česky  |  deutsch  |  english
   hledat

ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných

Projekt funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách. V rámci tříletého (2017–2019) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky.

Na základě získaných vzorků bude provedena detailní analýza genetické variability a genového toku v rámci jednotlivých sýččích populací i mezi nimi. Projekt ATHENE je založen na spolupráci Centra životního prostředí Drážďany (Umweltzentrum Dresden e. V, vedoucím projektu), České společnosti ornitologické, Muzea města Ústí nad Labem, p. o. a Ústavu biologie obratlovců AV ČR.


Více o sýčkovi obecném na webu www.birdlife.cz/sycek   

Sýček obecný (Athene noctua) patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Ačkoliv ještě na začátku minulého století byla tato drobná sovička široce rozšířeným druhem a byl uváděn jako naše nejběžnější sova, s velikostí populace čítající několik tisíc až desítek tisíc párů, především během posledních 60 let byl zaznamenán jeho výrazný populační pokles. Jen v rozmezí let  1985–2003 populace poklesla o 59 % a tento trend se nezastavil ani v následujících letech. Na počátku jednadvacátého století již patřil mezi velice vzácné druhy a v současnosti se jeho celková populace na území České republiky odhaduje na méně jak 100 párů! Obdobně alarmující situace je známa i z okolních středoevropských států. Velká část populace dnes hnízdí v Ústeckém kraji a tento projekt by ji měl ještě podpořit.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.