česky  |  deutsch  |  english
   hledat

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

26. duben (středa) v 17.00 v přednáškové místnosti č. 141 nebo v Císařském sále.

Druhá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.“

Téma: Martin Luther a jeho následovníci i oponenti v zrcadle dobového tisku.
Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D.

Přednáška představí osobnosti a mezníky dějin německé reformace 16. století na základě svědectví média, které mělo zásadní podíl na šíření reformačních myšlenek a působivě zachytilo vývoj, podoby i ohlasy reformačních trendů, které se projevily v celé Evropě.
V centru pozornosti budou nejen klíčové postavy Martina Luthera, Filipa Melanchtona, Uldrycha Zwingliho či Jehana Kalvína a jejich stoupenci, ale i jejich oponenti z řad katolické církve či jinak smýšlejících stoupenců reformace, jak je můžeme sledovat v bouřlivých polemikách počátků Lutherova vystoupení, německé selské války či Šmalkaldské války, s níž úzce souvisel i 1. protihabsburský odboj v Českém království.

Od roku 1520 do roku 1526 bylo v německém jazykovém prostoru registrováno více než 11 000 letákových tisků, které kolovaly v přibližně 11 miliónech exemplářů. Z rukopisných poznámek na letácích víme, že v  letech 1515 – 1525 stál leták o 4 listech 1 fenik a 3 haléře, leták o 6 listech 2 feniky a leták o 10 listech 4 feniky. Jednotlivý výtisk o  nevelkém počtu stran tedy nebyl dražší než dobrý oběd. Jen samotný Luther napsal za svého života přes 200 letákových textů a pozadu nezůstali ani ti, kteří s ním polemizovali. Vícestránkové letáky a  ilustrované jednolisty se staly velmi vlivným médiem, které nepůsobilo jen na ty, kteří uměli číst. Byly předmětem velmi čilé ústní komunikace v soukromých a veřejných prostorách. O přijetí či zamítnutí reformace v  jednotlivých německých městech mnohdy rozhodovaly veřejně přístupné disputace. Tato situace přinášela zisk autorům, tiskařům i kolportérům a přispěla k promyšlenějšímu propojení textové, obrazová a někdy i  hudební roviny letáku.
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.