česky  |  deutsch  |  english
   hledat

3x Středověk

Fotografie hradu Střekova (kol. 1900)

Fotografie původně sloužily jako geografická učební pomůcka v městské reálné škole v Litoměřicích a do ústeckého muzea se dostaly v roce 1962.

Výrazná silueta zříceniny hradu se nachází na strmé skále nad pravým břehem řeky Labe.  Hrad vystavěl z pověření krále Jana Lucemburského (1296–1346) Pešík z Veitmile jako vojenskou oporu královské moci a kontrolní bod na suchozemské a labské vodní cestě. Nahradil tou dobou již zaniklý královský hrad v Ústí nad Labem. Pešíkovi z Veitmile byl udělen v roce 1319 lénem, avšak ještě téhož roku přešel do rukou pánů Vartemberka, kteří ho vlastnili až do konce 14. století. V 15. století se zde střídalo více majitelů. Přestavby se hrad dočkal za Glaců ze Starého dvora. V 16. stol. byl hrad několikrát přestavován a r. 1599 přešel do svobodné držby. Od r. 1615 hrad patřil roudnické větvi Lobkoviců a tento rod jej s malou přestávkou v období nacismu a komunismu drží dodnes.

více informací

Design Box - prodejní designový market

31.5. 2017 od 11.00 do 19.00 hod.

Jarní vydání Design Boxu - prodejního designového marketu s nezávislou módou, šperky a designovými doplňky, který se uskuteční v ulici U Divadla a ve dvoře Muzea města Ústí nad Labem. Od 11.00 do 19.00 hod. bude probíhat prodej. V průběhu marketu se můžete spolu s dětmi zapojit do výroby větrohry pod vedením JEN LEN, vytvořit si button ve workshopu PLACKOVÁNÍ, kutilům udělá radost práce na dřevěných hračkách v dílně WOODMAID a na nejmenší ručky se těší LÁTKANINY s tvořivou dílničkou. Od 15.30 hod. vystoupí DIVADLO KRABICE TEPLICE se zábavnou pohádkou Mrkvomen. O hudbu se postará Duck The Mainstream. V 17.00 hod. nás čeká OUT OF BOX - módní přehlídka  Ateliéru Oděvního a textilního designu FUD. Vstup zdarma.

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

26. duben (středa) v 17.00 v přednáškové místnosti č. 141 nebo v Císařském sále.

Druhá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.“

Téma: Martin Luther a jeho následovníci i oponenti v zrcadle dobového tisku.
Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D.

Přednáška představí osobnosti a mezníky dějin německé reformace 16. století na základě svědectví média, které mělo zásadní podíl na šíření reformačních myšlenek a působivě zachytilo vývoj, podoby i ohlasy reformačních trendů, které se projevily v celé Evropě.

více informací

Proč dostal architekt Josef Mocker vyhazov z Ústí?

Po sto dvaceti letech odkrývá ústecké muzeum nelichotivý důvod, proč jeden z nejvýznamnějších stavitelů katedrály svatého Víta v Praze a autor rekonstrukce Karlštejna Josef Mocker nedokončil přestavbu městského kostela v Ústí nad Labem (dnes známého jako kostela se šikmou věží). Při přípravě aktuální výstavy „Cizí dům“ o architektuře českých Němců vyšlo totiž najevo, že ho ústečtí radní vyhodili v atmosféře nacionálních nepokojů roku 1897, protože prý nadržoval Čechům. Bezmála patnáct let pracoval architekt Josef Mocker na zakázce v Ústí nad Labem. Místní radní si ho vybrali pro plánovanou přestavbu starého gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, protože to byl „dómarchitekt“ tedy stavitel katedrály, nejlepší z nejlepších. To on učinil z  ústeckého kostela majestátní stavbu, jak ji znají současníci. Historický chrám sjednotil v duchu gotiky, zbavil novějších přístaveb a zejména zvýšil věž o třetinu ohromující jehlancovou střechou.

více informací

Udělej si sám - mozaiku!

Všechno potřebné k tvorbě skleněné mozaiky na jednom místě, to je specifická nabídka shopu Muzea města Ústí nad Labem. U příležitosti výtvarné výstavy „Setkání v prostoru“ (do 11. 6. 2017), jíž právě dominují mozaiky českých a italských umělců, rozšířil muzejní shop sortiment o speciální kleště na štípání skla, sety různobarevných skleněných teser a další ingredience profesionálního mozaikáře.

více informací

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA

MODEL TLAČNÉHO REMORKÉRU A DVOU TLAČNÝCH ČLUNŮ

Model vznikl nejspíš k prezentaci výrobků loděnice Valtířov v 70. letech 20. století. Do muzea ho darovali v roce 2016 bývalí zaměnstanci loděnice po návštěvě výstavy ke 175. výročí paroplavby v Čechách „Plavba na páře“. Model prošel opravou v konzervátorské dílně muzea, ale do expozice zařazen nebyl, neboť představuje vývoj plavidel po paroplavební éře. Vystavená školní tabule z roku 1936 ukazuje vývoj nákladní plavby před zavedením tlačné plavby.

více informací

Proběhlo krajské kolo geologické olympiády (GO) 2017

V pondělí 3. dubna 2017 proběhlo v Muzeu města Ústí nad Labem krajské kolo geologické olympiády (GO). Z celkem 30 přihlášených žáků dorazilo 7 účastníků ze středních škol a 14 ze základních škol (z Teplic, Lovosic, Roudnice nad Labem, Klášterce nad Ohří, Povrlů, Děčína i Ústí nad Labem). V Císařském sále byli účastníci přivítáni ředitelem muzea a seznámeni s programem akce. Poté následoval vědomostní test a poznávačka geologických vzorků (minerálů, hornin a fosilií).

více informací

Krajské kolo geologické olympiády (GO) 2017

Termín: pondělí 3. 4. 2017

Místo konání:

Muzeum města Ústí nad Labem – Císařský sál a určené prostory v budově, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

22. březen (středa) v 17.00, přednášková místnost č. 141 nebo Císařský sál.
Úvodní přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.

Název:
Reformní hnutí před vystoupením Martina Luthera. Valdenští.
Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D. 

První dvě části letošního přednáškového cyklu jsou zaměřeny na úvod do problematiky a mají poskytnout jistý rámcový přehled. Úvodní přednáška připomene význam reformních proudů před vystoupením Martina Luthera, k nimž se řadila např. různá heretická hnutí, některé trendy uvnitř katolických řádů, husitství a vývoj Jednoty bratrské. Pozornost bude věnována zvláště následovníkům Petra Valdèse, tzv. Valdenským, jejichž hnutí nazvala Amedeo Molnár reformačním rozběhem, „který si za středověku nejdéle uchoval povahu protestu tím, že žil paradoxnost evangelické zvěsti“.

více informací

Exponát měsíce března

Krajky ve sbírkách uměleckého řemesla

Krajkami zdobené předměty byly zařazovány do sbírek muzea od jeho založení a díky tomu je možné dnes představit poměrně bohatou ukázku jejich užití nejen jako doplněk krojů, slavnostních oděvů, ale i při zkrášlování domácností. Celkem ve třech vitrínách jsou vystaveny některé druhy krajek, přehled všech typů uvádí průvodní text. Návštěvník může spatřit krajkové čepečky pro nemluvňata, ale i celou sestavu pro miminko složenou z povijanu, polštářku, kabátku a čepečku, zdobených jednotně aplikovanou krajkovou výzdobou. Zvláštností je užití krajky na dámském, perleťovém vějíři.

více informací

Ďáblova bible

Právě doputovala kopie tzv. Ďáblovy bible do Ústí nad Labem, kde si od prvního března 2017 návštěvníci Muzea města Ústí nad Labem mohou prohlédnout tuto  zcela unikátní knihu – kopii Codexu gigas nazývanou též Ďáblova bible. Na své si přijdou jak zájemci o unikátní rukopis, tak o skvělou knihařskou práci. Codex gigas je původně středověký rukopis, který je pokládán za největší zachovaný rukopis na světě. Vznikl na počátku 13. století zřejmě v benediktinském klášteře v Podlažicích na Chrudimsku. Podle odborníků je pozoruhodné, že prakticky celý rukopis (písmo, iniciály a iluminace) je zřejmě dílem jediného člověka. Codex provází legenda o hříšném mnichovi, kterému hrozil trest zazdění zaživa. Aby se trestu vyhnul, nabídl, že přes noc napíše knihu, jakou svět ještě neviděl. O půlnoci již věděl, že slib nemůže splnit a požádal o pomoc ďábla. S jeho pomocí dílo dokončil a ďábla v knize zobrazil. Proto pojmenování Ďáblova bible. Rukopis obsahuje čtyři dlouhé texty (též latinsky psanou Kosmovu kroniku) i kompletní Bibli, dvacet knih etymologií - zdroj výuky o světě, přírodě, historii a kultuře, rozpravy o lidském těle a jeho nemocích, o oku, návod pro zpovědníka, zaklínací lékařské formule a další texty a ilustrované části.

více informací

Kniha "Cizí dům" v muzejním shopu

Budova Národního divadla jako pentagon a navíc od německojazyčného autora, podobně nezvyklý pohled na architekturu českých zemí v druhé polovině 19. století odhaluje objevná kniha Cizí dům? Vznikla z dizertační práce Věry Laštovičkové-Vostřelové, která je také autorkou výstavy Cizí dům? v Ústí nad Labem (20. 1. – 16. 4. 2017). Během 19. století v procesu rozvoje občanské a národní společnosti Češi a Němci stanuli na opačných stranách barikády. Každý národ se snažil o definování a obhájení své vlastní identity. Zatímco Češi získávali stále významnější postavení, bojovali Němci o uchování svých pozic. Architektura je jedním z nejmarkantnějších svědků jejich snah, a zvláště stavby úzce spojené s národní myšlenkou: spolkové německé domy, německá divadla, radnice německých měst, turnerské tělocvičny, luteránské nebo starokatolické kostely.

více informací

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA

Česky psaný účet firmy Georg Schicht pro zákazníka Antonína Hovorku z Vražkova z 28. 3. 1892.

Na základě každodenní zkušenosti s dnešními účty a fakturami většinou nečekáme od této agendy žádná zvláštní překvapení. Koncem 19. století, v dobách, kdy ústeckou firmu Georg Schicht vedl zakladatelův syn Johann, však poskytoval krasopisně vypsaný předtištěný účet v přezdvořilé češtině také nemalý estetický zážitek. Hlavička faktury s výtvarně pojednaným logem firmy a vedutou továrního areálu obklopeného stromy připomínala i čerstvé úspěchy – zlatou medaili ze Zemské jubilejní výstavy v Praze (1891) a čestný diplom z Vídně (1890). Vážený zákazník zde snadno našel telefonní číslo, adresu pro zaslání telegramu, číslo účtu u Poštovní spořitelny i detaily o přepravě zboží po železnici ze stanice Ústí nad Labem do stanice Roudnice. Za bednu s různými druhy jádrového mýdla a 15 balení stearinových svíček o váze 65 kg zaplatil Antonín Hovorka 17 zlatých a 78 krejcarů.

více informací

Památka na bitvu u Stalingradu

Autentický artefakt z bitvy u Stalingradu z druhé světové války darovala v pátek 3.2.2017 do sbírky ústeckého muzea Ústečanka Jelena Vičanová. Jde o čepici sovětského vojáka vykopanou desítky let po válce na někdejším nejvýznamnějším bojišti 2.světové války na východní frontě.  „Můj děda bojoval u Stalingradu jako sovětský voják, ale bohužel se po něm žádná taková památka nedochovala. Tuto čepici získala moje matka, která je rodačkou z Volgogradu, dříve Stalingradu. Dostala ji od známých, kteří se věnují prohledávání někdejších zákopů v okolí města,“ popsala dárkyně původ artefaktu a osobní vztah k němu. Čepice je relativně dobře zachovalá, textilní část nese několik fleků. Na míře dochovalosti se zřejmě pozitivně promítlo suché klima, které v oblasti panuje.

více informací

Odhalení špiona v ústeckém muzeu

Sotva před pár dny vyplulo ze zapomnění jméno autora historické budovy ústeckého muzea, které se podařilo objevit při přípravě aktuální výstavy o architektuře českých Němců „Cizí dům?“, a donedávna neznámý architekt August Krumholz dostává nečekaný rozměr. Archivy prozradily, jak habsburská monarchie žila roku 1908 špionážní aférou, v níž právě tento muž sehrál hlavní roli. Francouzská tajná policie vpadla 18. února 1908 do pařížského hotelu Nice, kde zatkla třiašedesátiletého rakouského architekta Krumholze s jeho třicetiletou milenkou Gertrudou Briegerovou. „U zatčených byla nalezena korespondence v němčině a různá aeronautická dokumentace, včetně plánů francouzského řiditelné vzducholodi La Patrie. Vyšetřování bylo uzavřeno 2. března 1908 a Krumholz byl z Francie vypovězen s tím, že bylo prokázáno, že nabídnul tajemství řiditelné vzducholodi k prodeji cizí mocnosti,“ popisuje wikipedie podstatu příběhu dle dobových rakouských novin.

více informací

Exponát měsíce ledna

Adolf Kirschner, muzejník a archeolog
*17. 5. 1849 Jičín, † 3. března 1918 Ústí nad Labem

První profesionální vedoucí a kustod ústeckého muzea se narodil v roce 1849 v Jičíně. Po vojenské a úřednické dráze se stal v roce 1881 kustodem Spolku pro dějiny Němců v Čechách. V této funkci získal zkušenosti s historickou prací a publicistikou. Z Prahy přišel do Ústí nad Labem, kde ho v roce 1894 zaměstnalo ústecké muzeum a Kirschner se tak stal jeho prvním profesionálním muzejníkem. Věnoval se sbírkotvorné činnosti, založil archeologické oddělení a  publikoval přes tři sta článků především popularizačního charakteru.

více informací

Protiletecký kryt z druhé světové války.

Stavaři při terénních úpravách v centru Ústí nad Labem odhalili protiletecký kryt z druhé světové války. Dobře zachovaná stavba sloužila ke schovávání obyvatel během náletů na konci války. Kryt se nachází poblíž chemického areálu Spolchemie. V období po druhé světové válce byl zasypán hlínou. Před zahrnutím stavby ale tehdy uzavřeli těžké želené dveře, takže se zemina nedostala dovnitř. Díky tomu je interiér ve velmi dobrém stavu, čistě vyvápněný a s dochovanými dřevěnými lavicemi. Dvanáct metrů dlouhá a dva a půl metru široká stavba je uvnitř úzká 1,6 metru, přesto se do ní mohly vejít desítky lidí. Je to typová stavba, složená z prefabrikovaných podkov, skruží skládaných za sebe.

více informací

Návštěva ze Sudetoněmeckého muzea v Ústí nad Labem

Tisková zpráva Muzea města Ústí nad Labem a Collegia Bohemica

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 navštívili ústecké muzeum zaměstnanci Sudetoněmeckého muzea, kteří připravují v bavorském Mnichově stálou expozici o dějinách sudetských Němců. Sešli se s ředitelem Muzea města Ústí nad Labem Václavem Houfkem a s Tomášem Okurkou, který je pověřen řízením Collegia Bohemica, jež připravuje expozici na totéž téma v Ústí nad Labem. Zástupci všech institucí se dohodli na prohloubení spolupráce, mj. v zápůjčkách sbírkových předmětů či na vzájemné propagaci.

více informací

V Lipové byla nalezena pamětní schránka z roku 1906

Překvapení čekalo na pokrývače při opravě střechy obytného a kulturního domu v Lipové na Ústecku. Ve špici věžičky nalezli kovovou schránku a v ní ukryté písemnosti a mince. Přivolaní historici z Muzea města Ústí nad Labem poté nález prozkoumali a zdokumentovali. Pamětní schránka byla do střechy ukryta při dokončení stavby v roce 1906. Obsahovala písemnosti vztahující se k činnosti Zemědělského spořitelního a záložního spolku v Lipové, který nechal honosnou budovu, sloužící původně jako spořitelna, postavit. Členové spolkového výboru ukryli do schránky jako informaci pro budoucí generace pozvánku na první řádné zasedání spolku z roku 1880, seznam zakládacích členů, pamětní spis k 25. výročí založení spolku, účetní uzávěrku za rok 1905 a ručně psanou stručnou historii spolku. K tomu přiložili několik dobových mincí.

více informací

Nové nálezy z řeky Labe

Extrémně vyschlé koryto Labe ústeckým muzejníkům odhalilo stopy dávné historie regionu. Při jeho nedávné prohlídce objevili třeba mlýnský kámen nebo lidskou kost. Zvládli to na poslední chvíli, následné deště opět zvedly hladinu řeky do standardní výše. „Šli jsme se podívat na zvláštní kruhový kámen, jehož fotografii nám do muzea poslal Ústečan David Daduč, který ho objevil uprostřed koryta mezi železničním a Benešovým mostem. Na místě jsme zjistili, že jde o polotovar mlýnského kamene,“ popsal jeden z objevů archeolog Muzea města Ústí nad Labem Luboš Rypka. Kámen archeologové vyzvedli a podrobí ho zkoumání.  „Do Labe se mohly dostat polotovary při transportu zboží, ale nepovedené kusy se používaly i jako závaží říčních lodí či vhodný kámen do základů mostů,“ doplnil archeolog.

více informací

Aktuality

09.05.2017

20. 5. / SO / 10.00–12.00
a 13.00–16.00 hod.
DINOSAUŘÍ DÍLNIČKA

Interaktivní program pro děti s využitím skutečných zkamenělin a modelů pravěkých zvířat, pořádá společnost Trilopark Praha. Na akci je nutné předem provést rezervaci na webových stránkách či v pokladně muzea, kapacita je omezena.
Vstupné 50 Kč

09.05.2017

25. 5. / ČT / 17.00 hod.
MARTIN LUTHER A JEDNOTA BRATRSKÁ, PRŮSEČÍKY A MIMOBĚŽKY OBOU REFORMACÍ

Přednáška Mgr. Jiřího Justa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha) z cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“.
Vstupné 20 Kč

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.