česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Exponát měsíce prosince - LAVORY Z INTERNAČNÍHO TÁBORA NA SKŘIVÁNKU

V ústecké čtvrti Skřivánek, poblíž křižovatky dnešní Bělehradské a Staré ulice, se za druhé světové války nacházela kasárna protiletecké ochrany luftwaffe. Po skončení války vznikl v tomto prostoru internační tábor, ve kterém byli shromážděni především členové nacionálně socialistických organizací, ale také lidé obvinění z kriminálních a hospodářských deliktů.
Mezi internovanými převažovali jednoznačně Němci. Podmínky v táboře byly velmi špatné, podle vzpomínek pamětníků docházelo ze strany dozorců často k násilnostem, část lidí pobyt v internačním nepřežila. Podobný internační tábor se nacházel také ve Všebořicích. Po zrušení tábora byla část vybavení rozebrána. Vystavené lavory byly do výbavy internačního tábora zřejmě převzaty z dřívějších kasáren luftwaffe.

Na spodní straně je vyražen znak luftwaffe a písmena Fl.U.V. (Flieger-Unterkunfts-Verwaltung, tj. Letecká ubytovací správa). Daroval Jáchym Hanauer v roce 2017.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.