česky  |  deutsch  |  english
   hledat

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

7. červen (středa) v 17.00, Císařský sál.

Čtvrtá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: "Kněžoure, dryáčníku! - "Vyslanče ďáblův, lháři!" Náboženská polemika mezi katolickým farářem a protestantským kazatelem z časů třicetileté války

Přednášející: Ph.Dr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. (Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU Liberec)

Věroučné spory mezi katolíky a protestanty v českých zemích neskončily porážkou 2. stavovského povstání. Přestože protestantští kazatelé museli české země opustit krátce po roce 1620, v případě pohraničních oblastí severu Českého království se často tajně vraceli na místa svých někdejších působišť. Jako duchovenské domácí autority utvrzovali své lutersky smýšlející bývalé svěřence ve správnosti jejich vyznání. Tím také narušovali pravomoci a úmyslně snižovali autoritu nově dosazovaných katolických kněží.

Mezikonfesní spory však nemohli uplatňovat v osobní konfrontaci, proto se někteří protestantští kazatelé rozhodli polemizovat s katolíky tiskem. To je i případ luteránského duchovního Mgr. Wolfganga Guenthera z Frýdlantu v Čechách jako autora „Kázání na rozloučenou“ z roku 1624 a  patera Sebastiana Balthasara von Waldhausen jako jeho katolického nástupce a ideového oponenta tamtéž. Waldhausen kriticky reagoval na Guentherovo kázání obsáhlou polemikou vytištěnou roku 1628. Srovnání obou textů pomáhá pochopit hlavní příčiny neshod mezi oběma stranami v době třicetileté války.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.