česky  |  deutsch  |  english
   hledat

SCHICHTOVA EPOPEJ

Krajské kolo geologické olympiády (GO) 2019

Termín: pondělí 8. 4. 2019

Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem - Císařský sál a určené prostory v budově, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

Soutěž ve znalostech z geologických disciplín je určena žákům základních a studentům středních škol. Cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.

více informací

Pražské "Studio ´39" připomene i osud pohraničí

Do speciálního vysílání k 80. výročí okupace Československa vojsky nacistického Německa přizval Český rozhlas i historika Muzea města Ústí nad Labem Martina Krska. Od sedmi ráno bude spolu s dalšími hosty ve "Studiu ´39" na Hlavním nádraží v Praze komentovat tehdejší dění. "Má role bude spočívat v přiblížení dobové situace v odtrženém pohraničí i osudů místních obyvatel, kteří pár měsíců předtím uprchli před nacisty do českého vnitrozemí a v březnu 1939 se jejich dočasný azyl z hodiny na hodinu stával nebezpečnou pastí," poznamenal historik, který loni vydal knihu "Zapomenutí hrdinové mluvili i německy" přibližující dramatické příběhy odpůrců nacistů z řad českých Němců. Stejný den po 22.00 hodině pak na podobné téma bude ústecký muzejník také diskutovat v pořadu Události a komentáře na ČT 24.

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

20. března 2019 (středa) v 17.00
Třetí přednáška cyklu „SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ“

Téma: Čechové vítají prvního pražského biskupa Dětmara aneb jak jsme se stali křesťany.

Přednáší: Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP)

Vstupné 20 Kč

Archeologa, historika a vysokoškolského pedagoga doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc. oslovily zejména tři obrazy z Schichtovy epopeje, jejichž náměty spojuje proces christianizace našeho území. Téma totiž mohlo zaujmout či eventuelně i stmelit různé skupiny obyvatel nově založeného Československa: Čechy, Slováky, Němce, Poláky, Rusíny i Maďary.  Název přednášky nejvíce ovlivnil obraz, jenž zobrazuje nejmladší z událostí – příjezd prvního biskupa Dětmara do Prahy (976). Založení zdejšího biskupství, o které Přemyslovci již delší dobu usilovali, by však bylo nemyslitelné bez kroků, k nimž došlo v minulosti.

více informací

Ukryté umění - Českoněmecké výtvarné umění 19. a 1.pol. 20.stol.

26. ústecké kolokvium 16. 5. -17. 5. 2019

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Ukryté umění“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 16. až 17. května 2019. 

I když se v posledních desetiletích postupně mění vztah českých dějin umění a českého muzejnictví k výtvarnému umění spojenému s německojazyčným obyvatelstvem českých zemí, stále se ve skutečnosti často pohybujeme v prostředí základního výzkumu. Naše letošní kolokvium by chtělo navázat jak na kvalitní dosavadní výsledky vědecké práce, tak otevřít některá další témata nebo přispět k prezentaci nových výsledků badatelské práce. Tématu se hodláme věnovat v jeho celé šíři, včetně například metodologických otázek.
V rámci tradičního kolokvia k dějinám německojazyčného obyvatelstva českých zemí se hodláme zaměřit jak na dílo a život uznávaných významných osobností výtvarného života 19. a 1.poloviny 20.století, tak ale také na život a díla méně známých regionálních osobností, které významným způsobem spoluvytvářely kulturní život své doby. Zajímají nás akademicky vzdělaní výtvarní umělci spolu s místními diletanty a amatéry, ale také například významní místní učitelé, redaktoři, architekti apod.

více informací

Johann Schicht oslaví tento pátek 164.narozeniny

U majestátní hrobky rodiny Schichtů na střekovském hřbitově v Ústí nad Labem si v pátek 8. 3. 2019 připomenuli zástupci ústeckého muzea, pamětníci a veřejnost 164. narozeniny zakladatele slavné ústecké továrny na mýdlo s jelenem Johanna Schichta. Ve 14.00 položili přítomní květiny pod bustu světoznámého továrníka. Na místě promluvil ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek a vedoucí historického oddělení ústeckého muzea Martin Krsek, kteří také uctili památku Johanna Schichta položením květin a symbolické kostky mýdla s jelenem. Vzpomínková akce byla součástí doprovodného programu aktuální výstavy „Schichtova epopej – 100 let republiky a 170 let Schichtových závodů“, kterou je možné shlédnout v ústeckém muzeu až do 30.6.2019.

více informací

HISTORICKÝ PORCELÁN ZE SBÍREK RODINY SCHICHTŮ

Po roce 1945 se v rámci poválečných konfiskací dostal do sbírek Muzea města Ústí nad Labem i soubor porcelánových předmětů bohaté průmyslnické rodiny Schichtů. Stejně jako řada obdobně situovaných současníků, využívala rodina Schichtů bohatou nabídku luxusního porcelánu, nabízeného od poloviny 19. století výrobci z Čech i sousedního Saska nejen pro svou reprezentaci, ale i pro běžné užívání v každodenním životě. Často byla pořízena mnohakusová jídelní souprava (servis), jejímž sjednocujícím prvkem byl dekor. Ten se mohl objevit i na dalších předmětech, nesouvisejících se stolováním. Při používání docházelo k občasnému poškození nebo zničení některého kusu souboru a nenabízel-li výrobce možnost jeho dokoupení, byl servis postupně „spotřebováván“, až se z něj nakonec dochovalo jen několik kusů. Ty se nevyhazovaly, zvláště byl-li servis vyroben v některé z významných továren. Byly dále užívány individuálně některým členem rodiny a nedošlo-li k jejich poškození, staly se z nich časem sbírkové předměty.

více informací

CYKLUS PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI 2019“

20. února 2019 (středa) v 17.00
Druhá přednáška cyklu „SCHICHTOVA EPOPEJ – PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ“

Téma: Jak vznikaly staré pověsti české?

Přednáší: PhDr. Petr Mašek (Národní muzeum Praha)

Vstupné 20 Kč

Přednáška, inspirovaná úvodními obrazy Schichtovy epopeje „Libušino proroctví“ a „Dívčí válka“, se bude týkat mýtických počátků českého státu. Zaměří se na genezi a vývoj obrazu české minulosti na základě napínavého zkoumání výpovědi legend, kronikářských textů a dalších psaných či tištěných literárních pramenů z 10. – 17. století.

více informací

Pražské vzpomínky

Hugo Steiner-Prag (12. prosince 1880, Praha – 10. září 1945, New York, Spojené státy americké) se narodil jako Hugo Steiner v rodině knihkupce a stal se světově proslulým českoněmeckým židovským grafikem a ilustrátorem. Přízvisko Prag začal používat během svých mnichovských studií. Po ukončení střední školy v roce 1897 studoval soukromě na pražské Akademii výtvarných umění. Byl členem spolku Jung-Prag, který vznikl v roce 1898 a zabýval se mystikou a okultismem. Zde se seznámil s básníky Paulem Leppinem, Rainerem Maria Rilkem nebo se spisovatelem Gustavem Meyrinkem, jehož romány, včetně slavného Golema, později ilustroval.

více informací

ZRESTAUROVANÝ OBRAZ TOVÁRNY S VILOU A. SPAHNA V NEŠTĚMICÍCH

Velkou olejomalbu od ústeckého malíře Josefa Reinera z roku 1928 darovali muzeu před rokem a půl němečtí potomci jednoho z významných místních průmyslníků Alfreda Spahna. Rodinná památka měla za sebou dramatický osud, který se podepsal na jejím stavu. Dnes je opět v původní kráse a veřejnosti se představí vůbec poprvé jako exponát měsíce února. Sejmutý s rámu a srolovaný do tubusu, jedině tak mohli propašovat Spahnovi historickou rodinnou relikvii, když se v roce 1982 vystěhovali přes železnou oponu z NDR do NSR.

více informací

CYKLUS PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI 2019“

30. ledna (středa) v 17.00
První přednáška cyklu SCHICHTOVA EPOPEJ – PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ

Téma:
Vznik, účel a význam Schichtovy epopeje

Přednášející:
  Mgr. Martin Krsek (Muzeum města Ústí n. L.)

Vstupné 20 Kč

K desátému výročí existence Československa nechali ústečtí továrníci Georg a Heinrich Schichtovi namalovat více než dvě desítky velkoplošných pláten, která zobrazovala významné okamžiky české historie od mýtických počátků po příjezd prezidenta Masaryka do Československa roku 1918.

více informací

Návštěva ministra kultury

V rámci návštěvy ministra kultury České republiky Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. na Ústecku si ministr kultury prohlédl výstavu „Schichtova epopej“, které je právě instalovaná v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstavou ho provedl ředitel ústeckého muzea Mgr. Václav Houfek, který ministra kultury stručně seznámil také s historií ústeckého muzea a jeho budovy, v rámci které se s podporou Ministerstva kultury ČR připravuje nová historická expozice „Naši Němci“.

více informací

Jednání o stálé expozici „Naši Němci“ v Ústí nad Labem

V úterý 15. 1. 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnilo za přítomnosti Ministra kultury České republiky Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. jednání ve věci realizace stálé historické expozice, kterou připravuje Collegium Bohemicum o.p.s. ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, p.o. Jednání se dále účastnili zástupci vedení Statutárního města Ústí nad Labem, které vedl primátor Mgr. Ing. Petr Nedvědický, zároveň se jednání účastnili členky a členové správní a dozorčí rady Collegia Bohemica včetně předsedkyně správní rady Doc. PhDr. Kristiny Kaiserové a předsedy dozorčí rady Collegia Bohemica Mgr. Václava Houfka. Přítomni byli zástupci všech zakladatelů Collegia Bohemica o.p.s. Jednání moderoval ředitel obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum PhDr. Petr Koura, Ph.D.

více informací

FIREMNÍ CENÍKY

Fond muzejní knihovny tvoří převážně klasické knihy, ale najdeme zde i různé jiné materiály, jako mapy, kalendáře, propagační nebo firemní tisky a ceníky. Většina firemních ceníků uložených v naší knihovně patří firmám působícím na území města Ústí nad Labem nebo blízkém okolí. Například ceníky mýdel a parfémů značky Elida firmy Schicht později Severočeských tukových závodů, ceník výrobků krásnobřezenské likérky nebo ústecké sklárny.  Dále ceník semen zeleniny a květin firmy Richard Eichler, školních pomůcek velkoobchodu s papírem Heinricha Reinische nebo výrobce člunů Adolfa Gube z Rostok nad Labem.

více informací

Kniha „140 let muzejnictví na Ústecku“

Muzeum města Ústí nad Labem vydalo novou knihu s názvem „140 let muzejnictví na Ústecku“. Jedná se o jedinečnou slovníkovou příručku o ústeckém muzejnictví, zpracovaná sice výhradně muzejníky, ale určená nejen pro muzejníky a ústecké patrioty, ale pro všechny zájemce o muzejní práci. Jak k tomu dodal ředitel ústeckého muzea Václav Houfek: „Tato kniha je jedinečná také tím, že je v ní otevřeně přiznán významný podíl na jejím vzniku ústeckým muzejním trpaslíkům“.

více informací

„Vyhnaní“

Přesně před sto lety čekaly v Ústí nad Labem netrpělivě na svůj návrat domů desítky Italů z provincie Trento, které vyhnala ze svých domovů v roce 1915 válka. Doma je čekaly rozstřílené domy a zdevastované vinice. O jejich pohnutých osudech vypráví nová česko-italská výstava „Vyhnaní“, kterou zahájí Muzeum města Ústí nad Labem vernisáží 18. 12. 2018 v 17.00 hodin.
 
„Česká republika a dnešní italská Autonomní provincie Trento mají společnou historii jako bývalé součásti Rakousko-Uherska. Obě tyto bývalé části monarchie si letos připomínají stoleté výročí odtržení. A máme toho překvapivě společné více, především tři a půlletý pobyt trentinských uprchlíků na mnoha místech Čech a Moravy, včetně Ústí nad Labem,“ komentoval zaměření výstavy kurátor Martin Krsek. Trento mělo smůlu, že po vyhlášení války Rakousku-Uhersku Itálií se ocitlo na frontové linii. Rakousko i Itálie evakuovalo tamní obyvatelstvo. Šlo o více než 100 tisíc lidí, z nichž 35 tisíc skončilo na území dnešní České republiky.

více informací

Audioknihu historika Krska pokřtí Formánek

Spisovatel Josef Formánek se ujme v pátek 14. 12. 2018 v 17.00 v muzejní kavárně role kmotra právě vydané audioknize historika Muzea města Ústí nad Labem Martina Krska „Neznámí hrdinové mluvili i německy“. Titul z „Edice ČT“ o německých odpůrcích nacismu z Československa vyšel v klasické knižní podobě letos na jaře a její čtenářský ohlas přiměl nakladatelství Albatros dodatečně vytvořit i audioverzi.

více informací

Hrozba stanného práva visí nad městem Ústí nad Labem

Přesně po sto letech byl v rámci oslav vzniku republiky vylepen v Ústí nad Labem plakát s vyhláškou o hrozbě stanným právem. Československé vojsko, které vstoupilo do města Ústí nad Labem 11.12.1918 a nejen připojilo město k Československé republice, ale také zavedlo pořádek do jeho ulic.

Originál vyhlášky se nachází ve fondech Archivu města Ústí nad Labem, jeho kopii vytvořilo Muzeum města Ústí nad Labem.

Bližší podrobnosti o všech velkých i malých událostech roku 1918 v Ústí nad Labem je možné získat v právě vydané publikaci Petra Karlíčka „Ústí nad Labem v roce 1918“.

Výzkum vyder v Krušných horách

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody? Dokáží naopak využít nově vytvořené vodní plochy vzniklé po těžbě hnědého uhlí? Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra, který právě rozjíždíme.

více informací

ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných

Projekt funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách. V rámci tříletého (2017–2019) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky.

více informací

Exponát měsíce: Československé bankovky let 1918 – 1938

V prosinci se návštěvníci mohou seznámit se základními body historie československých papírových platidel daného období i s osobnostmi, které se na jejich zavedení a výtvarné podobě podílely. 

Jejich ztvárnění je působivým spojením účelu s uměleckým uchopením idejí a symbolů, které tvůrci československého státu považovali za reprezentativní. Roku 1919 se na území nového státu nenacházela žádná státní tiskárna bankovek a nová papírová platidla byla tištěna v rakouských, amerických a domácích obchodních tiskárnách. Teprve roku 1928 otevřela Národní banka Československá Státní tiskárnu cenin.

více informací

XII. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je největší profesní organizací, sdružující muzea, galerie a další instituce a jednotlivce působící v oboru muzejnictví v celé České republice. V současné době má AMG celkem 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních a 16 čestných členů. 

Ve dnech 28.–29. listopadu 2018 se v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem, p. o., již podvanácté sešel její nejvyšší orgán – Sněm AMG, který se konal pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové a rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. Spolupracujícími institucemi AMG byly Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., a Dobrovolnické centrum, z. s. Partnery XII. Sněmu AMG se staly firmy AV MEDIA, a. s., Promotion and Education, s. r. o., a Testo, s. r. o.

více informací

Probuzení a protest

Vernisáž výstavy se koná 14. 11. 2018, 17:00 hodin.

Šestnáct velkoformátových panelů přiblíží atmosféru roku 1968, resp. reakci na jeho události v Praze, Berlíně, Lipsku a Drážďanech. Výstava Probuzení a protest, která vznikla ve spolupráci Goethe-Institutu a Saské akademie umění, připomíná 50. jubileum roku 1968 a všímá si především touhy československé a německé veřejnosti po změnách. Po vzoru pražského jara rostla v 60. letech i v bývalé NDR touha po osobní svobodě a po spoluutváření socialismu. Především mladí lidé a umělci se pustili do kritiky režimu, chtěli být vyslyšeni a s pomocí protestních akcí podporovali reformující se Československo.

více informací

Odhalení pamětní desky generálu Jaroslavu Klemešovi

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 byla na v parčíku nedaleko kapličky v centru Brné odhalena pamětní deska generálu Jaroslavu Klemešovi. Zhotovení pamětní desky pro Statutární město Ústí nad Labem zajistilo Muzeum města Ústí nad Labem. 

Autorem pamětní desky je ústecký výtvarník Karel O.Hájek. Pamětní deska byla odhalena za přítomnosti primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové, starosty městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov Petra Vinše, ředitele Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václava Houfka, vnučky Jaroslava Klemeše a dalších hostů, včetně dětí z místní školy.

více informací

Odhalení pamětní desky Jaroslavu Brodskému

Ve čtvrtek 8.11.2018 byla na budově základní školy v Brné odhalena pamětní deska bývalému řediteli a učiteli na této škole Jaroslavu Brodskému. Zhotovení pamětní desky pro Statutární město Ústí nad Labem zajistilo Muzeum města Ústí nad Labem. 

Autorem pamětní desky je ústecký výtvarník Karel O.Hájek. Pamětní deska byla odhalena za přítomnosti primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové, starosty městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov Petra Vinše, ředitele Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václava Houfka, členů rodiny J.Brodského a dalších hostů, včetně dětí z místní školy.

více informací

Nejsilnější roznětnice světa

Nejnovější dar do sbírek Muzea města Ústí nad Labem

Republikový rekord v počtu najednou odstřelených domů dosáhlo Ústí nad Labem 23. února 1980 prostřednictvím unikátního přístroje - prototypu roznětnice HBF-1.  Aby tehdy mohlo najednou vylétnout do vzduchu 19 historických činžáků na Masarykově třídě, museli ústečtí konstruktéři vymyslet a postavit nejsilnější odpalovací zařízení svého druhu na světě.

více informací

Trikolóra z roku osmnáct

Autentickou památku převratných událostí roku 1918 daroval včera do sbírek Muzea města Ústí nad Labem Karel Karika, místostarosta centrálního obvodu Ústí nad Labem. Jde o trikolóru jeho dědy, který ji uchovával jako upomínku na „den první svobody českoslovanského lidu“.
„Děda se jmenoval Mikuláš a v době vzniku republiky mu bylo 27 let. Taťka vyprávěl, že nápis na stuze je přímo od Masaryka, ale to beru s rezervou, protože taťka se narodil v únoru 1918, takže mu bylo sotva osm měsíců,“ přiblížil rodinou památku dárce.

více informací

Ústecký hrdina v Praze

Na pražském hřbitově v Braníku visí od včerejška pamětní deska připomínající zapomenutého hrdinu druhé světové války, který byl smrtelně zraněn spolu s Janem Opletalem při velké protinacistické demonstraci 28. října 1939 v centru Prahy. Byl jím mladý pekařský tovaryš Václav Sedláček z Předlic.
„Příbuzní ho pohřbili v Braníku a když jsem po jeho hrobě začal letos pátrat, zjistil jsem, že už je hrobové místo dávno pronajaté jiné rodině. Překvapivě v něm ale tělo Václava Sedláčka stále leží, byť bez jakéhokoli označení. Chtěl jsem zviditelnit víc než jen novinovým článkem, jak významná persona je tu pohřbena,“ komentoval motiv včerejší piety redaktor Mf DNES Pavel Švec. Pamětní desku iniciovala redakce tohoto významného deníku a její finální podoba vznikala ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem.

více informací

Kolokvium „Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery. Lidé, konfese a ideje v pohybu“.

Ve dnech 10. a 11. října 2018 se v Uherském Brodě již po jednatřicáté konalo tradiční mezinárodní kolokvium, které pořádá tamější Muzeum Jana Amose Komenského ve spolupráci s komeniologickým pracovištěm Filosofického ústavu AVČR. Letošní téma bylo zaměřeno na studium vztahů mezi různými formami pohybů obyvatelstva v období raného novověku a kulturními transfery. K programu konference přispělo 25 referentů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Koreje a Japonska, k diskusi se připojili také účastníci z nizozemského Naardenu. 

více informací

1968

Nechtěné, usilovně ničené, přesto vzdorující tak v Ústí nad Labem symbolicky připomínají už 50 let vzedmutí občanského odporu proti srpnové okupaci v roce 1968 dobové nápisy. "Sowiet army go home!"; "Dubček, Sovoboda"; "Věrni zůstaneme!" tyto a další výkřiky generace osmašedesátníků dodnes nese stěna dlouhého skladu Spolchemie táhnoucího se podél Tovární ulice od západního nádraží směrem na Předlice.

více informací

Na střekovské nádraží se vrací století páry

Technický unikát republikového významu poprvé představí veřejnosti v autentickém provozu Zubrnická museální železnice v sobotu 8. 9. 2018 v rámci dnů Evropského kulturního dědictví. Parní stroj historické železniční vodárny na střekovském nádraží sice už návštěvníci znají, ale po desetiletém snažení ho konečně podařilo uvést do chodu opět párou stejně jako v roce 1873, kdy zařízení vzniklo. Silný a hlučný kompresor na stlačený vzduch, to byla do letošního roku jediná možnost, jak rozhýbat mohutné setrvační kolo stroje střekovské parní vodárny. Její renovátor Zdeněk Dundr ze Zubrnické museální železnice se však s tímto „šidítkem“ nehodlal smířit a po zrestaurování vlastního stroje se rozhodl uvést do chodu i parní kotel. 

více informací

Pamětní deska dragouna Friedricha Jordana

Příběh začíná během napoleonských válek 29. srpna 1813, kdy královské město Ústí nad Labem na dva dny obsadila francouzská vojska. Ta požadovala zajistit zásobování mužstva i krmivo pro koně. Když se 30. srpna odpoledne francouzští vojáci dověděli, že v bitvě u Chlumce nad francouzským sborem zvítězila spojenecká vojska Ruska, Rakouska a Pruska, tak sebrali Ústečanům, co mohli a rychle se s kořistí snažili město opustit. Na odchod se pokusili město Ústí nad Labem také zapálit. V tom jim zabránil náhlý útok rakouských vojáků, kteří přišli k Ústí nad Labem od Terezína. V jejich čele se do ulic města dostal také dragoun Friedrich Jordan, který hnal poslední Francouze Dlouhou ulicí až k tehdejší Drážďanské bráně. Poslední francouzské výstřely od této brány vzaly statečnému F. Jordanovi život. Padlý voják byl vzápětí pohřben na městském hřbitově u kostela sv. Materny na dnešním Lidickém náměstí.

více informací

PUŠKA S PŘÍBĚHEM

Lovecká perkusní předovka v luxusním provedení vyrobená ústeckým puškařem Kranichem kolem roku 1850, to je nejnovější přírůstek sbírky militarií ústeckého muzea. Muzeum ji získalo darem od ústeckého rodáka dlouhodobě žijícího v zahraničí. Nepřeje si sice zveřejnit své jméno, ale jeho dar rozhodně anonymní není. Puška totiž představuje rodinnou památku děděnou po několik generací. S posledním majitelem navíc její příběh nabral dosti dobrodružnou notu.

více informací

Stěhování sochy od H. Zettlitzera

Soukromá sbírka umění Adolfa Hitlera, hlavně v této souvislosti bohužel rezonuje jméno duchcovského sochaře Hermanna Zettlitzera. A přitom jeho mimořádná díla nestála jen v obýváku nacistického zločince, ale zdobila a někde dodnes zdobí veřejný prostor v severních Čechách. V pátek ráno došlo ke stěhování jedné z jeho největších dochovaných plastik dvousoší ženského aktu ze Severočeské vědecké knihovny do objektu ústeckého muzea. Zhruba dvě tuny vážící socha se v pátek 20. 7. pomocí těžkotonážního jeřábu vznesla nad střechu knihovny, aby našla nové místo v atriu muzea. Vzácné dílo mezinárodně uznávaného severočeského umělce se stěhuje už po několikáté. Původně si ji v roce 1933 u Zettlitzera objednal majitel vily, v níž dnes knihovna sídlí, ústecký průmyslník Carl Wolfrum a sloužila jako venkovní kašna za okny pánského salónu.

více informací

Záchrana mozaiky

Muzeum města Ústí nad Labem po dohodě s vlastníkem nemovitosti zahájilo ve čtvrtek 12.7.2018 práce na transferu mozaiky, která je umístěna na vnější zdi budovy na Masarykově třídě v Ústí nad Labem, v místech u křižovatky před hotelem Clarion. Vlastník nemovitosti v těchto místech plánuje zahájit stavební práce v nejbližší možné době, což je důvod pro její sejmutí. Vlastní práce provádějí konzervátoři Muzea města Ústí nad Labem PhDr. Jiří Belis a Bc. Jakub Doležel ve spolupráci s restaurátorkou akademickou malířkou MgA. Magdalenou Kracík Štorkánovou, Ph.D. a ve spolupráci s členy odborného spolku Art & Craft Mozaika.

více informací

Nacistický tunel ožívá po 80 letech

Detaily o nacistickém projektu na velkorysý tunel skrz Mariánskou skálu v Ústí nad Labem prozrazuje nový objev ústeckého muzea. Do sbírek se dostal koupí dosud neznámý plán z roku 1944 se zakreslením částečně realizované stavby, která měla umožnit propojení středu města se čtvrtí Krásné Březno i v době největších povodní na Labi.
Tunel měl měřit cirka 620 metrů a měl být dvou tubusový jako u dnešních moderních dálničních tunelů s šířkou každého tubusu 6 metrů a výškou 4,2 metrů. Na jedné straně měl ústit za dnešním parkovacím domem do ulice Velká Hradební a na druhé straně do prostor dnešního kamenolomu. Po délce měl mít osm únikových a větracích štol, jejichž výstupy mířily směrem k Labi do kolejiště.

více informací

LUMPE - VÍTEJTE V PTAČÍM RÁJI!

Muzejníky jako filmové herce představí nový netradiční dokument natočený ke 110. výročí založení Lumpeparku. Coby vědci fiktivního „Institutu Heinricha Lumpeho“ pomáhají odhalovat unikátní historii první ptačí rezervace ve střední Evropě, na níž od roku 1945 navazuje dnešní zoologická zahrada.
Srdečně zveme ve středu od 18.00 na světovou premiéru do kina Hraničář. Součástí večera bude diskuze s autory (Jiří Maryško, Martin Krsek, Hendy Witanto a další) a projekce filmu Po stopách ptačího eldoráda. 

Poklad z Roztok

Po skrýši s pokladem šlapaly nevědomky přes sedmdesát let čtyři generace majitelů staré chalupy v Roztokách u Povrlů. Tedy až do minulého víkendu, kdy se pod podlahou obývacího pokoje podařilo najít šest truhlic s věcmi ukrytými na konci druhé světové války. Nález byl předán pracovníkům ústeckého muzea. „Zvětšovali jsme místnost v patře a bourali příčku. Přítel je takový hledač pokladů, takže říkal, že se podívá pod prkna podlahy, když už je všechno tak rozbourané. Překvapivě objevil něco jako poklop, no a když ho zvedl, opravdu ten poklad našel,“ popsala okolnosti nálezu Natálie Žáčková (depot společně našli Kryštof Horký a Vladimír Žáček). Ovšem obecné představě pokladu se tento nález poněkud vymyká. Šest různě velikých truhel a jeden hrnec totiž obsahovaly převážně textilie, ať už v podobě oblečení či ložního prádla, tak ve formě nepoužitých látek. „Za druhé světové války nebo v letech po ní, to přesto poklad byl.

více informací

Ústecké muzeum objevilo unikátní lehokolo z roku 1880

Bylo jich jen devět na světě a teď přibylo desáté. Ústecké muzeum nyní objevilo ve svých sbírkách jízdní kolo unikátní konstrukce. Leželo v depozitáři přes osmdesát let bez přesného určení. Teď se v něm podařilo identifikovat produkt rakouského pionýra výroby bicyklu vlastní konstrukce Josefa Erlacha. Jde de facto o předchůdce dnes populárního lehokola. 
„Letos máme dvousté výročí vynálezu bicyklu a kolegové z duchcovského muzea nás v létě požádali o zapůjčení nějakých historických kol na malou tematickou výstavu. Tam naše sbírkové kusy viděl přední český sběratel historických kol a historik Jan Králík, a když ho budu doslova citovat, sevřela se mu při tom pohledu pumpa,“ popsal cestu k objevu kurátor technických sbírek Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

více informací

Aktuality

14.03.2019

21. 3. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

14.03.2019

21. 3. / ČT / 17.00 hod.
"ŠICHTOVKA" DNES
Vernisáž výstavy fotografií doplňující výstavu Schichtova epopej muzejního fotografa Jiřího Preclíka z areálu Schichtových závodů v průběhu let 2011–2018. Vstup volný

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.