česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

24. ledna 2018 v 17.00 v Císařském sále
první přednáška cyklu: „OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE“

Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP Ústí n. L.)

Téma: „Rok 1108: Vršovci a ti druzí. O české nobilitě 11. a 12. století.“

Úvodní přednáška nového cyklu nás zavede do roku 1108, s nímž se pojí jedna z důležitých osmiček v našich dějinách – vyvraždění Vršovců, rodu, který bývá vedle Municů a Těpticů uváděn jako příklad tzv. rané české šlechty.
Příslušníci rodu Vršovců se podle Kosmovy kroniky měli podílet na vyvraždění Slavníkovců roku 995 a za odměnu prý získali libické hradiště. K vzestupu rodu došlo zejména v 2. polovině 11. století, kdy se jeho členové uplatňovali v blízkosti některých přemyslovských knížat nebo jako kasteláni v Litoměřicích a Žatci. Přemyslovci zasahovali proti Vršovcům již v letech 1003 a 1014. Naprosto důsledný nebyl ani široce pojatý masový útok roku 1108. Z rozvětveného rodu zůstala naživu pouze jedna rodina, jejíž příslušníci však do konce 12. století opět získali dřívější pozice.

Archeolog a historik Tomáš Velímský se nebude zamýšlet jen nad místem této dramatické události v dějinách českého státu, ale přiblíží nám dobový kontext exkurzem o významu a postavení české šlechty v 11. a 12. století a jejím poměru k panovníkovi i  vládnoucímu rodu. Seznámí nás s tím, co na základě archeologických a  historických pramenů víme o způsobu života velmožů přemyslovských Čech, jejich majetkové držbě a roli ve struktuře českého státu i v kulturním prostředí, které spoluvytvářeli. Přednášející se zaměří mimo jiné i na jejich aktivity, spojené se zakládáním klášterů a vlastnických kostelů. Přednáška poskytne zajímavý vhled do problematiky dané doby, o níž si většina z nás dělá představu jen na základě kronikářských záznamů nebo pozdější popularizační literatury.
  
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.