česky  |  deutsch  |  english
   hledat

BPDP 2017

26. 4. – 11. 6. 2017
Výstava závěrečných prací studentů Katedry výtvarné kultury PF UJEP

Je v umění možné propojit křížkovou výšivku a videohry? Nebo vrozenou genetickou výbavu s puzzle? Dá se „ušít“ kniha? Samozřejmě. Přijďte se přesvědčit na výstavu BPDP 2017, která představuje diplomové a bakalářské práce studentů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na výstavě jsou zastoupena různá média a odlišné tvůrčí postupy odrážející individualitu a zaměření jednotlivých studentů. Shlédnout je možné jak výtvarně pedagogické projekty v podobě autorských vzdělávacích pomůcek či výstupů z tvůrčích dílen, hodin výtvarné výchovy a galerijních animací, tak čistě výtvarné projekty, zahrnující převážně objekty a instalace, ale také kresby, fotografie či šité obrazy nebo konceptuální díla.
Své kvalifikační práce zde prezentuje 27 studentů bakalářského i magisterského studia. Někteří studují výtvarnou výchovu jako jediný obor, jiní ji mají v kombinaci s dalším předmětem. Poprvé se zde také představují studenti oboru Výtvarná výchova pro pomáhající profese. Toto bakalářské studium, které KVK nově nabízí, se specializuje na práci s  osobami se specifickými vzdělávacími potřebami v oblasti výtvarné výchovy a volnočasových aktivit a je postaveno na vyvážené kombinaci oborů výtvarná výchova, speciální pedagogika a psychologie. Na tuto specifickou oblast jsou proto zaměřeny také jejich závěrečné práce.

Podobně jako u přechozích ročníků, také letos bylo součástí vernisáže vyhlášení nejlepší vystavené práce v kategoriích výtvarný a výtvarně pedagogický projekt. O které práce se jedná, se dozvíte v tištěném průvodci, který je zde volně k dispozici, a který vám zároveň pomůže poodhalit tajemství a příběhy jednotlivých děl. Neváhejte se také optat přítomných kustodů – o výstavu BPDP 2017 se v Muzeu starají samotní autoři.

Vystavující studenti:
Šárka Čermáková / Veronika Čmejlová / Fabiana Fišerová / Zuzana Foktová / Petra Formánková / Tereza Fulierová / Jan Hermann / Helena Hingarová / Andrea Holíková / Anežka Koubková / Renata Krejčová / Jan Krombholz / Aneta Krutská / Jakub Jandera / Tereza Jelínková / Alena Marešová / Jakub Matějka / Karolina Neumann / Jakub Ronovský / Marie Scheerbaumová / Veronika Slámová / Monika Šinfeltová / Martin Šíp / Lucie Vašinová / Vít Vodenka / Pavlína Wessela / Kateřina Zajícová
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.