česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Kniha „Geologie Českosaského Švýcarska“ v tisku

V koronavirové atmosféře, navzdory všem komplikacím, se rodí dlouho očekávaná publikace o neživé přírodě Českosaského Švýcarska. Kniha má 576 stran a podílel se na ní tým odborníků z několika institucí (J. Adamovič, R. Mikuláš, N. Belisová, Z. Vařilová, J. Kukla, ad.), texty jsou doplněny schématy, mapami či digitálními modely terénu a hlavně spoustou krásných fotografií od V. Sojky, Z. Patzelta, P. J. Juračky a dalších autorů. Kniha je členěna na sedm hlavních kapitol a  zahrnuje celé území Českosaského Švýcarska (oblasti zhruba odpovídající hranicím chráněných území na české i německé straně).
Jsou zde kapitoly popisující historii poznání území, geologii, pestré tvary pískovcového reliéfu, 26 geologických zajímavostí a nechybí ani obsáhlé kapitoly o historii dobývání nerostných surovin.
Knihu vydává Správa Národního parku České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústecký kraj u příležitosti kulatin (20. a 30. výročí založení) obou národních parků. Volně tak navazuje na předchozí publikační počin věnovaný před deseti lety Pravčické bráně. Vydavatelé plánují  slavnostní křest knihy, o termínu budete včas informováni.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.