česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Kalous pustovka (Asio flammeus)

Charismatický, středně velký druh sovy, který u nás byl vždy považován za vzácný. Pustovka obývá rozsáhlý areál především v severních částech Evropy, Asie a Severní Ameriky. Překvapivě hnízdí také v Jižní Americe a na řadě odlehlých tichomořských ostrovů. V České republice bývá nejčastěji pozorována na podzim a v zimě. V tuto dobu k nám přilétají pustovky se severní Evropy, aby zde strávili mírnější zimu. I v tomto období se ale počty pustovek značně liší v jednotlivých letech. Některé zimy je pustovek pomálu, v jiných zimách jsou jich stovky. Nepravidelný výskyt je pro pustovku typický i v severních částech areálu. V některých letech se vyskytuje hojně a hnízdí ve značných počtech, v jiných letech s nedostatkem potravy nehnízdí vůbec…
V ČR bylo hnízdění pustovek vždy vzácností a v minulosti byly prokazovány pouze jednotlivé hnízdící páry, navíc jen v některých letech a velmi vzácně opakovaně na stejných lokalitách. Letošní rok byl proto naprosto mimořádný, neboť na jižní Moravě zahnízdilo více než 60 párů. Pravděpodobným důvodem je mimořádná gradace (obrovský populační nárůst) hraboše polního. Hraboši a jiní drobní savci totiž tvoří většinu potravy kalouse pustovky. Sovy dokáží vysoké stavy hrabošů dobře předvídat a přizpůsobují jim i hnízdění. Pravděpodobně proto u nás letos tolik pustovek zahnízdilo, některé páry zřejmě i dvakrát. I ostatní druhy našich sov hnízdili letos opakovaně, případně vyváděly rekordní počty mláďat.
Zda budou i v zimě počty kalousů pustovek rekordní teprve uvidíme. Každopádně po nich můžete pátrat i u nás v severních Čechách. Pustovky milují otevřené, především zatravněné a ideálně i podmáčené oblasti. Podkrušnohorská pánev je tak pro ně ideální. Na rozdíl od ostatních druhů našich sov jsou pustovky aktivní i za světla a především za soumraku a za svítání. Pokud na ně při svých toulkách přírodou narazíte, užijte si vzájemné setkání a dejte nám vědět. Každé zaznamenané pozorování tohoto druhu je pro nás cenné.
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.