česky  |  deutsch  |  english
   hledat

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

21. listopadu (středa) v 17.00, Císařský sál
Devátá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Téma:
Přelomový rok 1948 v dialogu historiků

Přednášející:
  PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (katedra historie FF UJEP Ústí n. L.) a doc. PhDr. Jiří Pernes Ph.D. (katedra historie FF UJEP Ústí n. L.)
Vstupné 20 Kč

Připomínky roku 1948 se tentokrát ujmou dva historikové, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Sama forma dialogu vždy umožňuje představit dané téma z různých úhlů pohledu a motivuje účastníky k živější diskusi. Před sedmdesáti lety změnil takzvaný „Vítězný únor“ směřování československého státu. Byl to jen důsledek poválečného vývoje? Jak tehdejší události vnímali jednotlivci z různých společenských vrstev? Kdo je na fotografii, jejíž výřez byl použit na plakát této přednášky?
Na tyto i jiné otázky odpoví Jaroslav Rokoský spolu s historikem a vysokoškolským pedagogem Jiřím Pernesem, kterého v našem přednáškovém cyklu uvítáme poprvé. Je autorem řady vědeckých i popularizačních prací, zaměřených na moravské, české, československé a středoevropské moderní soudobé dějiny. Zabýval se například historií československých politických elit 50. a 60. let 20. století a věnoval se také dějinám československého exilu po roce 1948. Známe jej i jako spolutvůrce či odborného poradce řady dokumentárních pořadů. Protože se jeho práce vyznačují důrazem na čtivost textů a názorně představují širokou paletu faktografických údajů a dobových souvislostí, mají se návštěvníci přednášky na co těšit.
 

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.