česky  |  deutsch  |  english
   hledat

MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

24. října (středa) v 17.00, Císařský sál
0smá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Téma: První československá republika (1918-1938)

Přednášející:  PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (katedra historie FF UJEP Ústí n. L.)

Letos si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Velká válka mnohé nenávratně změnila – doma i ve světě. Češi a Slováci měli vlastní stát, ideály a smělé plány. Početná německá a maďarská menšina se však s jeho existencí jen neochotně smiřovala. První ČSR byla slušným státem, byť ani zdaleka ne dokonalým.

více informací

Kolokvium „Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery. Lidé, konfese a ideje v pohybu“.

Ve dnech 10. a 11. října 2018 se v Uherském Brodě již po jednatřicáté konalo tradiční mezinárodní kolokvium, které pořádá tamější Muzeum Jana Amose Komenského ve spolupráci s komeniologickým pracovištěm Filosofického ústavu AVČR. Letošní téma bylo zaměřeno na studium vztahů mezi různými formami pohybů obyvatelstva v období raného novověku a kulturními transfery. K programu konference přispělo 25 referentů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Koreje a Japonska, k diskusi se připojili také účastníci z nizozemského Naardenu. 

více informací

První československá grafika

Mezi první počiny výtvarného umění v nové Československé republice patří vydání společného souboru grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v roce 1919. To bylo založeno již v roce 1917 s cílem podpořit rozvoj a kvalitu moderní české výtvarné kultury. Iniciátorem vzniku sdružení byl uznávaný grafik T. F. Šimon. Sdružení si dalo do štítu jméno proslulého rytce Václava Hollara. K jeho zakládajícím členům patřili František Bílek, V. H. Brunner, Bohumír Jaroněk, Zdeněk  Kratochvíl, František Kysela, Jan Konůpek, Karel Vik a další. První společnou výstavu sdružení uskutečnilo v roce 1918 a první společné vydání souboru grafických listů o rok později.

více informací

MORIMUS FUNEREUS Mulsant, 1862

Taxonomické zařazení:

Čeleď: CERAMBYCIDAE Latreille, 1802 - tesaříkovití
Podčeleď: LAMIINAE Latreille, 1825
Tribus: Lamiini Latreille, 1825
Rod: Morimus Brullé, 1832
Druh: Morimus funereus Mulsant, 1862      

Charakteristika:   
Morimus funereus je jedním z nejkrásnějších příslušníků čeledi tesaříkovitých. Tento mediteránní druh se běžně vyskytuje ve Francii, Španělsku, Itálii a na Balkáně. Ve starší české literatuře byl tento brouk poeticky nazýván „smutnilem višňovým“.

více informací

KABARET U ZTRACENÉHO ČASU

25. 9. 2018 v 18.00 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem

Doprovodný program cyklu Osudové osmičky české historie 1918-1938

Oblíbené písně, písničky a parodie z repertoáru kabaretních scén první republiky zazní v podání členů pěveckého spolku BELCANTO jako součást hudebně-dramatického a tanečního vystoupení, které návštěvníkům nabídne nevšední zážitek cesty časem do první poloviny minulého století.

více informací

1968

Nechtěné, usilovně ničené, přesto vzdorující tak v Ústí nad Labem symbolicky připomínají už 50 let vzedmutí občanského odporu proti srpnové okupaci v roce 1968 dobové nápisy. "Sowiet army go home!"; "Dubček, Sovoboda"; "Věrni zůstaneme!" tyto a další výkřiky generace osmašedesátníků dodnes nese stěna dlouhého skladu Spolchemie táhnoucího se podél Tovární ulice od západního nádraží směrem na Předlice.

více informací

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

19. září (středa) v 17.00, Císařský sál.
Sedmá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE (1848)

Téma: Procházka dlouhým 19. stoletím

Přednášející: Mgr. Václav Houfek (Muzeum města Ústí nad Labem)
Řada osmičkových let, kterou přineslo devatenácté století, zrcadlí politické, kulturní i mentalitní proměny společnosti, které se netýkaly jen Rakouské monarchie. Zasáhly celý evropský prostor a podstatně ovlivnily charakter následujícího, neméně dramatického století. 

více informací

Na střekovské nádraží se vrací století páry

Technický unikát republikového významu poprvé představí veřejnosti v autentickém provozu Zubrnická museální železnice v sobotu 8. 9. 2018 v rámci dnů Evropského kulturního dědictví. Parní stroj historické železniční vodárny na střekovském nádraží sice už návštěvníci znají, ale po desetiletém snažení ho konečně podařilo uvést do chodu opět párou stejně jako v roce 1873, kdy zařízení vzniklo. Silný a hlučný kompresor na stlačený vzduch, to byla do letošního roku jediná možnost, jak rozhýbat mohutné setrvační kolo stroje střekovské parní vodárny. Její renovátor Zdeněk Dundr ze Zubrnické museální železnice se však s tímto „šidítkem“ nehodlal smířit a po zrestaurování vlastního stroje se rozhodl uvést do chodu i parní kotel. 

více informací

Pamětní deska dragouna Friedricha Jordana

Příběh začíná během napoleonských válek 29. srpna 1813, kdy královské město Ústí nad Labem na dva dny obsadila francouzská vojska. Ta požadovala zajistit zásobování mužstva i krmivo pro koně. Když se 30. srpna odpoledne francouzští vojáci dověděli, že v bitvě u Chlumce nad francouzským sborem zvítězila spojenecká vojska Ruska, Rakouska a Pruska, tak sebrali Ústečanům, co mohli a rychle se s kořistí snažili město opustit. Na odchod se pokusili město Ústí nad Labem také zapálit. V tom jim zabránil náhlý útok rakouských vojáků, kteří přišli k Ústí nad Labem od Terezína. V jejich čele se do ulic města dostal také dragoun Friedrich Jordan, který hnal poslední Francouze Dlouhou ulicí až k tehdejší Drážďanské bráně. Poslední francouzské výstřely od této brány vzaly statečnému F. Jordanovi život. Padlý voják byl vzápětí pohřben na městském hřbitově u kostela sv. Materny na dnešním Lidickém náměstí.

více informací

PUŠKA S PŘÍBĚHEM

Lovecká perkusní předovka v luxusním provedení vyrobená ústeckým puškařem Kranichem kolem roku 1850, to je nejnovější přírůstek sbírky militarií ústeckého muzea. Muzeum ji získalo darem od ústeckého rodáka dlouhodobě žijícího v zahraničí. Nepřeje si sice zveřejnit své jméno, ale jeho dar rozhodně anonymní není. Puška totiž představuje rodinnou památku děděnou po několik generací. S posledním majitelem navíc její příběh nabral dosti dobrodružnou notu.

více informací

Stěhování sochy od H. Zettlitzera

Soukromá sbírka umění Adolfa Hitlera, hlavně v této souvislosti bohužel rezonuje jméno duchcovského sochaře Hermanna Zettlitzera. A přitom jeho mimořádná díla nestála jen v obýváku nacistického zločince, ale zdobila a někde dodnes zdobí veřejný prostor v severních Čechách. V pátek ráno došlo ke stěhování jedné z jeho největších dochovaných plastik dvousoší ženského aktu ze Severočeské vědecké knihovny do objektu ústeckého muzea. Zhruba dvě tuny vážící socha se v pátek 20. 7. pomocí těžkotonážního jeřábu vznesla nad střechu knihovny, aby našla nové místo v atriu muzea. Vzácné dílo mezinárodně uznávaného severočeského umělce se stěhuje už po několikáté. Původně si ji v roce 1933 u Zettlitzera objednal majitel vily, v níž dnes knihovna sídlí, ústecký průmyslník Carl Wolfrum a sloužila jako venkovní kašna za okny pánského salónu.

více informací

Záchrana mozaiky

Muzeum města Ústí nad Labem po dohodě s vlastníkem nemovitosti zahájilo ve čtvrtek 12.7.2018 práce na transferu mozaiky, která je umístěna na vnější zdi budovy na Masarykově třídě v Ústí nad Labem, v místech u křižovatky před hotelem Clarion. Vlastník nemovitosti v těchto místech plánuje zahájit stavební práce v nejbližší možné době, což je důvod pro její sejmutí. Vlastní práce provádějí konzervátoři Muzea města Ústí nad Labem PhDr. Jiří Belis a Bc. Jakub Doležel ve spolupráci s restaurátorkou akademickou malířkou MgA. Magdalenou Kracík Štorkánovou, Ph.D. a ve spolupráci s členy odborného spolku Art & Craft Mozaika.

více informací

Fluorit z Děčínského Sněžníku

Fluorit (CaF2) byl v letech 1955–1957 a 1968–1988 průmyslově těžen systémem štol v křídových pískovcích na ložisku Jílové v jižních svazích stolové hory Děčínský Sněžník (723 m).Mineralizace vyplňuje rozevřené pukliny a zlomy směru V–Z. Tyto tzv. rozsedlinové jeskyně jsou až desítky metrů dlouhé a vysoké. Jde o protáhlé kaverny, které mají často trojúhelníkový (nahoru se zužující) průřez. Fluoritová žilovina zde má podobu výplní puklin a povlaků o mocnosti až několika decimetrů, ale místy tvoří i tmel podrceného pískovce. Nejčastěji se pásky světle modrozeleného nebo nafialovělého fluoritu střídají s kaolinitem, opálem nebo kalcitem, a vytvářejí tak stavbu podobnou karlovarskému vřídlovci. Méně časté jsou krystaly čirého fluoritu: krychle a srůsty krychlí o velikosti prvních milimetrů.

více informací

ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ - projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky

Projekt Č a S stavby století si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ - hlasujte pro ty z našeho regionu, hlasujte pro ÚSTECKÝ KRAJ zde :)!

Nacistický tunel ožívá po 80 letech

Detaily o nacistickém projektu na velkorysý tunel skrz Mariánskou skálu v Ústí nad Labem prozrazuje nový objev ústeckého muzea. Do sbírek se dostal koupí dosud neznámý plán z roku 1944 se zakreslením částečně realizované stavby, která měla umožnit propojení středu města se čtvrtí Krásné Březno i v době největších povodní na Labi.
Tunel měl měřit cirka 620 metrů a měl být dvou tubusový jako u dnešních moderních dálničních tunelů s šířkou každého tubusu 6 metrů a výškou 4,2 metrů. Na jedné straně měl ústit za dnešním parkovacím domem do ulice Velká Hradební a na druhé straně do prostor dnešního kamenolomu. Po délce měl mít osm únikových a větracích štol, jejichž výstupy mířily směrem k Labi do kolejiště.

více informací

Proběhlo krajské kolo geologické olympiády (GO) 2018

V pondělí 9. dubna 2018 proběhlo v Muzeu města Ústí nad Labem krajské kolo geologické olympiády (GO). Z celkem 30 přihlášených žáků dorazilo 14 účastníků ze středních škol a 10 ze základních škol (z Ústí nad Labem, Teplic, Lovosic, Roudnice nad Labem, Klášterce nad Ohří a Varnsdorfu). V Císařském sále byli účastníci seznámeni s programem akce. Poté následoval vědomostní test a poznávačka geologických vzorků (minerálů, hornin a fosilií).

více informací

LUMPE - VÍTEJTE V PTAČÍM RÁJI!

Muzejníky jako filmové herce představí nový netradiční dokument natočený ke 110. výročí založení Lumpeparku. Coby vědci fiktivního „Institutu Heinricha Lumpeho“ pomáhají odhalovat unikátní historii první ptačí rezervace ve střední Evropě, na níž od roku 1945 navazuje dnešní zoologická zahrada.
Srdečně zveme ve středu od 18.00 na světovou premiéru do kina Hraničář. Součástí večera bude diskuze s autory (Jiří Maryško, Martin Krsek, Hendy Witanto a další) a projekce filmu Po stopách ptačího eldoráda. 

45 let v regionální archeologii

V ediční řadě Ústecké muzejní sešity vyšel těsně před koncem roku 2017 sborník k 70. narozeninám PhDr. Marty Cvrkové. Celý svůj profesní život pracovala Marta Cvrková jako archeoložka a kurátorka archeologických sbírek v Muzeu města Ústí nad Labem. Nastoupila nejprve jako dokumentátorka, později převzala celé oddělení a doplnila si potřebné archeologické vzdělání. Realizovala řadu velkoplošných výzkumů v rámci celého okresu Ústí nad Labem a některé výzkumy rovněž publikovala (Trmice, Stadice, Krásné Březno a další).

více informací

Výzkum vyder v Krušných horách

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody? Dokáží naopak využít nově vytvořené vodní plochy vzniklé po těžbě hnědého uhlí? Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra, který právě rozjíždíme.

více informací

ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných

Projekt funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách. V rámci tříletého (2017–2019) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky.

více informací

Záchranný archeologický výzkum v Hrbovicích u Ústí nad Labem

Od 4. září 2017 provádí archeologové Muzea města Ústí nad Labem záchranný archeologický výzkum na pravěké polykulturní lokalitě na katastru zaniklé obce Hrbovice na Ústecku. Na ploše asi dvou hektarů, kde má v mírném svahu nad Ždírnickým potokem v budoucnu vyrůst nová skladovací hala firmy CTP, bylo po skrývkách ornice zjištěno rozsáhlé pravěké sídliště a menší kostrové pohřebiště z pozdní doby kamenné (eneolitu) a též sídliště z mladší až pozdní doby bronzové. Naprostá většina sídlištních objektů (kůlových, zásobních, odpadních a těžebních jam) zachycených v dolní jižní části plochy patří kultuře nálevkovitých pohárů (cca 3800 – 3350 př. Kr.). „Jde zřejmě o jedno z dosud největších sídlišť kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách. V jedné ze sídlištních jam byl dokonce objeven depot keramických nádob. Všechny nádoby byly v jámě na sebe poskládány dnem vzhůru a překryty zeminou. Jedná se o výjimečný nález.“, říká Luboš Rypka, archeolog pověřený vedením výzkumu. K této osadě může patřit i polokruhový dvojitý palisádový žlab, zachycený po skrývkách v horní severní části plochy, který bude teprve předmětem navazujícího výzkumu.

více informací

Poklad z Roztok

Po skrýši s pokladem šlapaly nevědomky přes sedmdesát let čtyři generace majitelů staré chalupy v Roztokách u Povrlů. Tedy až do minulého víkendu, kdy se pod podlahou obývacího pokoje podařilo najít šest truhlic s věcmi ukrytými na konci druhé světové války. Nález byl předán pracovníkům ústeckého muzea. „Zvětšovali jsme místnost v patře a bourali příčku. Přítel je takový hledač pokladů, takže říkal, že se podívá pod prkna podlahy, když už je všechno tak rozbourané. Překvapivě objevil něco jako poklop, no a když ho zvedl, opravdu ten poklad našel,“ popsala okolnosti nálezu Natálie Žáčková (depot společně našli Kryštof Horký a Vladimír Žáček). Ovšem obecné představě pokladu se tento nález poněkud vymyká. Šest různě velikých truhel a jeden hrnec totiž obsahovaly převážně textilie, ať už v podobě oblečení či ložního prádla, tak ve formě nepoužitých látek. „Za druhé světové války nebo v letech po ní, to přesto poklad byl.

více informací

Ústecké muzeum objevilo unikátní lehokolo z roku 1880

Bylo jich jen devět na světě a teď přibylo desáté. Ústecké muzeum nyní objevilo ve svých sbírkách jízdní kolo unikátní konstrukce. Leželo v depozitáři přes osmdesát let bez přesného určení. Teď se v něm podařilo identifikovat produkt rakouského pionýra výroby bicyklu vlastní konstrukce Josefa Erlacha. Jde de facto o předchůdce dnes populárního lehokola. 
„Letos máme dvousté výročí vynálezu bicyklu a kolegové z duchcovského muzea nás v létě požádali o zapůjčení nějakých historických kol na malou tematickou výstavu. Tam naše sbírkové kusy viděl přední český sběratel historických kol a historik Jan Králík, a když ho budu doslova citovat, sevřela se mu při tom pohledu pumpa,“ popsal cestu k objevu kurátor technických sbírek Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

více informací

Nová pamětní deska na Doerellově vyhlídce

V sobotu 26.8.2017 v 11.30 hodin se konalo u v těchto dnech nově instalované pamětní desky malíře Ernsta Gustava Doerella na Doerellově vyhlídce v Dubičkách (část obce Řehlovice) setkání členů Klubu českých turistů a dalších příznivců jeho díla. V letošním roce si připomínáme 185 let od narození a 140 let od úmrtí tohoto významného umělce 19.století. O realizaci nové pamětní desky se rukou společnou zasloužil Obecní úřad v Řehlovicích v čele se starostou Josefem Macháčkem a Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt inicioval Karel Punčochář z Klubu českých turistů.

Ernst Gustav Doerell se narodil 22.srpna 1832 v saském Freibergu, jeho otec pracoval v hornictví, matka byla původem z Teplic. On sám se nejdříve učil kupcem v obchodě svého strýce v Litoměřicích, záhy ale odešel do Teplic, kde se stal malířem interiérů lázeňských domů. V letech 1856-1858 studoval na pražské akademii v ateliéru pozdně romantického krajináře Maxe Haushofera. Studia nedokončil, od roku 1859 žil v Ústí nad Labem. Ernst Gustav Doerell se v roce 1863 oženil, ale v 70.letech onemocněl tuberkulózou, které podlehl 18.3.1877.

více informací

Nejnovější dar muzeu připomněl hospodářskou krizi

Obraz s dramatickým příběhem darovali ústeckému muzeu potomci významného podnikatelského roku Spahnů z německého Magdeburgu. Zachycuje továrnu jejich dědečka Alfreda a krásnou rodinnou vilu v ústecké městské čtvrti Neštěmice v roce 1928, nedlouho předtím, než se vše zobrazené stalo obětí světové hospodářské krize. Rodině zbylo právě jen ono plátno jako připomínka zašlé slávy.

více informací

POKLAD KRAJSKÉ POLITICKÉ ŠKOLY KSČ

„Poklad“ z dob reálného socialismu odhalilo stěhování rektorátu Univerzity J.E. Purkyně do nového kampusu. Při vyklízení sklepa budovy v Hoření ulici v Ústí nad Labem našli ústečtí muzejníci část monumentální umělecké výzdoby interiérů bývalé Krajské politické školy KSČ, pro niž byl objekt v osmdesátých letech minulého století vystavěn. Pět metrů na délku a metr padesát na výšku mají dva monumentální triptychy, které měly podtrhnout význam ideologické centrály komunistů v bývalém Severočeském kraji. Jedno zobrazuje střílení četníků do hornické stávky a druhé krajinu s velkorypadly povrchových dolů. První namaloval ústecký výtvarník Miroslav Houra a jde o citaci z jeho známé obří mozaiky z centra Ústí nad Labem. Druhý obraz pochází z ateliéru Jaromíra Čičatky, taktéž výtvarníka realizujícího řadu monumentálních děl na severu Čech, zejména v novém Mostě. Oba umělci patřili ke špičce regionální výtvarné scény osmdesátých let. Jde po umělecké stránce o hodnotná díla s velkou schopností vypovídat o době svého vzniku.

více informací

Aktuality

15.10.2018

18. 10. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

17.10.2018

23. 10. / ÚT / 17.00 hod.
O ÚZEMNÍM PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM
Beseda s městským architektem Ing. arch. Vladimírem Charvátem o současném stavu zpracování nového územního plánu města. Vstupné 20 Kč

18.10.2018

24. 10. / ST / 17.00 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE VIII.
První československá republika (1918-1938). Velká válka mnohé nenávratně změnila – doma i ve světě. Češi a Slováci měli vlastní stát, ideály a smělé plány. Početná německá a maďarská menšina se s jeho existencí ale jen neochotně smiřovala. První ČSR byla slušným státem, byť ani zdaleka ne dokonalým. Přednášející: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (FF UJEP). Vstupné 20 Kč

17.10.2018

30. 10. / ÚT / 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Tvořivá dílna pro děti s podzimní tematikou. Vstupné 30 Kč
 

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.