česky  |  deutsch  |  english
   hledat

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

18. září (středa) v 17.00
Sedmá přednáška cyklu SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ

Téma:
Jan Amos Komenský – myslitel v síti učené korespondence

Přednášející:
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (FLÚ AV ČR)
Vstupné 20 Kč

Jan Amos Komenský je obecně známý především jako slavný pedagog a "učitel národů". Tak ho zobrazil pro Schichtovu epopej také Emanuel Boháč (1867-1940). Na rozdíl od jiných maleb vytvořených pro tento cyklus se však nejedná o konkrétní událost z Komenského dramatického života, nýbrž o výrazně alegorickou, a tedy i ahistorickou scénu s názvem "Učitel národů Jan Amos Komenský obklopen žáčky a žačkami", pojednanou ve vlastenecko-folklórním duchu.
Komenský však byl ve své době vnímán a výtvarně reprezentován dost odlišně, jak ukazuje i slavná rytina z jeho Veškerých didaktických spisů (Opera didactica omnia, Amsterdam 1657). Byl samozřejmě uznáván jako didaktik a autor slavných učebnic, které patřily mezi dobové bestsellery. Přednáška jej však představí především jako učence a náboženského myslitele, který usiloval o universální reformu vědění a nápravu věcí lidských: vzdělání, náboženství a politiky. Zároveň přiblíží Komenského místo v rámci dobových korespondenčních sítí tehdejší republiky učenců, díky nimž se jeho jméno stalo evropsky známým a jeho díla, včetně pansofického projektu, začala být hojně diskutována.

Přednášející je vedoucím Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.