česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Velemloci od Bíliny - třetihorní fosílie ze sbírek ústeckého muzea

Velemloky rodu Andrias lze nalézt v současnosti v Číně a v Japonsku. Mají zachovánu řadu primitivních znaků, typických pro jejich vyhynulé předchůdce, a do dnešní doby se příliš nezměnili. Jsou proto nazýváni „živoucí fosilie“. Odborníky bylo zjištěno, že tato zvířata obývala v období terciéru (od miocénu do oligocénu, tedy přibližně před 25 miliony let) i evropský kontinent. Zkamenělina třetihorního velemloka hrála významnou roli zejména v počátku vývoje paleontologie. První nález učinil Johann Jacob Scheuchzer, přírodovědec z Zurichu, který v roce 1725 v lomu u Öhningen u Bodamského jezera objevil asi metr dlouhou kostru neznámého tvora. Nesprávně ho však považoval za ostatky dítěte, které zahynulo při biblické potopě (tzv. Homo diluvii testis). Fosílie byla určena až o více než 80 let později G. Cuvierem na základě srovnávací anatomie, nazvána byla Andrias scheuchzeri. Postupně byly v lomu Öhningen nalezeny další tři desítky pozůstatků těchto tvorů. Během 19. a především 20. století se pak fosilní velemloci začali objevovat poměrně hojně na více než dvaceti různých lokalitách – hlavně v dnešním Německu, Rakousku a také na území Čech.
Gustav Karl Laube, který zkoumal fosilie třetihorních ryb, želv a  dalších živočichů z podkrušnohorských pánví, publikoval v roce 1897 článek, ve kterém ohlásil objev prvního velemloka v Čechách, učiněný na lokalitě Břešťany u Bíliny. Svůj nový nález pojmenoval Andrias bohemicus, tedy „český velemlok“.

Ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem je uloženo celkem pět fosílií velemloka (Andrias bohemicus), které reprezentují různé části kostry – lebku, části páteře a obratle. Všechny nálezy pocházejí z Břeštan u Bíliny a do muzea byly získány v  letech 1912 až 1931. Tři z těchto zkamenělin popisuje A. Liebus ve svých studiích z roku 1929. Jde o poslední významné nálezy z této lokality, která již byla definitivně odtěžena povrchovým lomem.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.