česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Školení k památkovému zákonu

22. května se v přednáškové místnosti muzea uskutečnilo školení Policie ČR k památkovému zákonu a archeologickým nálezům. Přednášejícími byli archeologové z institucí působících v severozápadních Čechách, přítomen byl i zástupce Archeologického ústavu v Praze a zástupci Vojenského historického ústavu. Mluvilo se nejen o zákoně č. 20/1987 Sb., o státním památkové péči, ale i o problematice detektorářů.
Přednášející představili typy lokalit ohrožených nelegálními zásahy a nastínili problematiku tzv. archeologie 2. světové války. Aby školení nebylo jen teoretické, měli účastníci možnost seznámit se s originálními movitými archeologickými nálezy z různých materiálů různého stáří. Během přestávky se rozvinula zajímavá diskuze, která pokračovala na závěr celého semináře, a která by mohla odstartovat užší spolupráci mezi archeology a Policií ČR vedoucí k účinnější ochraně archeologického kulturního dědictví.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.