česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

7. 4. 2017 - 9. 9. 2018

Středověké Ústí

Autorská výstava pracovníků Muzea města Ústí nad Labem plná originálních sbírkových předmětů představuje návštěvníkům vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí a jeho okolí. Od uzavření muzea spolu s jeho stálou expozicí v roce 2005 nebyly středověké dějiny našeho města nijak prezentovány. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nejdelší letošní výstavu věnovat právě této etapě a ukázat exponáty, které prozatím odpočívaly v depozitářích, z nichž některé budou vystaveny úplně poprvé. Každá z pěti místností je pojata jinak a zavede návštěvníka do jiného prostředí. Nejdříve vstoupíme do srdce města, tedy na náměstí, tržiště. Zde se během trhů nabízelo rozličné zboží k prodeji, severní frontu náměstí tvořily nejlukrativnější parcely ve městě a archeologické výzkumy v těchto místech odkrývají zajímavé terénní situace i nálezy. K vidění je unikátní svatební pohár, originální pečetě z listin ze 14. až 16. století či model náměstí z počátku 20. století. Z tržiště zamíříme do kostela sv. Materny. Ten stával na Lidickém náměstí a v muzejních sbírkách se bezprostředně před jeho demolicí v roce 1895 ocitla velká část jeho vnitřního vybavení.
 
2. 2. - 28. 10. 2018

Milování v přírodě

Průvodce intimním životem zvířat

Výstava „Milování v přírodě“ podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat. Seznámíte se s výhodami a nevýhodami jednotlivých rozmnožovacích strategií a s důvody, které vedly k jejich vzniku. Jádrem výstavy jsou kvalitní fotografie a sbírkové předměty doplněné rozsáhlým vysvětlujícím textem, který je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích. Vysoká je tedy jak informační, tak i estetická hodnota výstavy. Ale aby to nebyla jen informační nuda, je výstava pojata zábavnou formou. Snad i Vás zaujme řada hravých prvků, které mají návštěvníka nejen pobavit, ale zároveň i poučit.
 
16. 3. - 28. 10. 2018

Severní Terasa „nedokončená“

Ateliér 40 - Ústecké projekty a realizace 1963-1990

Je domovem zhruba pětiny Ústečanů - sídliště Severní Terasa. Ač nebývá obvyklé nazývat panelová sídliště z dob socialismu dobrou adresou, tady to platí. Místní se ke své čtvrti neváhají hrdě hlásit a dávat najevo spokojenost s prostředím, v němž žijí. Čím je tohle sídliště jiné? A proč se jeho kouzlo nepodařilo zopakovat v jiných částech města? K tomu nabízí klíč nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem, která mapuje tvorbu architektonického ateliéru Stavoprojektu „Ateliér 40“ (V. Krejčí, J. Fojt, M. Böhm, J. Gabriel, J. Burda, J. Zbuzek, J. Kvaš a další), který v letech 1963 – 1990 navrhl několik ústeckých sídlišť a řadu dalších veřejných objektů.
 
27. 4. - 30. 9. 2018

Michael Bílek – Lidé a hvězdy

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 byla v Muzeu města Ústí nad Labem zahájena výstava sochařského díla významné osobnosti výtvarného života Ústecka druhé poloviny 20. století Michaela Bílka. Na výstavě, která potrvá do 1. 7. 2018, je prezentováno více než dvě desítky monumentálních figur lidských bytostí, které se přes své každodenní životy vztahují ke hvězdám. Tak jako samotný jejich autor.
Michael Bílek se narodil 22. října 1942 v Turnově, kde také v letech 1958 - 1962 absolvoval studium na Střední průmyslové škole v oboru umělecký kovář. V letech 1962–1964 vystudoval obor sochař –restaurátor na Střední uměleckoprůmyslové škole v Hořicích v Podkrkonoší. Zde také poprvé v roce 1963 vystavoval své práce. V letech 1964–1969 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech vedených Karlem Hladíkem a Jiřím Bradáčkem. Po studiích přichází na Ústecko, kde od roku 1971 žil s manželkou Alenou v Petrovicích. V Ústí nad Labem například v letech 1987-1989 vedl Výstavní síň Emila Filly, od roku 1996 vedl jeden z ateliérů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Účastnil se desítek samostatných nebo skupinových výstav, jeho dílo je zastoupeno v řadě soukromých nebo veřejných sbírek. Zemřel 22. června 2015.
 
od 3. 11. 2011

Dialog s časem

Výstava mramorových plastik z životního díla sochaře Klause Horstmanna-Czecha, darovaných autorem roku 2011 městu Ústí nad Labem.

Prof. Klaus Horstmann-Czech patří k významným evropským sochařům, roku 2010 byl vyznamenán čestnou profesurou přední akademie umění starého kontinentu ve Florencii. Střídavě žije a tvoří v německém Heidelbergu a v italském městě Carrara.
 
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.