česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Zemřel Vladimír Štěrba

Vladimír Štěrba se narodil v Ústí nad Labem dne 22.září 1951. Zde prožil své dětství a mládí, základní školní docházku absolvoval na 2. Základní devítileté škole v Brněnské ulici u Smetanových sadů v Ústí nad Labem. V roce 1970 se vyučil na Odborném učilišti spojů v Ústí nad Labem a v roce 1980 složil maturitní zkoušku na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem, kde studoval obor elektroenergetika.Od roku 1970 až do roku 2009 pracoval Vladimír Štěrba nejdříve jako spojový montér, později jako samostatný technik, mistr a konstruktér okruhů pro mezinárodní sítě. Mimo jiné se také od samého počátku podílel na digitalizaci sítí. Po celou dobu byl zaměstnán u telekomunikačních společností od Obvodní správy pošt a telekomunikací přes Okresní správu spojů v Ústí nad Labem, Český Telecom až po Telefónicu O2, a.s.V roce 2010 nastoupil Vladimír Štěrba do Muzea města Ústí nad Labem, aby se jeho hlavním úkolem stalo technické převzetí právě rekonstruované muzejní budovy a následně její správa. Od prosince 2014 byl Vladimír Štěrba také vedoucím provozního oddělení ústeckého muzea.
Vladimír Štěrba byl ve své práci spolehlivý a obětavý, odpovědně přistupoval ke všem úkolům i mimořádným událostem. Ve své práci v  ústeckém muzeu zúročil své dlouholeté životní a pracovní zkušenosti, patřil ke skutečným profesionálům ve svém oboru. Bez jeho odpovědného úsilí by nebylo možné naplňovat základní úkoly muzejní práce ať už v  oblasti péče o muzejní sbírky nebo při realizaci výstavních a kulturních programů.
Vladimír Štěrba byl jako rodilý Ústečan hrdý na své rodné město a měl velmi pozitivní vztah k jeho historii. Nakonec i on sám byl pro své kolegyně a kolegy neocenitelným zdrojem informací a vzpomínek na každodenní život v Ústí nad Labem od 50.let 20.století. Svým způsobem návrat v čase prožil Vladimír Štěrba i při správě muzejní budovy, kterou do roku 1967 navštěvoval jako žák 2.ZDŠ, která v této budově tehdy sídlila. Jeho stále otevřený a optimistický pohled na život nám všem bude chybět.
Vladimír Štěrba zemřel náhle dne 28.června 2016.

Čest jeho památce!
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.