česky  |  deutsch  |  english
   hledat

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK „CESTY DO MINULOSTI“

13. červen (středa) v 17.00, Císařský sál
šestá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Přednášející:
Mgr. Jana Hubková, Ph.D. (Muzeum města Ústí nad Labem)

Téma:
1618: Souboj per a válka zbraní. Začátek třicetileté války v zrcadle letákové publicistiky.

Počátek třicetileté války je v našich představách obvykle spojen s pražskou defenestrací jako okamžikem spontánního výbuchu nespokojenosti, který je mnohdy vnímán jako prvotní příčina třicetiletého válečného stavu. K nábožensko-politickým konfrontacím se však schylovalo dávno předtím a na jejich eskalaci i prodlužování se podílela řada faktorů.

Nesmírnou roli sehrály tištěné polemiky zúčastněných stran, které doprovázely stavovské povstání i vládu Fridricha Falckého, jehož si stavovská reprezentace pěti zemí České koruny zvolila za krále. Četnost a rasance česko-falcké i císařské letákové publicistiky pak směřovala k prvnímu publicistickému vrcholu třicetileté války v roce 1621. Válka per a tiskařských lisů nepochybně předcházela, doprovázela a mnohdy i rozdmychávala válku zbraní.
 
Vynalézavé koncepce ilustrovaných jednolistů i vícestránkových letáků dodnes přitahují pozornost čtenářů a překvapují nápaditým skloubením obrazové, textové i hudební roviny. Tyto tisky krok za krokem mapují nejen průběh, podoby a doprovodné jevy třicetileté války, ale zrcadlí i mentalitní nastavení lidí tehdejší doby. Akce a reakce znepřátelených stran však již nepochybně mají charakter novodobé propagandy.
Přednáška představí různé podoby média, které komentovalo náboženské, politické i ekonomické dimenze počáteční fáze třicetileté války. Pozornost bude věnována reflexím konfesního konfliktu mezi principem nařízené víry a principem respektu ke svědomí, který vyjadřoval Rudolfův Majestát (1609). Stranou však nezůstanou ani ohlasy konfliktu mezi mocí panovníka a mocí stavů, ani obecné evropské tendence k prosazení jediné víry v prostoru určitého území. Návštěvníci se seznámí i s pozoruhodnými osobnostmi, které se – jako autoři, rytci a tiskaři – na publicistice nejdůležitějších stran první fáze třicetileté války podílely.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.