česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přehled expozic a výstav

VÁCLAV DANEŠ - MALBA JAKO USKUTEČŇOVÁNÍ BYTÍ

19. 1. - 1. 4. 2018

Malířské dílo Václava Daneše je spjaté s Ústím nad Labem od roku 1964. Tehdy přišel z jižních Čech sem na sever ve velmi šťastnou chvíli. V tu dobu se zde zkoncentrovala generace, která ve druhé polovině 60. let sehrála velmi zajímavou roli ve vývoji nejen lokálního, ale svým způsobem i republikového umění. Jmenovitě šlo především o jeho kolegy a přátele ze skupiny Objekt. V normalizační éře mu byla odepřena možnost vystavovat, pedagogicky působit, a tak se stal na dlouhý čas technickým a grafickým redaktorem nakladatelství Severografie a jeho malířská tvorba se rozvíjela v jistém osamocení. Na začátku 90. let byl přijat na pedagogickou fakultu tehdy nově se rozvíjející Univerzity J. E. Purkyně. Svým příchodem na Katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem se zařadil po bok dalších vynikajících osobností, které po revoluci v roce 1989 spoluutvářely nový a progresivní obraz tohoto pracoviště.


Obrovský rozhled, ale i umělecká erudice a hodiny rozhovorů působily v raných 90. letech jako zjevení. Jeho dílo bylo známo spíše částečně, neboť i v otevřených 90. letech vystavoval jen velmi zřídka. V jistém smyslu žil Václav Daneš velmi introvertním způsobem a informací o jeho životě je relativně málo.

Postupně bylo zřejmé, že práce Václava Daneše není dílem regionální úrovně, jakkoli se to mohlo zdát díky jisté uzavřenosti a hlavně kvůli dvacetiletému zákazu vystavování. To, co činí jeho dílo zajímavou součástí českého výtvarného umění, je to, že dokázal rozvinout, a posunout na vyšší úroveň svoji výtvarnou tvorbu i v době normalizace, ve které jednak čelil zákazu vystavování, jednak přišel, stejně jako další tvůrci, o společenství výtvarných kolegů, které mohlo být stimulujícím prostředím. Je potřeba říci, že některým jeho bývalým kolegům se toto nepodařilo, a sice překročit hranici svého díla v 60. letech. Jeho práce, zejména ze 70. a 80. let, je srovnatelná s tím, co se odehrávalo v tehdejší československé malbě. Připravovaná výstava a publikace jsou určitou splátkou dluhu jeho působení zde v Ústí nad Labem a jeho tvorbě.

seznam všech výstav

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.