česky  |  deutsch  |  english
   hledat

NÁVRAT K CYKLU HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „J. A. KOMENSKÝ - NADČASOVÝ ZDROJ INSPIRACE“

Letošní přednáškový cyklus, který kvůli koronaviru nemohl být zahájen v březnu, se od září opět vrátí do programu muzejních akcí.

Z myšlenkového dědictví světa osobnosti, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 350 let, se ve zbývajícím čase soustředíme na námět „Schola ludus/Škola hrou“ a budeme se se zabývat problematikou školního divadla jako výchovného prostředku, který se v 16.-18. století uplatňoval v prostředí katolických i protestantských škol. Představíme si tento fenomén nejen z hlediska pedagogů/dramatiků a praxe barokního divadla, ale dovíme se i něco o životě studentů, kterým tyto hry byly určeny a kteří za vzděláním začasté cestovali i do zahraničí.
Doufáme také, že nám okolnosti dovolí představit tento typ divadla také prostřednictvím hudebně-dramatické doprovodné akce divadelního souboru „Lauriger“, v němž působí řada odborníků – historiků, teatrologů a editorů barokních školních her.  
Věříme, že k vzájemné výměně myšlenek mezi přednášejícími a aktivními návštěvníky přispěje i úvaha nad dosahem Komenského pojetí světa jako divadla, které je vyjádřeno v úvodu spisu Unum necessarium/Jedno potřebné: „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ 


Program přednášek

1. díl: 16. září 2020 v 17.00
Přednášející: PhDr. Markéta Klosová, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, komeniologické oddělení 
Téma: „Divadelní svět J. A. Komenského“

2. díl: 21. října 2020 v 17.00
Přednášející: PhDr. Markéta Růčková, Ph.D., Archivu hl. města Prahy
Téma: „Studenti Jednoty bratrské na zahraničních vzdělávacích institucích na počátku 17. století“

3. díl: 11. listopad 2020 v 17.00
Přednášející: PhDr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D., Historický ústav AVČR
Téma: Školní divadlo v 16.-18. století jako součást každodenního života učitele a žáka.

4. díl: Barokní školní divadlo v praxi. Představení divadelního souboru „Lauriger“ (termín zatím v jednání).
 

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.