česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

22. březen (čtvrtek) v 17.00, Císařský sál
třetí přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Přednášející: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK Praha)

Téma: Odchody dvou slavných českých králů Přemysla Otakara II. a Karla IV. (1278/1378)

„Osmičkové“ roky přinášejí mnoho příležitostí k zamyšlení. To platí i pro léta 1278 a 1378, která jsou námětem třetí části našeho přednáškového cyklu. Prof. Lenka Bobková se nezaměřila na oslavné momenty, ale zvolila chvíle, kdy ze životní i politické scény odcházely zcela mimořádné osobnosti našich dějin, které od sebe shodou okolností dělí právě 100 let. V srpnu roku 1278 padl na Moravském poli král Přemysl Otakar II., v listopadu rolu 1278 skonal v Praze císař a král Karel IV. Oba zanechali České království svým mladým synům, Přemysl v traumatické situaci, Karel na vrcholu moci. Obě dědictví byla tíživá.
Úměrně rozdílným situacím obou králů probíhaly také jejich pohřby, jiný byl i jejich posmrtný osud. Ostatky Přemysla Otakara II. byly nejprve veřejně vystaveny v minoritském klášteře ve Vídni a po uplynutí papežské klatby uloženy v minoritském klášteře ve Znojmě. Roku 1296 je Václav II. nechal pohřbít v Anežském klášteře v Praze a plánoval jejich uložení v rodové nekropoli v nově založeném cisterciáckém klášteře na Zbraslavi. Zemřel však dřív, než svůj záměr uskutečnil. Na příkaz Karla IV., jenž ctil odkaz svých přemyslovských předků, byly ostatky Přemysla Otakara II. přemístěny do chrámu sv. Víta a uloženy pod nádherný náhrobek Petra Parléře. Do hrobky byly uloženy také pohřební klenoty – žezlo, jablko a pozoruhodná koruna s nápisem „Hic sunt ossa Otakari incliti, regis Bohemiae quinti“ (Toto jsou kosti vznešeného Otakara, pátého krále českého). Identitu ostatků dosvědčovala i olověná destička, vložená do truhlice s královými pozůstatky při jejich přemístění do katedrály.

Karlovo rozloučení s pozemským životem provázela okázalá funerální slavnost, která odpovídala jeho postavení v Evropě a  prezentovala především moc lucemburského rodu ve vazbě k České koruně. To však návštěvníkům přednášky přiblíží již sama prof. Lenka Bobková, která nás jistě opět překvapí hlubokým vhledem do dobových reálií i  netradičními úhly pohledu, vedoucími k pochopení dějinných souvislostí.
  
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.