česky  |  deutsch  |  english
   hledat

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA

MODEL TLAČNÉHO REMORKÉRU A DVOU TLAČNÝCH ČLUNŮ

Model vznikl nejspíš k prezentaci výrobků loděnice Valtířov v 70. letech 20. století. Do muzea ho darovali v roce 2016 bývalí zaměnstanci loděnice po návštěvě výstavy ke 175. výročí paroplavby v Čechách „Plavba na páře“. Model prošel opravou v konzervátorské dílně muzea, ale do expozice zařazen nebyl, neboť představuje vývoj plavidel po paroplavební éře. Vystavená školní tabule z roku 1936 ukazuje vývoj nákladní plavby před zavedením tlačné plavby.
Ten zahájily na Labi řetězové parníky v roce 1874 a koncem 19. století pak silné kolesové parníky vlečné. Oba stoje táhly soustavu nákladních člunů na laně za sebou. Roli kolesových parníků v 60. letech 20. století převzaly právě tlačné motorové remorkéry. Ty vytvářejí sestavu s  nákladními čluny, které tlačí před sebou. Výhodou je vyšší efektivita vynaložené energie, protože vlna se tvoří až za soustavou, zatímco při vlečné plavbě brzdila vlečené čluny. Tlačný způsob plavby ušetřil 20 až 25 procent nákladů.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.