česky  |  deutsch  |  english
   hledat

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

22. listopad (středa) v 17.00, Císařský sál.
Sedmá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: „Katolíci a luteráni ve vedlejších zemích České koruny: Náboženské stýkání a potýkání v 16. a na počátku 17. století na příkladu Horní Lužice a Slezska.“

Přednášející: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha)

Sedmá přednáška cyklu Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy bude zaměřena na složitý a pestrý náboženský vývoj vedlejších zemí České koruny, zejména Horní Lužice a Dolního Slezska. Vyjde ze zajímavé konstelace konce 15. století, kdy obě tyto země zůstávaly katolické a vymezovaly se vůči husitství, utrakvismu a „království dvojího lidu“ vůbec.
V tomto období v této oblasti kvetla pozdně středověká zbožnost – přesto, anebo právě proto Lužičané i Slezané, zejména měšťané, ale později i šlechtici a někteří příslušníci kléru, přijali brzy a v široké míře myšlenky Lutherovy reformace.
K Lutherovi a vůbec prostředí saské reformace ostatně měla obě tato území tradičně blízko, díky vazbám mezi německými intelektuály posilovanými zejména studiem Lužičanů a Slezanů na univerzitách v Lipsku a Wittenberku. Námětem přednášky bude nástup reformace v obou zemích a  další vývoj, který rozhodně neprobíhal jednoznačně pouze směrem luteránské ortodoxie. Protestanté ve vedlejších zemích se museli vyrovnávat s přetrvávajícím vlivem katolické církve, ale částečně přijímali i myšlenky českých bratří či reformovaného vyznání. Závěr přednášky se bude týkat důsledků reformace pro kulturní vývoj regionů.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.