česky  |  deutsch  |  english
   hledat

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

20. března 2019 (středa) v 17.00
Třetí přednáška cyklu „SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ“

Téma: Čechové vítají prvního pražského biskupa Dětmara aneb jak jsme se stali křesťany.

Přednáší: Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP)

Vstupné 20 Kč

Archeologa, historika a vysokoškolského pedagoga doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc. oslovily zejména tři obrazy z Schichtovy epopeje, jejichž náměty spojuje proces christianizace našeho území. Téma totiž mohlo zaujmout či eventuelně i stmelit různé skupiny obyvatel nově založeného Československa: Čechy, Slováky, Němce, Poláky, Rusíny i Maďary.  Název přednášky nejvíce ovlivnil obraz, jenž zobrazuje nejmladší z událostí – příjezd prvního biskupa Dětmara do Prahy (976). Založení zdejšího biskupství, o které Přemyslovci již delší dobu usilovali, by však bylo nemyslitelné bez kroků, k nimž došlo v minulosti.
První vykročení tímto směrem znázorňuje plátno „Velkomoravské poselstvo u byzantského císaře Michala III. (862)“, na němž jsou zobrazeni také slovanští věrozvěstové, soluňští bratři Konstantin a Metoděj. Ti vytvořili předpoklady pro christianizaci Velké Moravy a prosadili tam staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil písmo. K důsledkům jejich misie se později zařadilo také schválení nového bohoslužebného jazyka v Římě nebo založení moravsko-panonské diecéze. Metoděj je zobrazen také jako jedna z hlavních postav dalšího plátna, které znázorňuje křest českého knížecího páru – Bořivoje a Ludmily (883). Ti se stali prvními pokřtěnými Přemyslovci v Čechách a vytvořili rodinu, z níž posléze vzešel i jejich vnuk svatý Václav, kníže a patron České země. Návštěvníci se mohou těšit na seznámení s tématem, které přednášející – v souladu s jeho různými specializacemi – zasvěceně pojedná z různých úhlů pohledu.
Poselstvo velkomoravského knížete Rastislava roku 862 u byzantského císaře Michaela

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.