česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

14. února 2018 v 17.00 v Císařském sále
druhá přednáška cyklu „OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE“

Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D.

Téma: Rok 1728: Malíř a teoretik klasicismu Anton Raphael Mengs. Z Ústí do Drážďan, Neapole, Říma a Madridu.

Tento díl je věnován jedné z „osmiček“, které se vztahují k našemu městu. Zajímavá a dobrodružná životní pouť malíře, teoretika umění a milovníka antických památek Antona Rafaela Mengse začala roku 1728 v Ústí nad Labem a skončila roku 1779 v Římě.
Umění tohoto spolutvůrce klasicistního proudu ve výtvarném umění fascinovalo korunované hlavy – saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného, španělského krále Karla III. i ruskou carevnu Kateřinu Velikou. Velký ohlas mělo jeho umění v římském prostředí i na královském dvoře v Madridu. Mengsovým životem prošly různorodé osobnosti – kráska Margherita Guazzi, dobrodruh Giacomo Casanova, teoretik umění a  archeolog Johann Joachim Winckelmann i španělský malíř Francisco Goya. Umělecké schopnosti Antona Rafaela i jeho nadaných sester formovaly především nekompromisní výchovné metody jejich otce, drážďanského dvorního malíře Ismaela Mengse. S narozením Antona Rafaela Mengse v  Ústí, jeho neobvyklým dětstvím i jeho dalším pohnutým životem se pojí nejen příběh obrazu tzv. Ústecké Madony, ale i řada jiných zajímavostí i záhad. Přednáška seznámí návštěvníky  s podobou našeho města v první třetině 18. století i životem jeho tehdejších obyvatel.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.