česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přednáškový cyklus CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ

VIII. přednáška cyklu: 15. 12. 2016 v 17.00 v Císařském sále.

Přednášející:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FFUK v Praze)

Téma:
Koruna Království českého v představách Karla IV.

Anotace:
Závěrečnou přednášku cyklu pronese prof. Lenka Bobková, která naše cesty do doby Lucemburků otvírala úvodním výkladem o nástupu Jana Lucemburského na český trůn. Nyní nám představí, co se skrývá za názvem státního útvaru CORONA REGNI BOHEMIAE a seznámí nás s genezí, vývojem a důsledky Karlovy koncepce českého státu.
Jakou roli v ní hrály Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Opavské knížectví či jiná území, která se alespoň na určitou dobu dostala pod vládu Karla nebo jeho synů?  Kde se rozkládaly tzv. Nové Čechy, jakou roli hrálo v Karlových představách Braniborsko? Přednáška se zaměří nejen na politické záležitosti, ale i na myšlenkový svět Karlovy doby a jeho specifické rysy. Lenka Bobková je nejen mezinárodně uznávanou odbornicí na toto téma, ale i charismatickou osobností, která má velký dar přiblížit publiku i velmi složitou problematiku, zaujmout posluchače a poukázat na klíčové souvislosti. Přednáška bude jistě vyvrcholením celého cyklu.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.