česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Přednáškový cyklus CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ

VI. přednáška cyklu: 20. 10. 2016 v 17.00 v Císařském sále.
 
Přednášející: Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D., Jihočeská univerzita České Budějovice

Téma: Lucemburkové a šlechta. Vztahy mezi panovníkem a šlechtou za Jana Lucemburského a Karla IV.

Anotace:
Historik a vysokoškolský pedagog Zdeněk Žalud se dlouhodobě a systematicky zabývá problematikou šlechty ve 14. století a tedy i  klíčovými otázkami, jež se týkají důležitých vztahů mezi panovníkem a  šlechtou. Zvláštní pozornost věnuje všednímu i svátečnímu životu na středověkých dvorech.
Jeho studie jsou zaměřeny zejména na období vlády prvních Lucemburků na českém trůně – Jana Lucemburského a Karla IV. Není mu však cizí ani problematika pramenů přírodních nauk, mediciny a  astrologie doby posledních Přemyslovců. Zeptejte se odborníka na všechno, co Vás zajímá.

Víte, že se největší znaková galerie šlechty Českého království nachází v prostorách erbovního sálu hradu v Laufu an der Pegnitz, který na říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem vybudoval roku 1356 Karel IV.? Jde celkem 112 erbů, které tvoří nejstarší sbírku české a moravské heraldiky. Pod vrstvou staré malby byly objeveny teprve roku 1934.
Německé jméno hradu (Wenzelsburg/Wenzelsschloss) bylo odvozeno od dodnes dochované sochy sv.Václava, která se nachází na fasádě vstupní věže s bránou. Město Lauf koupil Karel IV. spolu s dalšími místy roku 1353 od falcké větve bavorských Wittelsbachů. Později dostala tato oblast jméno Česká Falc a svého času byla součástí Zemí Koruny české.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.