česky  |  deutsch  |  english
   hledat

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA

Česky psaný účet firmy Georg Schicht pro zákazníka Antonína Hovorku z Vražkova z 28. 3. 1892.

Na základě každodenní zkušenosti s dnešními účty a fakturami většinou nečekáme od této agendy žádná zvláštní překvapení. Koncem 19. století, v dobách, kdy ústeckou firmu Georg Schicht vedl zakladatelův syn Johann, však poskytoval krasopisně vypsaný předtištěný účet v přezdvořilé češtině také nemalý estetický zážitek. Hlavička faktury s výtvarně pojednaným logem firmy a vedutou továrního areálu obklopeného stromy připomínala i čerstvé úspěchy – zlatou medaili ze Zemské jubilejní výstavy v Praze (1891) a čestný diplom z Vídně (1890). Vážený zákazník zde snadno našel telefonní číslo, adresu pro zaslání telegramu, číslo účtu u Poštovní spořitelny i detaily o přepravě zboží po železnici ze stanice Ústí nad Labem do stanice Roudnice. Za bednu s různými druhy jádrového mýdla a 15 balení stearinových svíček o váze 65 kg zaplatil Antonín Hovorka 17 zlatých a 78 krejcarů.
Exponát měsíce doplňují vzorky zboží Schichtovy továrny, zpráva o jejím chodu v roce 1901, dobová vyobrazení města Ústí i bronzová medaile k 75. výročí založení Schichtovy továrny z roku 1923. Na jejím líci je zobrazen Johann Schicht. Rub medaile vyplňuje emblém jelena, jenž přeskakuje přesýpací hodiny, obklopené ratolestmi růží. Tato kompozice symbolizuje vítězství odkazu hlavního iniciátora hospodářského úspěchu firmy nad časem.
JOHANN SCHICHT (* 8. 3. 1855 Rynoltice  –  † 3. 6. 1907 Ústí nad Labem) byl jedním z nejvýznamnějších podnikatelů české části Rakousko-Uherska. Navazoval na činnost svého otce Georga Schichta, který 6. 7. 1848 získal mydlářské živnostenské oprávnění a založil v  Rynolticích výrobnu mýdla. Johann se vyučil kupcem a roku 1872 nastoupil do kanceláře vídeňské firmy Bachmayr, která vyráběla a prodávala mýdla a tukové výrobky. Zde získal první podněty pro podnikání ve velkém stylu. Roku 1878 převzal spolu s bratry otcovskou firmu, která nadále nesla jméno svého zakladatele. Nejdříve se snažil o využití železniční a lodní dopravy. Roku 1882 začal budovat filiálku na Střekově, která jeho požadavky dobře splňovala. Od položení základů do rozjezdu prvních provozů uplynulo jen několik měsíců. Továrna se rozvíjela obrovským tempem a rychle se rozšiřoval také sortiment. Brzy se tu vedle mýdla vyráběly ztužené pokrmové tuky, svíčky, glycerin, vodní sklo. Johann získal či vybudoval elektrárny, doly, vodárnu, železniční vlečku a pilu. Roku 1891 si zaregistroval slavné mýdlo s jelenem, od roku 1904 se vyráběl pokrmový tuk Ceres.

Mezinárodní úspěch svého podnikání spojil Johann s péčí o zaměstnance, kterým poskytoval v té době nevídané vymoženosti. Dbal také o to, aby ve firmě platily stejné podmínky pro Němce i pro Čechy. Od svých úředníků důsledně požadoval znalost obou zemských jazyků, což bylo v době rostoucího nacionalismu, nepopulární a  odvážné. Své podnikání Johann propojil také s osobitou životní filosofií, ovlivněnou názory L. N. Tolstého. Propagoval vegetariánství a zdravý životní styl, včetně abstinence a nekuřáctví. Roku 1906 byl za zásluhy průmyslový rozvoj monarchie jmenován císařským radou. Zemřel 3. června 1907 v Ústí nad Labem a letos tedy uplyne 110 let od jeho smrti.

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.