česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

7. 4. 2017 - 31. 12. 2017

Středověké Ústí

Autorská výstava pracovníků Muzea města Ústí nad Labem plná originálních sbírkových předmětů představuje návštěvníkům vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí a jeho okolí. Od uzavření muzea spolu s jeho stálou expozicí v roce 2005 nebyly středověké dějiny našeho města nijak prezentovány. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nejdelší letošní výstavu věnovat právě této etapě a ukázat exponáty, které prozatím odpočívaly v depozitářích, z nichž některé budou vystaveny úplně poprvé. Každá z pěti místností je pojata jinak a zavede návštěvníka do jiného prostředí. Nejdříve vstoupíme do srdce města, tedy na náměstí, tržiště. Zde se během trhů nabízelo rozličné zboží k prodeji, severní frontu náměstí tvořily nejlukrativnější parcely ve městě a archeologické výzkumy v těchto místech odkrývají zajímavé terénní situace i nálezy. K vidění je unikátní svatební pohár, originální pečetě z listin ze 14. až 16. století či model náměstí z počátku 20. století. Z tržiště zamíříme do kostela sv. Materny. Ten stával na Lidickém náměstí a v muzejních sbírkách se bezprostředně před jeho demolicí v roce 1895 ocitla velká část jeho vnitřního vybavení.
 
8. 9. - 26. 11. 2017

ZDENĚK KOŠEK - ŽIVOT V 360°

Téměř 500 maleb, více než 4 000 kresebných prací, desítky popsaných deníků a stovky meteorologických obrazců… to všechno charakterizuje rozsáhlé dílo ústeckého umělce Zdeňka Koška, jehož náplní života bylo umění a v jehož umělecké tvorbě se promítal každodenní život. Převážnou část z těchto děl schraňoval ve svém bytě 2+1 v 7. patře panelového domu a jeho byt byl jimi doslova zaplaven. Cílem této obsáhlé výstavy je představit divákům Koška ve všech jeho výtvarných podobách.
Výstava je rozdělena do několika tvůrčích etap, které se od sebe liší nejen svým výtvarným vyjádřením (ať už se jedná o techniku, formát, materiál či inspiraci), ale i odlišnou reflexí díla samého. Obzvlášť tvorba tzv. meteorologických obrazců, synoptických map jedinečně dotvořených na základě vlastního vnímání a vjemů z okolí, které na přelomu 80. a 90. let 20. století masově vznikaly pod atakou psychické nemoci, posunula autora mezi přední představitele art brut. Z celostně nazíraného úhlu pohledu můžeme v jeho tvorbě spatřovat jistou bipolaritu. Na jednom konci stojí extrémně fantazijní obrazce vznikající pod dojem, že Košek řídí počasí na celém světě, a na druhé straně motivy všedních dní z doby, kdy byla jeho nemoc potlačena, a autor byl schopen plné sebereflexe.
 
23. 6. - 1. 10. 2017

PŘÍRODA A MYSLIVOST NA ÚSTECKU

Město Ústí nad Labem a jeho nejbližší okolí je známé především jako průmyslová oblast s vysokou koncentrací obyvatelstva. 25 % plochy bývalého správního okresu, dnes působnosti magistrátu města, je nyní zastavěno pro výrobu, bydlení, komunikace a jiné industriální využití.

Výjimečně zajímavá krajina s nebývalou výškovou členitostí, pestrou geologickou i botanickou skladbou však v přímé návaznosti na zástavbu stále poskytuje vhodné přírodní podmínky pro volně žijící živočichy. Jejich domovem jsou lesy a zemědělská půda, které prostupují až mezi obytné budovy, opuštěné továrny a jiné lidské stavby.
 
1. 8. - 26. 9. 2017

Cesty k obrazům Ernsta Gustava Doerella

Od 1. srpna mohou návštěvníci Muzea města Ústí nad Labem shlédnout výstavu  „E.G.Doerell - cesty k obrazům“. Výstava navazuje na úspěšný výstavní projekt „E.G.Doerell a jeho svět“ z přelomu let 2016/2017 a zároveň je připomínkou letošního 140. výročí úmrtí významného regionálního malíře 19.století Ernsta Gustava Doerella. Na výstavě je prezentováno více než sto třicet kreseb, akvarelů nebo grafických listů ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem z období od padesátých do sedmdesátých let 19.století. Tematicky se jedná především o studie krajiny, které E.G.Doerellovi sloužily především jako podklad pro realizaci jeho krajinomaleb. Zastoupeny jsou ale také portréty nebo studie k malovaným střeleckým terčům.
 
19. 6. - 30. 9. 2017

Země není na jedno použití

Každý den naplní lidstvo milióny odpadkových košů. Každý den je Země ničena těžbou a výrobou. Módním trendem jsou věci na jedno použití… můžeme si je dovolit. Může si to dovolit naše planeta? To jsou jenom některá z témat populárně naučné výstavy Fakulty životního prostředí UJEP, která přináší aktuální téma výchovy k myšlení v globálních souvislostech.
„Uspořádání této výstavy vnímám z pozice fakulty životního prostředí téměř jako povinnost. Vést diskuse se studenty v rámci přednášek a seminářů nestačí, je třeba vybízet veřejnost ke zkoumání věcí v globálním měřítku, kladení otázek a formování vlastních postojů,“ říká děkan fakulty dr. Martin Neruda.
 
od 3. 11. 2011

Dialog s časem

Výstava mramorových plastik z životního díla sochaře Klause Horstmanna-Czecha, darovaných autorem roku 2011 městu Ústí nad Labem.

Prof. Klaus Horstmann-Czech patří k významným evropským sochařům, roku 2010 byl vyznamenán čestnou profesurou přední akademie umění starého kontinentu ve Florencii. Střídavě žije a tvoří v německém Heidelbergu a v italském městě Carrara.
 
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.