česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

16. květen  (středa) v 17.00, Císařský sál
pátá přednáška cyklu OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE

Přednášející: Mgr. Jana Hubková,Ph.D. (Muzeum města Ústí nad Labem)

Téma: 1558: Český král vjíždí do Prahy opět jako císař. Slavný návrat Ferdinanda I. po císařské volbě ve Frankfurtu.

Z osmiček 16. století přichází na řadu událost, k níž došlo přesně 100 let po volbě Jiřího z Poděbrad českým králem. Český král Ferdinand I. byl kurfiřty zvolen císařem a 8. listopadu 1558 poprvé slavnostně vjel do Pražských měst jako hlava římské říše. Za koncepci, zdárný průběh a organizaci této festivity byl jako dlouholetý český místodržitel zodpovědný císařův syn arcivévoda Ferdinand Tyrolský.
Základem scénáře byl ceremoniální průběh tradičních vjezdů českých panovníků do města, který určoval uvítání vladaře zemskou i městskou reprezentací a řazení průvodu o několika tisících jezdců, který vedl přes Karlův most až k Pražskému hradu, do kaple sv. Václava a králova paláce. Tento základ byl obohacen o další festivitydramatického charakteru, bojové a divadelní scény i umělé stavby typu čestných bran a umělých kašen, z níchž prýštilo bílé a červené víno.

Ferdinandův vjezd do Prahy označovali současníci za něco, co Praha dosud nezažila. Událost se stala námětem české, německé i latinské letákové publicistiky tištěné v Praze i v říšských městech.Vjezd oslavili a popsali mnozí domácí učenci spjatí s Karlovou univerzitou či místními humanistickými družinami i osobnosti z okolí místodržitele Ferdinanda, např. jeho osobní lékař Andrea Mattioli. Scénář a ikonografický program tohoto vjezduovlivnil průběh dalších festivit, které se konaly v Praze, Vratislavi či Vídni.

Rok 1558 bude východiskem k zamyšlení nad více či méně dramatickými politickými, náboženskými i kulturními mezníky první i druhé poloviny 16. století. 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.