česky  |  deutsch  |  english
   hledat

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

12. červen 2019 (středa) v 17.00
Šestá přednáška cyklu„SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ“

Téma: Obrana Prahy za švédského vpádu roku 1648

Přednáší: Doc. PhDr. Zdeněk Hojda CSc. (katedra PVHAS FF UK Praha)

Vstupné 20 Kč

Přednášku, která nás zavede na samý konec třicetileté války, inspiroval obraz Schichtovy epopeje, jenž znázorňuje obranu Karlova mostu během švédského dobývání Prahy roku 1648. V časných ranních hodinách dne 26. července pronikli švédští vojáci pod velením Hanse Christopha Königsmarka Strahovskou branou do města a záhy opanovali městečko Hradčany s Pražským hradem, stejně jako Malou Stranu. Následovalo třídenní plenění a následná okupace pražského levobřeží. Veliteli pražské posádky Colloredovi se podařilo uniknout na Staré Město a rychle se zformovaly též měšťanské milice a studentská legie. V příštích čtyřech měsících se obě pravobřežní města, Staré a Nové Město pražské, obětavě bránila švédským obléhatelům a dobytí unikla jen o vlas.
Vskutku statečný boj městských setnin i pražské posádky byl v následujících letech také náležitě propagačně využit. Skutečnými vítězi byli ti, kdo dokázali své úspěchy náležitě prezentovat a velmi rychle vytvořit mýtus heroického vzdoru, jenž měl být a také byl náležitě odměněn. Svůj mýtus přitom, často nezávisle na sobě, vytvářely jednotlivé skupiny účastníků: měšťané, studenti, církev, židé. Oficiální kronikou obrany Prahy se stal Leto- a Dennopis staroměstského kancléře Jana Norberta Zatočila vydaný roku 1685.
Neméně zajímavé je sledovat „druhý život“ švédského dobývání Prahy v četných divadelních hrách, v beletrii a ve výtvarném umění 19. století. Zejména v první polovině století téma silně rezonovalo a plnilo funkci historické vzpruhy stále sebevědomějšího měšťanstva.

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.