česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Jednání o stálé expozici „Naši Němci“ v Ústí nad Labem

V úterý 15. 1. 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnilo za přítomnosti Ministra kultury České republiky Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. jednání ve věci realizace stálé historické expozice, kterou připravuje Collegium Bohemicum o.p.s. ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, p.o. Jednání se dále účastnili zástupci vedení Statutárního města Ústí nad Labem, které vedl primátor Mgr. Ing. Petr Nedvědický, zároveň se jednání účastnili členky a členové správní a dozorčí rady Collegia Bohemica včetně předsedkyně správní rady Doc. PhDr. Kristiny Kaiserové a předsedy dozorčí rady Collegia Bohemica Mgr. Václava Houfka. Přítomni byli zástupci všech zakladatelů Collegia Bohemica o.p.s. Jednání moderoval ředitel obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Účastníci jednání se seznámili se současným stavem realizace stálé historické expozice a projednali úkoly pro nejbližší období, kdy se předpokládá zahájení vlastní stavby expozice v průběhu letošního roku. Shodli se na společném zájmu všech zakladatelů podpořit úspěšnou realizaci projektu stálé expozice a zároveň zahájit jednání o další budoucnosti Collegia Bohemica jako důležité paměťové instituce v rámci střední Evropy.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.