česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Cyklus historických přednášek CESTY DO MINULOSTI – ročník 2020


J. A. KOMENSKÝ - NADČASOVÝ ZDROJ INSPIRACE

V roce 2020 si připomínáme 350 let od úmrtí J. A. Komenského, osobnosti, která obohacovala kulturní i spirituální dějiny Evropy od 17. století dodnes. Jeho pozoruhodný myšlenkový svět je stále téměř nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro různé aktivity lidské společnosti a nabízí interdisciplinární tematické okruhy a náměty také pro letošní přednáškový cyklus. Protože se Komenskému již mnozí z našich přednášejících v minulých letech věnovali, budou nyní přednostně vybírány dosud nezmíněné náměty, skutečnosti, souvislosti a inspirativní aspekty z jeho života a díla. Některé z nich mají i regionální rozměr, jako např. jeho spolupráce s rodákem z Lučního Chvojna na Ústecku Georgem Ritschelem.
V úvahu přicházejí i podoby a metody vzdělávání v různých obdobích historie země, regionu či města, proměny představ o profilu pedagogů či doklady hmotné kultury, které se vzděláním souvisejí, včetně architektury školních budov. Témata vyplynou ze specializace oslovených přednášejících a vzhledem k jejich časovým možnostem nebudou moci být vždy řazena chronologicky.Úvodní přednáška bude zaměřena na fenomén zahraničních studií českých studentů na počátku 17. století, jak se jeví ve světle donedávna neznámých archívních pramenů. Další okruh přednášek rozvine Komenského postulát Schola ludus/Škola hrou. Bude věnován rozvoji školního divadla jako didaktického prostředku, který v 16.-18. století kvetl v prostředí katolických i protestantských škol. Plánujeme, že tento typ barokního divadla nebude pojednán jen teoreticky, ale i prostřednictvím doprovodné akce – hudebně-dramatického představení. 
Východiskem k dalším okruhům může být Komenského pojetí světa jako divadla, které je vyjádřeno v úvodu spisu Unum necessarium/Jedno potřebné: „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ Právě to nás vede k jeho inspirativním představám o nápravě společnosti a jejich recepci v průběhu času, současnou dobu nevyjímaje. Doufáme, že i další tematické okruhy přispějí k vzájemné výměně myšlenek mezi přednášejícími i aktivními návštěvníky. 
Přednášky se budou od března konat v Císařském sále nebo v přednáškové místnosti č. 141 v přízemí. Úvodní přednášku na téma „Studenti Jednoty bratrské na zahraničních univerzitách na počátku 17. století“ pronese ve středu 18. 3. 2020 PhDr. Markéta Růčková, Ph.D. z Archivu hl. města Prahy na základě vlastního výzkumu poměrně nedávno objevených písemností z archivu biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného z doby před rokem 1620.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.