacím domem do ulice Velká Hradební a na druhé straně do prostor dnešního kamenolomu. Po délce měl mít osm únikových a větracích štol, jejichž výstupy mířily směrem k Labi do kolejiště.

více informací

FOTOGRAFIE SCHICHTOVY VILY VE VAŇOVĚ

Se stavbou se započalo ve dvacátých letech 20. století v neobarokním stylu a autorem návrhu byl ústecký architekt Paul Brockardt (1882–1941). Dostavěna byla v roce 1931. Ideově vznikla jako vzpomínka na šlechtická barokní sídla (stavební práce provedla firma Alwin Köhler & Co).

více informací

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

25. duben (středa) v 17.00, Císařský sál
čtvrtá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Přednášející: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha)

Téma: Korunovace Jiřího z Poděbrad (1458) v kontextu významných osmiček husitského století

Také v 15. století se řada podstatných událostí odehrála právě v letech, která končila na osmičku. V husitském století najdeme takové případy téměř v každém desetiletí. Do historie reformního hnutí se významně zapsala léta 1408 a 1418, roku 1438 byl Zikmundův zeť Albrecht II. Habsburský, otec Ladislava Pohrobka, korunován českým králem, roku 1448 ovládl Jiří z Poděbrad Prahu a roku 1458 byl tento zemský správce zvolen a korunován českým králem.

více informací

Proběhlo krajské kolo geologické olympiády (GO) 2018

V pondělí 9. dubna 2018 proběhlo v Muzeu města Ústí nad Labem krajské kolo geologické olympiády (GO). Z celkem 30 přihlášených žáků dorazilo 14 účastníků ze středních škol a 10 ze základních škol (z Ústí nad Labem, Teplic, Lovosic, Roudnice nad Labem, Klášterce nad Ohří a Varnsdorfu). V Císařském sále byli účastníci seznámeni s programem akce. Poté následoval vědomostní test a poznávačka geologických vzorků (minerálů, hornin a fosilií).

více informací

Bukač velký

(Botaurus stellaris) – vzácný a tajemný obyvatel našich rákosin

Bukač velký patří k jedněm z našich nejvzácnějších druhů. Jeho početnost byla v letech 2001 až 2003 odhadnuta na 30 až 40 párů. Oproti početnosti 20 až 30 párů z roku 1999 je to potěšitelné zvýšení. Bohužel to ale vypadá, že bylo jen dočasné. Data z mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice za roky 2014 až 2017 zatím nejsou zcela zpracované, nicméně průběžné výsledky naznačují silný propad. Jisté tedy je, že i nadále zůstane bukač velký řazený mezi kriticky ohrožené druhy. A proč se mu u nás moc nedaří? Potřebuje totiž rozsáhlé rákosiny a  čistou vodu, v které loví menší ryby. Bohužel většina našich rybníků a  nížinných nádrží se v posledních letech přeměnila spíše ve „vepříny“, tedy ve velkochovy kaprů, kterým se přezdívá vodní vepři. Kapři totiž velice rádi ryjí ve dně, kalí vodu a při velkých hustotách ničí porosty rákosu a dalších litorálních rostlin. Situaci ještě zhoršuje snaha o co nejvyšší produkci ryb. Nejenže tedy rybáři nasazují kapry v nepřirozeně vysokých hustotách, ale navíc je ještě přikrmují obilím a vodu silně hnojí, aby byla úživná. Výsledek asi všichni znáte (ostatně stačí se zajít podívat třeba na rybníky u Chabařovic). Voda vypadá i smrdí jako močůvka, na mělčinách se povalují navezené hromady hnoje, voda se jen vaří rybami. V takovýchto velkovýkrmnách se ale daří pouze kaprům, všechny ostatní druhy, včetně bukače, mizí.

více informací

Krajské kolo geologické olympiády (GO) 2018

Termín: pondělí 9. 4. 2018

Místo konání:

Muzeum města Ústí nad Labem – Císařský sál a určené prostory v budově, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

více informací

LUMPE - VÍTEJTE V PTAČÍM RÁJI!

Muzejníky jako filmové herce představí nový netradiční dokument natočený ke 110. výročí založení Lumpeparku. Coby vědci fiktivního „Institutu Heinricha Lumpeho“ pomáhají odhalovat unikátní historii první ptačí rezervace ve střední Evropě, na níž od roku 1945 navazuje dnešní zoologická zahrada.
Srdečně zveme ve středu od 18.00 na světovou premiéru do kina Hraničář. Součástí večera bude diskuze s autory (Jiří Maryško, Martin Krsek, Hendy Witanto a další) a projekce filmu Po stopách ptačího eldoráda. 

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

22. březen (čtvrtek) v 17.00, Císařský sál
třetí přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Přednášející: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK Praha)

Téma: Odchody dvou slavných českých králů Přemysla Otakara II. a Karla IV. (1278/1378)

„Osmičkové“ roky přinášejí mnoho příležitostí k zamyšlení. To platí i pro léta 1278 a 1378, která jsou námětem třetí části našeho přednáškového cyklu. Prof. Lenka Bobková se nezaměřila na oslavné momenty, ale zvolila chvíle, kdy ze životní i politické scény odcházely zcela mimořádné osobnosti našich dějin, které od sebe shodou okolností dělí právě 100 let. V srpnu roku 1278 padl na Moravském poli král Přemysl Otakar II., v listopadu rolu 1278 skonal v Praze císař a král Karel IV. Oba zanechali České království svým mladým synům, Přemysl v traumatické situaci, Karel na vrcholu moci. Obě dědictví byla tíživá.

více informací

Exponát měsíce března

Hudebniny v muzeu

Součástí sbírek muzeí jsou i takzvané „hudebniny“, mezi něž počítáme historický notový materiál, historické hudební nástroje a jejich torza, památky na významné hudebníky a další předměty, upomínající na hudební aktivity našich muzikálních předků. Ty jsou reprezentovány například prapory hudebních spolků, fotografiemi z hudebních produkcí a od určité doby i nahrávkami z některých vystoupení. Ve sbírkách muzea v Ústí nad Labem mezi nejstarší hudebniny patří notové materiály. Hned za nimi jsou dechové a klávesové nástroje z přelomu 18. a 19. století, získané hned v počátcích existence muzea. Většina sbírkových hudebnin pochází z darů občanů.

více informací

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

14. února 2018 v 17.00 v Císařském sále
druhá přednáška cyklu „OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE“

Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D.

Téma: Rok 1728: Malíř a teoretik klasicismu Anton Raphael Mengs. Z Ústí do Drážďan, Neapole, Říma a Madridu.

Tento díl je věnován jedné z „osmiček“, které se vztahují k našemu městu. Zajímavá a dobrodružná životní pouť malíře, teoretika umění a milovníka antických památek Antona Rafaela Mengse začala roku 1728 v Ústí nad Labem a skončila roku 1779 v Římě.

více informací

Exponát měsíce února

Nové přírůstky do sbírky lahví a obalového skla.

Dvojice „obřích lahví“ z někdejší likérky v Krásném Březně sloužila patrně jako takzvané stojací lahve. Svými rozměry se totiž nehodily k běžnému prodeji, ale byly určeny k nalévání štamprlat přímo v hostincích a hospodách. Právě z těchto lahví pohlížel na konzumenta proslulý portrét myslivce. Třetím, nově nabytým sbírkovým předmětem je ručně vyfouknutý demižon, vyráběný v ústecké sklárně. Takovéto demižony byly primárně vyráběny pro uchovávání produktů ústecké chemičky.

více informací

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

24. ledna 2018 v 17.00 v Císařském sále
první přednáška cyklu: „OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE“

Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP Ústí n. L.)

Téma: „Rok 1108: Vršovci a ti druzí. O české nobilitě 11. a 12. století.“

Úvodní přednáška nového cyklu nás zavede do roku 1108, s nímž se pojí jedna z důležitých osmiček v našich dějinách – vyvraždění Vršovců, rodu, který bývá vedle Municů a Těpticů uváděn jako příklad tzv. rané české šlechty.

více informací

45 let v regionální archeologii

V ediční řadě Ústecké muzejní sešity vyšel těsně před koncem roku 2017 sborník k 70. narozeninám PhDr. Marty Cvrkové. Celý svůj profesní život pracovala Marta Cvrková jako archeoložka a kurátorka archeologických sbírek v Muzeu města Ústí nad Labem. Nastoupila nejprve jako dokumentátorka, později převzala celé oddělení a doplnila si potřebné archeologické vzdělání. Realizovala řadu velkoplošných výzkumů v rámci celého okresu Ústí nad Labem a některé výzkumy rovněž publikovala (Trmice, Stadice, Krásné Březno a další).

více informací

Knižní kalendáře z fondu muzejní knihovny

V devatenáctém a první polovině dvacátého století vydávali kalendáře téměř všichni nakladatelé.  Nejrozšířenějším typem byly kalendáře všeobecné. Měly většinou čtyři části: kalendářní, literární, inzertní a seznam výročních trhů.

Obsah literární části nebyl nijak hodnotný, jednalo se většinou o praktické rady, kuchařské recepty, ceník kolků, někdy i adresy zastupitelských úřadů nebo rodokmen císařské rodiny, dále povídky a vtipy. Všeobecným kalendářem byl například ústecký Aussiger Bote von der Elbe.

více informací

Svět a jelen od Schichta

25. Ústecké kolokvium 17.–18. 5. 2018

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Svět a jelen od Schichta“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem. Uvedené kolokvium se bude věnovat dějinám firmy Schicht/Setuza. Kdysi mělo jméno Schicht stejný věhlas jako Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod vybudoval impérium, jehož stále živým pokračovatelem je světový drogisticko-potravinářský koncern UNILEVER. V roce 2018 uplyne od založení firmy Schicht již 170 let.

více informací

Ústecké Muzeum navštívila britská kapela Quarrymen, jenž byla základem legendárních The Beatles

Rod Davies, Len Garry, Colin Hanton a Chas Newby udržují i po 60ti letech činnost hudební skupiny, ve které se v letech 1956-1960 postupně sešli John Lennon, Paul McCartney a George Harrison a která byla předznamenáním vzniku Beatles. První jmenovaný, který stál s Lennonem přímo u zrodu skupiny navštívil v roce 1962 Prahu, kde si v bazaru s hudebními nástroji koupil tradiční balkánský strunný nástroj bizernici vyrobenou na začátku 20. století v Terezíně českým nástrojařem Pavlem Žaludem. Jeden takový nástroj od stejného výrobce nedávno získalo do svých sbírek jako dar i naše muzeum.

více informací

Sebastian Weise: DVĚ DUŠE ŽIJÍ...

Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum Vás srdečně zvou na zahájení výstavy

Sebastian Weise: DVĚ DUŠE ŽIJÍ... Obrazy ze Šluknovského výběžku
Místo: Muzeum města Ústí nad Labem
Čas: úterý 5. 12. 2017 od 17.00 hodin

Umělec se v tomto cyklu zabývá svým původem a nekonečnými možnostmi životních cest a osudů. Používá techniku digitální koláže, aby překryl obrazy ze Sudet, domova svých předků, fotografiemi svého vlastního domova a míst, která navštívil.

více informací

Výzkum vyder v Krušných horách

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody? Dokáží naopak využít nově vytvořené vodní plochy vzniklé po těžbě hnědého uhlí? Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra, který právě rozjíždíme.

více informací

ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných

Projekt funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách. V rámci tříletého (2017–2019) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky.

více informací

Záchranný archeologický výzkum v Hrbovicích u Ústí nad Labem

Od 4. září 2017 provádí archeologové Muzea města Ústí nad Labem záchranný archeologický výzkum na pravěké polykulturní lokalitě na katastru zaniklé obce Hrbovice na Ústecku. Na ploše asi dvou hektarů, kde má v mírném svahu nad Ždírnickým potokem v budoucnu vyrůst nová skladovací hala firmy CTP, bylo po skrývkách ornice zjištěno rozsáhlé pravěké sídliště a menší kostrové pohřebiště z pozdní doby kamenné (eneolitu) a též sídliště z mladší až pozdní doby bronzové. Naprostá většina sídlištních objektů (kůlových, zásobních, odpadních a těžebních jam) zachycených v dolní jižní části plochy patří kultuře nálevkovitých pohárů (cca 3800 – 3350 př. Kr.). „Jde zřejmě o jedno z dosud největších sídlišť kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách. V jedné ze sídlištních jam byl dokonce objeven depot keramických nádob. Všechny nádoby byly v jámě na sebe poskládány dnem vzhůru a překryty zeminou. Jedná se o výjimečný nález.“, říká Luboš Rypka, archeolog pověřený vedením výzkumu. K této osadě může patřit i polokruhový dvojitý palisádový žlab, zachycený po skrývkách v horní severní části plochy, který bude teprve předmětem navazujícího výzkumu.

více informací

Poklad z Roztok

Po skrýši s pokladem šlapaly nevědomky přes sedmdesát let čtyři generace majitelů staré chalupy v Roztokách u Povrlů. Tedy až do minulého víkendu, kdy se pod podlahou obývacího pokoje podařilo najít šest truhlic s věcmi ukrytými na konci druhé světové války. Nález byl předán pracovníkům ústeckého muzea. „Zvětšovali jsme místnost v patře a bourali příčku. Přítel je takový hledač pokladů, takže říkal, že se podívá pod prkna podlahy, když už je všechno tak rozbourané. Překvapivě objevil něco jako poklop, no a když ho zvedl, opravdu ten poklad našel,“ popsala okolnosti nálezu Natálie Žáčková (depot společně našli Kryštof Horký a Vladimír Žáček). Ovšem obecné představě pokladu se tento nález poněkud vymyká. Šest různě velikých truhel a jeden hrnec totiž obsahovaly převážně textilie, ať už v podobě oblečení či ložního prádla, tak ve formě nepoužitých látek. „Za druhé světové války nebo v letech po ní, to přesto poklad byl.

více informací

Ústecké muzeum objevilo unikátní lehokolo z roku 1880

Bylo jich jen devět na světě a teď přibylo desáté. Ústecké muzeum nyní objevilo ve svých sbírkách jízdní kolo unikátní konstrukce. Leželo v depozitáři přes osmdesát let bez přesného určení. Teď se v něm podařilo identifikovat produkt rakouského pionýra výroby bicyklu vlastní konstrukce Josefa Erlacha. Jde de facto o předchůdce dnes populárního lehokola. 
„Letos máme dvousté výročí vynálezu bicyklu a kolegové z duchcovského muzea nás v létě požádali o zapůjčení nějakých historických kol na malou tematickou výstavu. Tam naše sbírkové kusy viděl přední český sběratel historických kol a historik Jan Králík, a když ho budu doslova citovat, sevřela se mu při tom pohledu pumpa,“ popsal cestu k objevu kurátor technických sbírek Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

více informací

Nová pamětní deska na Doerellově vyhlídce

V sobotu 26.8.2017 v 11.30 hodin se konalo u v těchto dnech nově instalované pamětní desky malíře Ernsta Gustava Doerella na Doerellově vyhlídce v Dubičkách (část obce Řehlovice) setkání členů Klubu českých turistů a dalších příznivců jeho díla. V letošním roce si připomínáme 185 let od narození a 140 let od úmrtí tohoto významného umělce 19.století. O realizaci nové pamětní desky se rukou společnou zasloužil Obecní úřad v Řehlovicích v čele se starostou Josefem Macháčkem a Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt inicioval Karel Punčochář z Klubu českých turistů.

Ernst Gustav Doerell se narodil 22.srpna 1832 v saském Freibergu, jeho otec pracoval v hornictví, matka byla původem z Teplic. On sám se nejdříve učil kupcem v obchodě svého strýce v Litoměřicích, záhy ale odešel do Teplic, kde se stal malířem interiérů lázeňských domů. V letech 1856-1858 studoval na pražské akademii v ateliéru pozdně romantického krajináře Maxe Haushofera. Studia nedokončil, od roku 1859 žil v Ústí nad Labem. Ernst Gustav Doerell se v roce 1863 oženil, ale v 70.letech onemocněl tuberkulózou, které podlehl 18.3.1877.

více informací

Nejnovější dar muzeu připomněl hospodářskou krizi

Obraz s dramatickým příběhem darovali ústeckému muzeu potomci významného podnikatelského roku Spahnů z německého Magdeburgu. Zachycuje továrnu jejich dědečka Alfreda a krásnou rodinnou vilu v ústecké městské čtvrti Neštěmice v roce 1928, nedlouho předtím, než se vše zobrazené stalo obětí světové hospodářské krize. Rodině zbylo právě jen ono plátno jako připomínka zašlé slávy.

více informací

POKLAD KRAJSKÉ POLITICKÉ ŠKOLY KSČ

„Poklad“ z dob reálného socialismu odhalilo stěhování rektorátu Univerzity J.E. Purkyně do nového kampusu. Při vyklízení sklepa budovy v Hoření ulici v Ústí nad Labem našli ústečtí muzejníci část monumentální umělecké výzdoby interiérů bývalé Krajské politické školy KSČ, pro niž byl objekt v osmdesátých letech minulého století vystavěn. Pět metrů na délku a metr padesát na výšku mají dva monumentální triptychy, které měly podtrhnout význam ideologické centrály komunistů v bývalém Severočeském kraji. Jedno zobrazuje střílení četníků do hornické stávky a druhé krajinu s velkorypadly povrchových dolů. První namaloval ústecký výtvarník Miroslav Houra a jde o citaci z jeho známé obří mozaiky z centra Ústí nad Labem. Druhý obraz pochází z ateliéru Jaromíra Čičatky, taktéž výtvarníka realizujícího řadu monumentálních děl na severu Čech, zejména v novém Mostě. Oba umělci patřili ke špičce regionální výtvarné scény osmdesátých let. Jde po umělecké stránce o hodnotná díla s velkou schopností vypovídat o době svého vzniku.

více informací

Aktuality

18.07.2018

24. 7. / ÚT / 17.00 hod.
ÚSTEČTÍ FILMAŘI UVÁDĚJÍ…

Z tvorby Marta Eslema, Aleny Krejčové, Eduarda Pecha, Davida Surého a Edvina Svobody. Vstupné 20 Kč

19.07.2018

31. 7. / ÚT / 17.00 hod.
MARIANA HORSKÁ – TAJEMNÉ ÚTĚKY

Vernisáž výstavy obrazů ústecké rodačky Mariany Há / Horské, rozené Růžičkové. Výtvarnice nyní učí na SŠ v Ostravě, kde připravuje studenty k výtvarné maturitní zkoušce a vede je k výstavní činnosti. Vstup volný

19.07.2018

1. 8. / ST / 17.00 hod.
NAPÍNAVÁ DOBA

Ředitel ústeckého archivu Petr Karlíček představí svou novou knihu, která vypráví o kritických okamžicích českých a slovenských dějin prostřednictvím politických karikatur v dobovém tisku 1933–1953. Vstupné 20 Kč

19.07.2018

8. 8. / ST / 17.00 hod.
ZÁTIŠÍ S VRAKY

Fotograf a „lovec vraků“ Vladimír Cettl představí svou knihu „Zátiší s vraky Tatra“, promítne i fotografie, které se z různých důvodů do publikace nedostaly a prozradí, o čem bude kniha příští. Vstupné 20 Kč

20.06.2018

od 27. 6. do 29. 7. / klubovna
FOTOGRAF ADOLF ČEJCHAN – SOUČASNÁ TVORBA

Před třemi lety byla v muzeu k vidění průřezová výstava známého ústeckého fotografa Adolfa Čejchana, aktuálně budeme mít možnost se seznámit s jeho současnou digitální fotografií.

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.