česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Cyklus historických přednášek CESTY DO MINULOSTI – ročník 2020

J. A. KOMENSKÝ - NADČASOVÝ ZDROJ INSPIRACE – I. díl

Datum konání: středa 16. září v 17.00, přednášková místnost č. 141
Vstupné: 20 Kč.
Přednášející: PhDr. Markéta Klosová, PH.D., Filosofický ústav AV ČR
Téma: Divadelní svět J. A. Komenského 

Autorka stejnojmenné knihy, komenioložka a odbornice na historii barokního divadla představí Komenského inspirativní aktivity, související s využitím divadla. Přiblíží jeho dramatickou tvorbu v souvislosti s dobovou středoevropskou (zvláště školskou) inscenační praxí a bude se věnovat zejména jeho „dokumentární“ historické hře „Diogenes“.
Dramatické dílo J. A. Komenského představuje deset školských divadelních her, což činí (v kontextu 17. století) z tohoto spisovatele vlastně velkého dramatického autora. Veřejnosti známější jsou tituly Diogenes Cynicus redivivus (kynik Diogenes znovu naživu, 1640) a Abrahamus Patriarcha (Patriarcha Abrahám, 1641), první historicko-filosofické, druhé biblické drama. Název Schola ludus (Škola hrou, 1654) si však leckdo nespojuje s divadlem, spíše s dětskými hrami ve škole. Tento cyklus však obsahuje hned osm školských her.
Komenského dramatická tvorba je v mnohém jiná, než běžná dobová latinská dramatika školského typu u nás i v Evropě. Příklad? Dramata v 16. a 17. století se obecně vzato psala veršem, avšak Komenského divadelní hry jsou prozaické. Ani Abrahamus není obyčejné dobové biblické drama; a pokud jde o Diogena, tam je odchylek od běžné dobové produkce snad nejvíc. Budeme se proto této hře věnovat podrobněji. A samozřejmě se zmíníme i o tom, v čem byl Komenský pravým synem své doby, neboť nikdo se nedokáže dokonale vyvléci z pout jejích zvyklostí.

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.