česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Muzejní shop

Orosené dějiny

Pivo patří k Česku a jeho obyvatelům od nepaměti. Tvoří nedělitelnou součást jeho historie, kultury a identity, čemuž však úplně neodpovídá stav bádání a znalosti, které o tomto fenoménu máme.
vydavatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Filozofická fakulta
rok vydání: 2019
autor: Kolektiv autorů
cena: 258,- Kč

Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517–1945)

Sborník k 25. ústeckému kolokviu. V roce 2017 uplynulo půl tisíciletí do okamžiku, kdy Martin Luther přibil na vrata wittenberského zámeckého kostela svých 95 tezí.
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně a Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP
rok vydání: 2019
autor: Kolektiv autorů
cena: 150,- Kč

Ústečané v první světové válce

Komiksová kniha s tématikou první světové války. 
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem a Archiv města Ústí nad Labem
rok vydání: 2018
autor: Zdeněk Urban
cena: 49,- Kč

Příspěvky k ústecké vlastivědě XIX.

Nové číslo muzejního časopisu je na světě! Plné zajímavého čtení nejen o Schichtově epopeji...
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem
rok vydání: 2019
autor: Kolektiv autorů
cena: 40,- Kč

Příspěvky k ústecké vlastivědě XVII.

Nové číslo muzejního časopisu je na světě! Plné zajímavého čtení nejen o Minerálech Českého středohoří...
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem
rok vydání: 2018
autor: Kolektiv autorů
cena: 40,-

Příspěvky k ústecké vlastivědě XVI.

Nové číslo muzejního časopisu je na světě! Plné zajímavého čtení nejen o Středověkém Ústí...
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem
rok vydání: 2017
autor: Kolektiv autorů
cena: 40,-
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.