česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Exponát měsíce ledna

Adolf Kirschner, muzejník a archeolog
*17. 5. 1849 Jičín, † 3. března 1918 Ústí nad Labem

První profesionální vedoucí a kustod ústeckého muzea se narodil v roce 1849 v Jičíně. Po vojenské a úřednické dráze se stal v roce 1881 kustodem Spolku pro dějiny Němců v Čechách. V této funkci získal zkušenosti s historickou prací a publicistikou. Z Prahy přišel do Ústí nad Labem, kde ho v roce 1894 zaměstnalo ústecké muzeum a Kirschner se tak stal jeho prvním profesionálním muzejníkem. Věnoval se sbírkotvorné činnosti, založil archeologické oddělení a  publikoval přes tři sta článků především popularizačního charakteru.
Vynikal velkou aktivitou, podstatně rozšířil muzejní sbírky, realizoval záchranné archeologciké výzkumy a podařilo se mu pro muzeum získat velikou sbírku archeologických nálezů barona Franze von Raucha. S nimi získal i památky na Ulriku von Lewetzov a její vztah k J. W. Goethovi. Kirschner se zajímal i o další osobnosti německého romantismu se vztahem k Ústecku – básníka Theodora Körnera a malíře Antona Raphaela Mengse.V muzeu pracoval až do své smrti a zůstaly po něm první inventáře archeologické sbírky a řada publikací, které jsou uloženy v muzejní knihovně.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.