česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Exponát měsíce července: Jan Štursa - Vítěz

Autor sochy Jan Štursa (*15.5.1880 - +2.5.1925) patřil k zakladatelům moderního českého sochařství. Téma Vítěze se v díle Jana Štursy objevilo poprvé v letech 1918-1921, v roce 1925 byla monumentální bronzová socha Vítěze zasazena do průčelí československého pavilonu na výstavě v Paříži, který koncipoval architekt Josef Gočár. Po výstavě byla socha zakoupena městem Hradec Králové pro budovu gymnázia J.K.Tyla, kterou také navrhl Josef Gočár. Od roku 1977 je druhý odlitek monumentálního Vítěze umístěn v Praze u Letohrádku královny Anny. Ústecké muzeum má v uměleckých sbírkách menší variantu této plastiky (cca 65 cm), která vznikla také počátkem 20.let 20.století.
Počátkem letošního roku došlo ke vrácení bronzové sochy Vítěze od Jana Štursy, která byla zapůjčena z ústeckého muzea do Litoměřic dne 5.2.1952. Zde byla socha ve správě dnešní Severočeské galerie výtvarných umění, kdy od roku 1958 byla součástí její původní stálé expozice. Tehdy nově zakládané galerie ještě totiž neměly vlastní dostatečné sbírky. Je zcela ojedinělou událostí, že sbírkový předmět byl zapůjčen celkem na 65 let.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.