česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Kolokvium „Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery. Lidé, konfese a ideje v pohybu“.

Ve dnech 10. a 11. října 2018 se v Uherském Brodě již po jednatřicáté konalo tradiční mezinárodní kolokvium, které pořádá tamější Muzeum Jana Amose Komenského ve spolupráci s komeniologickým pracovištěm Filosofického ústavu AVČR. Letošní téma bylo zaměřeno na studium vztahů mezi různými formami pohybů obyvatelstva v období raného novověku a kulturními transfery. K programu konference přispělo 25 referentů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Koreje a Japonska, k diskusi se připojili také účastníci z nizozemského Naardenu. 
V průběhu kolokvia zazněla řada příspěvků zaměřených na příklady, situace a jevy, které zanechaly stopu ve hmotných i nehmotných pramenech různého charakteru a významně ovlivňovaly výměnu myšlenek v evropském prostoru. (Viz program kolokvia.) Některé referáty souvisely s emigrací, migrací a exilem J. A. Komenského či Jednoty bratrské do polského Lešna, slovenské Skalice či Sedmihradska. K nim se řadil i mimořádný příspěvek Vladimíra Urbánka založený na obrazu českého pobělohorského exilu v Anglii, vyplývajícího z pramenů, dochovaných v archívu Komenského přítele Samuela Hartliba. Jiní účastníci zhodnotili význam migrace, emigrace i exilu v historii českých měst, v životě raně novověké šlechty či v dialogu mezi konfesemi. Závěrečné referáty se týkaly transferu Komenského myšlenek do Japonska a Koreje, včetně jejich recepce v současné době. Příspěvek Jany Hubkové z Muzea města Ústí nad Labem „Letáková publicistika k počátkům reformace na severočeských panstvích rodu Salhausenů“ byl zaměřen na jeden z nejstarších dokladů šíření reformace na území Českého království, jenž souvisel jak s přesunem saského šlechtického rodu na Děčínsko a Benešovsko, tak s rozvojem neperiodického tištěného zpravodajství.
  
Součástí programu kolokvia byla i vernisáž výstavy „Neviditelný most“ věnované všestranným aktivitám české bohemistky, komenioložky a překladatelky Milady Blekastad-Topičové (1917-2003), která se roku 1934 provdala do Norska. Je autorkou dosud nejrozsáhlejší monografie o J. A. Komenském, představila norským čtenářům významná díla české literatury a v letech 1968-89 soustavně podporovala české spisovatele, intelektuály a disidenty.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.