česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Schichtův malíř Jaroslav Šetelík

Malíř a krajinář Jaroslav Šetelík se narodil 10. 8. 1881 v Táboře a zemřel 12. 12. 1955 v Praze. Několik měsíců se učil ve výtvarné škole u F. Engelmüllera. Později zanechal právnických studií a odebral se do Mnichova, odtud se vrátil do Prahy s úmyslem věnovat se malířství. Stal se žákem E. K. Lišky na uměleckoprůmyslové škole, poté přešel na akademii výtvarného umění, kde byl žákem prof. Ottenfelda.  Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze se vydal na cesty po Evropě a na delším studijním pobytu zakotvil ve Francii a v Itálii. Jeho tématy byly především staropražské motivy, maloval ale také například veduty měst Kutná Hora, Plzeň, Louny, Brna, Luhačovic, Piešťan nebo Františkových Lázní. Ve sbírce Muzea města Ústí nad Labem se nalézá malba na plátně z roku 1919 „Pohled na Malou Stranu“.
Od počátku 20. let 20. století Jaroslav Šetelík pracoval také pro Georga Schichta z Ústí nad Labem. Často pobýval v Ústí nad Labem nebo na sídle Georga Schichta v Roztokách u Povrlů, kde pro něj namaloval akvarely s motivy místní krajiny. Maloval pro něj exteriéry a interiéry průmyslových budov, pohledy do výrobních provozů nebo celkové pohledy na dnešní městskou část Střekov. Řada těchto obrazů byla reprodukována na pohlednice nebo na další propagační materiály firmy Schicht. Jaroslav Šetelík se osobně znal s prokuristou firmy Schicht Rudolfem Holým (25.4.1881-14.6.1961), který se významně podílel na marketingu a reklamě firmy Schicht v českojazyčném prostředí. Jeho prostřednictvím se firma Schicht prezentovala významným obchodním partnerům albem reprodukcí obrazů Jaroslava Šetelíka. U příležitosti významných životních nebo pracovních výročí zaměstnanců firmy Schicht tito obdrželi zpravidla darem od firmy věcný dar, což pro řadu českých zaměstnanců byly také obrazy Jaroslava Šetelíka.
 

Dar Petera Schichta ústeckému muzeu

Britský občan Peter Schicht, vnuk posledního majitele proslulé továrny na mýdlo s jelenem Georga Schichta, navštívil v sobotu 27. 04. 2019, ve svých sedmdesáti letech poprvé rodné města svého slavného děda. V kulisách výstavy „Schichtova epopej“ daroval Muzeu města Ústí nad Labem několik vzácných rodinných památek.
„Na základně našich aktivit kolem dokumentace Schichtových závodů se rozhodl do našich sbírek předat krásný obraz od známého českého malíře Jaroslava Šetelíka s námětem ústecké továrny na mýdlo, který si jeho děd odvezl v roce 1929 do svého nového domova v Londýně, kde zastával místo prvního prezidenta nadnárodního koncernu Unilever, který rodina Schicht spoluzakládala,“ uvedl historik muzea Tomáš Okurka.  Jedná se o Šetelíkův akvarel z roku 1928. Součástí daru je i osobní telegram československého velvyslance v Londýně a později ministra zahraničí československé exilové vlády Jana Masaryka Georgu Schichtovi. Oba byli důvěrní přátelé a v Británii se často setkávali, což reflektuje i obsah telegramu.
 
Peter Schicht přijel se svými dvěma dcerami a jejich doprovodem.  V programu měli nejen prohlídku výstavy v muzeu, návštěvu rodinné hrobky na Střekově, prohlídku střekovské továrny známé jako Setuza a výpravu do vesničky Roztoky u Povrlů, kde stojí bývalá vila Georga Schichta. Naposledy Ústí nad Labem přivítalo na konci loňského roku zástupce potomků Georgova bratra a spolumajitele rodinného koncernu Heinricha Schichta v čele s jeho vnučkou Bettinou von Siemens. Zúčastnili se jako čestní hosté vernisáže výstavy „Schichtova epopej – 100 let republiky a 170 let Schichtových závodů“, která v ústeckém muzeu potrvá až do konce června.
 

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.