česky  |  deutsch  |  english
   hledat

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

22. březen (středa) v 17.00, přednášková místnost č. 141 nebo Císařský sál.
Úvodní přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.

Název:
Reformní hnutí před vystoupením Martina Luthera. Valdenští.
Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D. 

První dvě části letošního přednáškového cyklu jsou zaměřeny na úvod do problematiky a mají poskytnout jistý rámcový přehled. Úvodní přednáška připomene význam reformních proudů před vystoupením Martina Luthera, k nimž se řadila např. různá heretická hnutí, některé trendy uvnitř katolických řádů, husitství a vývoj Jednoty bratrské. Pozornost bude věnována zvláště následovníkům Petra Valdèse, tzv. Valdenským, jejichž hnutí nazvala Amedeo Molnár reformačním rozběhem, „který si za středověku nejdéle uchoval povahu protestu tím, že žil paradoxnost evangelické zvěsti“.
Jejich aktivity, které se nejdříve projevily v jižní Francii a severní Itálii, postupně zasáhly i další evropská území, včetně zemí Království českého. Zajímavým námětem je také souvislost Valdenských s husitstvím a s počátky Jednoty bratrské.

Letošní přednáškový cyklus Muzea města Ústí nad Labem se inspiroval pětistým výročím vystoupení Martina Luthera a nese název „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY. K reformačnímu výbuchu sice přispělo vystoupení jednotlivce, nelze však přehlédnout ani dlouhodobě přítomné trendy, které k němu postupně spěly a vyvřely, když doba nazrála. Lze mluvit o reformaci anglické, české, německé, švýcarské i  francouzské, můžeme pozorovat duchovní i vojenské střety mezi zastánci a odpůrci reformace a máme možnost se poučit z toho, jak si osobnosti z  různých táborů poradili s názorovou pluralitou a odpovědností k bohu i  svým bližním. Reformace ovlivnila různé oblasti lidského života – každodennost, výtvarné umění, literaturu i hudbu. Ne náhodou se s ní pojí i rozvoj komunikace prostřednictvím tištěných médií a péče o  literaturu v národních jazycích. Přednáškový cyklus představí v osmi přednáškách různé úhly pohledu na reformaci a její důsledky a zaměří se také na témata, která souvisejí s naším regionem.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.