česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Konference „Svět s jelenem“

Proslulé české značce Schicht (později Setuza) se bude věnovat dvoudenní maraton přednášek 25. Ústeckého kolokvia „Svět s jelenem“ 17. a 18. 5. 2018 v Muzeu města Ústí nad Labem. V rámci programu ožijí i recepty z historických Schichtovo kuchařek, podle kterých se pokusili uvařit zaměstnanci Severočeské vědecké knihovny.
„Návštěvníci kolokvia budou moci ochutnat "Tisíciletý koláč" upečený podle tradiční Schichtovy kuchařky. K dispozici budou i recepty podle kterých jsme vařili v historické kuchyni Skanzenu Zubrnice. Promítneme spot "Schichtovy kuchařky aneb recepty, které přežily století", jenž přitom vznikl,“ poznamenal Jan Černecký z knihovny. Vedle vaření ožijí i další aktivity rodiny Schichtů, například vzduchoplavba, kterou připomene badatel aeronautiky Miroslav Pokorný. Litoměřický archivář Ivo Černý přiblíží zaměstnance šlechtického původu firmy Schicht. Ústecká historička Jana Hubková pak připomene cestu kolem světa, kterou podnikla Martha Schichtová jako první žena z Československa. Držitele světově užívaných patentů na ventilační techniku Friedricha Schichta představí vývojář ventilátorů ZVVZ Machinery Tomáš Hofer. O současnosti a budoucnosti nejslavnější Schichtovo značky Mýdla s jelenem poreferuje marketingový specialista firmy Schicht s.r.o. Petr Rydl.

Kolokvium pořádá Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií a Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem, Archiv a Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum. Program se odehrává 17. 5. od 10.30 do 18.00 a 18. 5. od 9.00 do 11.00. 
Jméno Schicht kdysi mělo stejný věhlas jako Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod vybudoval impérium, jehož stále živým pokračovatelem je světový drogisticko-potravinářský koncern UNILEVER. V roce 2018 uplyne od založení firmy Schicht již 170 let. Muzeum města Ústí nad Labem k  tomuto výročí vedle konference připravuje i výstavu „Schichtova epopej“, kterou otevře na podzim v rámci akcí ke 100. výročí založení Československa.


Firma Schicht

Firma Schicht produkovala dodnes proslulé značky jako mýdlo s jelenem, kosmetiku Elida, tuky Ceres a Vittelo, olej Vegetol, zubní pastu Thymolin atd. Dominovala se svými výrobky obrovskému trhu rakousko-uherské monarchie, kterou pokrývala desítkami pobočných závodů a svými smaltovanými cedulemi s Jelenem v rozmanitých jazycích. Expandovala i do Německa nebo Nizozemí, vlastnila plantáže kokosových ořechů v Africe. Přinášela do Evropy nové trendy v marketingu. Historicky první velkolepou celoplošnou reklamní kampaní roku 1928 ohromila nejen Československo, ale také Rakousko a Německo. V českém prostoru mezi prvními využila filmové reklamy a u zvukového filmu drží jednoznačný primát. První letecký závod v Rakousko-Uhersku z roku 1914 nesl název Schichtův let podle hlavního sponzora. Firma Schicht stavěla mosty a postavila prototyp automobilu vlastní značky. Ovládala velké labské rejdařství včetně flotily osobních parníků. Roku 1911 uvedla v  Ústí do provozu první ztužovnu tuku na evropské pevnině a čtvrtou na světě. Měla nejvyšší komín v monarchii. Závodní jídelna byla samozřejmostí už v roce 1894. V roce 1931 otevřela vlastní kryté lázně s 25metrovým bazénem. Růst podniku narážel na vymezení evropského trhu hlavními konkurenty z Nizozemí a z Velké Británie. V roce 1929 s nimi nakonec Schichtové spoluvytvořili nadnárodní koncern Unilever, jehož prvním prezidentem se stal právě Ústečan Georg Schicht, který trvale přesídlil do Velké Británie. Po roce 1945 byly Schichtovy závody zestátněny a následně změnily název na Severočeské tukové závody – Setuza, původní výrobní program ale z velké části pokračoval.

Přes všechny vyjmenované superlativy doposud nikdo firmě Schicht/Setuza nevěnoval v českých/československých industriálních dějinách zaslouženou pozornost, jaké se dočkaly třeba srovnatelné podniky Škoda nebo Baťa. Ústecké kolokvium si klade za cíl tento deficit alespoň částečně snížit.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.