česky  |  deutsch  |  english
   hledat

MORIMUS FUNEREUS Mulsant, 1862

Taxonomické zařazení:

Čeleď: CERAMBYCIDAE Latreille, 1802 - tesaříkovití
Podčeleď: LAMIINAE Latreille, 1825
Tribus: Lamiini Latreille, 1825
Rod: Morimus Brullé, 1832
Druh: Morimus funereus Mulsant, 1862      

Charakteristika:   
Morimus funereus je jedním z nejkrásnějších příslušníků čeledi tesaříkovitých. Tento mediteránní druh se běžně vyskytuje ve Francii, Španělsku, Itálii a na Balkáně. Ve starší české literatuře byl tento brouk poeticky nazýván „smutnilem višňovým“.
Výskyt na Slovensku:
Nejblíže České republice jej lze vzácně nalézt na jižním Slovensku při hranicích s Maďarskem. V dubnu roku 2010 byly zaznamenány i první nálezy na východním Slovensku (Pavlovce nad Uhom, Velké Kapušany) v nádherné parkové krajině s roztroušenými solitérními duby a starými hruškami.

Výskyt v České republice:
V ČR se jedná o nepůvodní druh, jehož sporadické nálezy na dovezených metrech bukového dřeva lze s největší pravděpodobností přičíst zavlečení z ciziny (Kralupy nad Vltavou). 

Výskyt v Městském Muzeu Ústí nad Labem:
V depozitáři entomologie MMUL se nacházejí pouze dvě imaga tohoto brouka pod evidenčními čísly 58223-58224 s lokalitním údajem Croatia, bohužel bez dalších upřesňujících dat. V roce 2014 dovezl kurátor sbírky J.Spružina z rumunského Banátu a maďarského pohoří Piliš několik dalších exempářů.

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.