česky  |  deutsch  |  english
   hledat

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

20. září (středa) v 17.00, Císařský sál.
Pátá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma:
  Luteránská hudba v Praze kolem roku 1600

Přednášející:
Ph.Dr. Josef Šebesta, Ph.D., muzikolog, umělec a pedagog

V rámci páté přednášky cyklu nás provede hudebním životem rudolfinské Prahy na slovo vzatý odborník, jehož všestranné zkušenosti umožňují přiblížit danou problematiku z různých úhlů pohledu. Jako sólový hráč na pozoun byl laureátem několika mezinárodních soutěží (Pražské jaro 1974, Paříž 1974, Ženeva 1975), je uměleckým vedoucím a zakladatelem významných souborů Brass Septet of Prague Castle a Madrigal Praha s koncertními aktivitami po celém světě. Jako pedagog působil na Ústavu hudební vědy MU v Brně, na Akademii staré hudby či na Týnské škole UK v Praze, byl rovněž organizátorem i účastníkem mnoha mezinárodních vědeckých konferencí.
Jako hudební vědec se zaměřuje na následující témata: Luteránská hudba v Čechách, Madrigaly na dvoře Rudolfa II., Slovanští studenti na pražské konzervatoři, Vojenská hudba v dějinách a kultuře Českých zemí, Písňové sbírky 19. století. Pořídil a vydal katalogizaci a soupis notové sbírky chrámu Panny Marie před Týnem na Starém městě pražském, je spoluautorem 43 vědeckých publikací, které vyšly u nás i v zahraničí. V rámci svého bádání o roli hudby v luteránském prostředí se zabýval např. také rekonstrukcí augsburské liturgie podle dochovaných pramenů. Jeho přednáška nám představí hudební život luteránské Prahy počátku 17. století, tedy na sklonku rudolfinské epochy, kdy byl položen základní kámen ke kostelu sv. Salvátora a uplatňovaly se skladatelské osobnosti jako Joannes Knefelius, Martin Krumbholtz a Melchior Vulpius. Těžko tehdy někdo přepokládal, jak brzy dojde k tomu, že tento typ protestantské předbělohorské hudební kultury z prostředí habsburské monarchie nadlouho zmizí.

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.