česky  |  deutsch  |  english
   hledat

CESTY DO MINULOSTI - DOBA LUCEMBURSKÁ

VII. přednáška cyklu: 24. 11. 2016 v 17.00 v Císařském sále.
 
Přednášející: Mgr. David Tomíček, Ph.D., UJEP a 1. lékařská fakulta UK Praha

Téma: Medicina doby Lucemburků.

Anotace:

S panovníky lucemburské dynastie je spojena tvorba celé řady významných lékařských osobností. Patří k nim např. Johann Hacke, Rembot Eberhadi de Castro, Havel ze Strahova či Zikmund Albík z Uničova. Jejich díla badatelům poskytují vhled do tehdejší medicíny, pěstované na univerzitách a praktikované též na dvorech vládnoucích elit. Přednáška jejich prostřednictvím představí vybrané aspekty scholastické medicíny, přičemž se dotkne i nejzávažnějšího zdravotního rizika lucemburského období, morové epidemie, jež sužovala Evropu od poloviny 14. století.
Z rad lékaře, právníka, vyšehradského probošta a pražského arcibiskupa Zikmunda Albíka z Uničova králi Václavovi IV.

"Je šest věcí, které nejsou člověku vrozené a které velice ovlivňují zdraví nebo nemoc, to jest vzduch, který nás obklopuje; druhou věcí je jídlo a pití a další, co vchází do těla; třetí je pohyb a klid, čtvrtá spánek a bdění, pátá vyprazdňování a zadržování, šestá duševní příhody, jako jsou radost a smutek, naděje a strach a bolest atd."

"Pohyb a cvičení chrání před chorobami a já mám tu zkušenost, že mnozí byli od chorob vyléčeni tím, že se velmi často pohybovali a namáhali se. Neboť ať už šlo o jakýkoli pohyb, vždycky má dobré účinky a způsobuje vstřebávání choroby, ať jde o běh nebo jízdu na koni či pouhé procházení sem tam po domě o holi. Kde není práce a pohyb, tam nemůže být skutečné zdraví."

 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.