česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Muzejní shop

Nestabilní podloží

Monotematické číslo z edice ÚMS (č.13) s tematikou sesuvů vyšlo jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě. Obsahuje texty z výstavy a bohatou obrazovou dokumentaci. Větší část sborníčku je věnována sesuvům v Českém středohoří.

vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem spolu s ÚSMH a UJEP
rok vydání: 2021
autor: Kolektiv autorů

cena: 50,- Kč

Co bylo to bylo

Memoárové vyprávění potomka z mlynářského rodu Ort.
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem 
rok vydání: 2021
autor: PhDr. Jiří Ort
cena: 120,- Kč

Ústecký sborník historický 2017/1-2

Odborný historický časopis zaměřený zejména na dějiny severozápadních a severních Čech, česko-saského pohraničí, česko-německé vztahy a dějiny Němců v českých zemích. Cílem časopisu je přinášet kvalitní vědecké studie a aktuální informace o historické práci.
vydavatel: FF UJEP
rok vydání: 2017
autor: Kolektiv autorů
cena: 150,- Kč

Příspěvky k ústecké vlastivědě XXIII.

Nové číslo obsahuje skoro dvě desítky zajímavých článků a zpráv. Věděli jste například, že slavný architekt Jan Kotěra chodil v Ústí nad Labem do školy? Toto a další jen uvnitř. 
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem
rok vydání: 2021
autor: Kolektiv autorů
cena: 40,- Kč

Svět a jelen od Schichta

Sborník ke kolokviu "Svět a jelen od Schichta" pořádaném 17. a 18. května 2018 u příležitosti založení firmy roku 1848.
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP
rok vydání: 2020
autor: Kolektiv autorů
cena: 250,- Kč

Příspěvky k ústecké vlastivědě XXII.

Nové číslo muzejního časopisu je na světě! Obsahuje rekordních 104 stran zajímavého čtení (paměti z karantény, demolice v centru Ústí n. L., nové archeologické objevy, výstava Písky a Rudolf Jenatschke, přírodovědné zajímavosti a mnohé další).
vydavatel: Muzeum města Ústí nad Labem
rok vydání: 2020
autor: Kolektiv autorů
cena: 40,- Kč
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.